skip to Main Content

IT 1.- 9.

Der undervises i IT fra 7. klasse.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Grundlæggende brug af computeren og kendskab til dens opbygning
 • Generel mediekompetence – produktion af eget materiale (tekster, tal-resultater, billeder/grafik/grafer, lyd/musik, etc)
 • Kritisk sans og evnen til perspektivering af egne handlinger på forskellige medier

Pædagogiske betragtninger
Undervisningen i IT på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård skal på den ene side tilgodese, at eleverne udvikler relevante kompetencer inden for IT og medier, og på den anden side tage hensyn til, at eleverne ikke forstyrres unødigt af skærmmedier tidligt i deres skoleforløb. Det er således vigtigt for os, at it-værktøjer først bringes ind i undervisningen på et tidspunkt, hvor vi vurderer, at barnet er modent til det.

Medieundervisning i grundskolen
I grundskolen lærer eleven at forholde sig til det talte, det skrevne, det læste samt musik og billeder i et direkte møde uden indblanding af teknologi. Gennem kunstneriske arbejdsprocesser inden for musik, billedkunst og forskellige håndværk, stimuleres barnets fysiske og følelsesmæssige udvikling. Ved denne undervisningsform lærer barnet sig selv og den nære verden at kende og har mulighed for at udvikle kompetencer som kritisk undersøger, analyserende modtager, kreativ producent og ansvarlig deltager – kompetencer som siden er nødvendige for at kunne anvende IT og medier på en reflekteret måde.
Undervisningsministeriets krav om digitale kompetencer for elever fra 0.-6. klasse bliver således opfyldt ved indirekte medieuddannelse og uden brug af IT i undervisningen.

Undervisning i IT
Når computeren introduceres i 7. klasse, giver den ofte eleverne mulighed for at gøre noget allerede kendt på en ny og nemmere måde, og således opøves nye færdigheder.
Arbejdet med computere, medier og netværk er imidlertid ikke længere et studie, der udelukkende byder på redskaber til at styrke andre fagområder, men tilbyder samtidig en vifte af nye områder og muligheder, der har egen værdi.
Undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne opnår fortrolighed med elektroniske medier, og der opøves kompetencer i selvstændigt at benytte relevante teknikker. Tilegnelsen af de enkelte kompetenceområder opnås ved alsidig øvning og anvendelse af elevernes færdigheder.

Delmål efter 7. klasse

 • der arbejdes med grundlæggende brug af computeren og tekstbehandling
 • søgning på nettet, sikkerhed på nettet, etikette og mediebrug

Delmål efter 8. klasse

 • fortsat undervisning i brug af internettet som medie i forskellige sammenhænge
 • arbejde med skriveprogram og præsentationer

Slutmål efter 9. klasse

 • Undervisningen understøtter elevens mulighed for at kunne:
 • opnå sikkerhed i almene færdigheder som filhåndtering, -redigering og -deling i et udvalgt styresystem
 • håndtere etiske, private, offentlige og sikkerhedsmæssige forhold ved brug af it og digitale medier
 • forstå den grundlæggende struktur for internettet samt foretage en kriterie-begrænset informationssøgning blandt en vifte af informationskilder
 • opøve tilstrækkelige kompetencer i håndtering af tekstbehandling, præsentationer og regneark til at eleven selvstændigt kan anvende teknikkerne i andre fag og situationer
 • indsamle og bearbejde lyd-, billede- og videomateriale med et teknisk overskud, der muliggør et tilsigtet og personligt udtryk

Evalueringsgrundlag
Elevens udbytte af undervisningen vurderes ved gennemførelse af projekter, øvelser, ved præsentationer og anvendelse af faget i tværfaglige sammenhænge.

“Vi leger mere samlet her end på min gamle skole, både piger og drenge. Da jeg kom ind i klassen følte jeg mig velkommen og jeg har fået mange nye venner.”

 

Elev i 5. klasse

I 2. klasse har de arbejdet med naturlegender og bl.a hørt hvordan bogfinken fik sine farver ❄️🔥🌿 Efterfølgende har de lavet bogfinken som formtegning. Spejltegningerne her, som er delt over midten af papiret, er også et tema i 2. klasse.

#steinerskolenkvistgaard #2klasse_kvistgaard #formtegning #tegning #bogfinke #naturlegende

I 2. klasse har de arbejdet med naturlegender og bl.a hørt hvordan bogfinken fik sine farver ❄️🔥🌿 Efterfølgende har de lavet bogfinken som formtegning. Spejltegningerne her, som er delt over midten af papiret, er også et tema i 2. klasse.

#steinerskolenkvistgaard #2klasse_kvistgaard #formtegning #tegning #bogfinke #naturlegende
...

Der er enkelte ledige pladser til vores #steinerhf Orienteringsdag på lørdag. Læs mere om arrangementet og om tilmelding på hjemmesiden og @steinerhfkvistgaard 🌿

Der er enkelte ledige pladser til vores #steinerhf Orienteringsdag på lørdag. Læs mere om arrangementet og om tilmelding på hjemmesiden og @steinerhfkvistgaard 🌿 ...

Krybbespil for de mindste klasser her på falderebet til en juleferie 🎄👏 God jul til alle jer der følger med 💫💚 ✨

#steinerskolenkvistgaard #krybbespil #skuespil #jul

Krybbespil for de mindste klasser her på falderebet til en juleferie 🎄👏 God jul til alle jer der følger med 💫💚 ✨

#steinerskolenkvistgaard #krybbespil #skuespil #jul
...

13. december og en lille klasseopdelt Lucia koncert. Her en bid af “Dejlig er den himmel blå” sunget af 5. klasse 🕯✨👏

❄️
❄️
❄️
❄️
❄️

#steinerskolenkvistgaard #sanktalucia #dejligerdenhimmelblå #5klasse_kvistgaard #julekoncert

13. december og en lille klasseopdelt Lucia koncert. Her en bid af “Dejlig er den himmel blå” sunget af 5. klasse 🕯✨👏

❄️
❄️
❄️
❄️
❄️

#steinerskolenkvistgaard #sanktalucia #dejligerdenhimmelblå #5klasse_kvistgaard #julekoncert
...

Back To Top