skip to Main Content

Læreplaner

IT 1.- 9.

Der undervises i IT fra 7. klasse.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

  • Grundlæggende brug af computeren og kendskab til dens opbygning
  • Generel mediekompetence – produktion af eget materiale (tekster, tal-resultater, billeder/grafik/grafer, lyd/musik, etc)
  • Kritisk sans og evnen til perspektivering af egne handlinger på forskellige medier

Pædagogiske betragtninger
Undervisningen i IT på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård skal på den ene side tilgodese, at eleverne udvikler relevante kompetencer inden for IT og medier, og på den anden side tage hensyn til, at eleverne ikke forstyrres unødigt af skærmmedier tidligt i deres skoleforløb. Det er således vigtigt for os, at it-værktøjer først bringes ind i undervisningen på et tidspunkt, hvor vi vurderer, at barnet er modent til det.

Medieundervisning i grundskolen
I grundskolen lærer eleven at forholde sig til det talte, det skrevne, det læste samt musik og billeder i et direkte møde uden indblanding af teknologi. Gennem kunstneriske arbejdsprocesser inden for musik, billedkunst og forskellige håndværk, stimuleres barnets fysiske og følelsesmæssige udvikling. Ved denne undervisningsform lærer barnet sig selv og den nære verden at kende og har mulighed for at udvikle kompetencer som kritisk undersøger, analyserende modtager, kreativ producent og ansvarlig deltager – kompetencer som siden er nødvendige for at kunne anvende IT og medier på en reflekteret måde.
Undervisningsministeriets krav om digitale kompetencer for elever fra 0.-6. klasse bliver således opfyldt ved indirekte medieuddannelse og uden brug af IT i undervisningen.

Undervisning i IT
Når computeren introduceres i 7. klasse, giver den ofte eleverne mulighed for at gøre noget allerede kendt på en ny og nemmere måde, og således opøves nye færdigheder.
Arbejdet med computere, medier og netværk er imidlertid ikke længere et studie, der udelukkende byder på redskaber til at styrke andre fagområder, men tilbyder samtidig en vifte af nye områder og muligheder, der har egen værdi.
Undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne opnår fortrolighed med elektroniske medier, og der opøves kompetencer i selvstændigt at benytte relevante teknikker. Tilegnelsen af de enkelte kompetenceområder opnås ved alsidig øvning og anvendelse af elevernes færdigheder.

Delmål efter 7. klasse

  • der arbejdes med grundlæggende brug af computeren og tekstbehandling
  • søgning på nettet, sikkerhed på nettet, etikette og mediebrug

Delmål efter 8. klasse

  • fortsat undervisning i brug af internettet som medie i forskellige sammenhænge
  • arbejde med skriveprogram og præsentationer

Slutmål efter 9. klasse

  • Undervisningen understøtter elevens mulighed for at kunne:
  • opnå sikkerhed i almene færdigheder som filhåndtering, -redigering og -deling i et udvalgt styresystem
  • håndtere etiske, private, offentlige og sikkerhedsmæssige forhold ved brug af it og digitale medier
  • forstå den grundlæggende struktur for internettet samt foretage en kriterie-begrænset informationssøgning blandt en vifte af informationskilder
  • opøve tilstrækkelige kompetencer i håndtering af tekstbehandling, præsentationer og regneark til at eleven selvstændigt kan anvende teknikkerne i andre fag og situationer
  • indsamle og bearbejde lyd-, billede- og videomateriale med et teknisk overskud, der muliggør et tilsigtet og personligt udtryk

Evalueringsgrundlag
Elevens udbytte af undervisningen vurderes ved gennemførelse af projekter, øvelser, ved præsentationer og anvendelse af faget i tværfaglige sammenhænge.

“Vi leger mere samlet her end på min gamle skole, både piger og drenge. Da jeg kom ind i klassen følte jeg mig velkommen og jeg har fået mange nye venner.”

 

Elev i 5. klasse

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

TILMELDINGSFRIST I DAG! Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskoler #steinerhfkvistgård #steinerhf #waldorfeducation

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

TILMELDINGSFRIST I DAG! Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskoler #steinerhfkvistgård #steinerhf #waldorfeducation
...

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri
...

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

Tilmeldingsfrist næste mandag d. 2. oktober. Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #waldorfeducation

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

Tilmeldingsfrist næste mandag d. 2. oktober. Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #waldorfeducation
...

9. klasse slutter fredagen af med at arbejde i hhv. smedjen og keramik 🤩

Hos Aslak i smedjen laver eleverne ‘grillgafler’ - og de starter helt fra bunden med en rund stang, der skal bankes ad mange omgange, så den får sit fine, håndlavede udtryk 🌸

Hos Charlotte i keramik er eleverne i gang med deres skåle - og så er de allerede i gang med at lave de fineste æbler til julebasaren 🍎

Til MÅNEDSFESTEN NÆSTE LØRDAG d. 30. SEPT. vil man kunne se - og købe - en del af elevernes fine værker på en flot udstilling i keramiklokalet ♥️ 

#rsskvistgaard #steinerskolen #steinerskolen #waldorfeducation #9klasse

9. klasse slutter fredagen af med at arbejde i hhv. smedjen og keramik 🤩

Hos Aslak i smedjen laver eleverne ‘grillgafler’ - og de starter helt fra bunden med en rund stang, der skal bankes ad mange omgange, så den får sit fine, håndlavede udtryk 🌸

Hos Charlotte i keramik er eleverne i gang med deres skåle - og så er de allerede i gang med at lave de fineste æbler til julebasaren 🍎

Til MÅNEDSFESTEN NÆSTE LØRDAG d. 30. SEPT. vil man kunne se - og købe - en del af elevernes fine værker på en flot udstilling i keramiklokalet ♥️

#rsskvistgaard #steinerskolen #steinerskolen #waldorfeducation #9klasse
...

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede går her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 💚

På infomødet kan du også høre om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🤩

#steinerhfkvistgård #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #10klasse

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede går her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 💚

På infomødet kan du også høre om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🤩

#steinerhfkvistgård #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #10klasse
...

Back To Top