Skip to content

Musik

Musik- og instrumentalundervisning

Musikundervisningen er en stor og vigtig del af livet på skolen.

I 3. klasse får hvert barn sin første violin, bratsch eller cello, og klassen har en fælles ugentlig orkestertime ud over en ugentlig holdundervisningslektion.

I 4. klasse fortsætter stort set linjen fra 3. klasse. Dog bliver violin-, bratsch og cellospillet mere individuelt plejet, og nodelæsningen tager for alvor fat i tæt samarbejde med klasselærerens brøkregningsperioder.

I 5. klasse sker det første store musikalsk skift. Den indtil nu ubrydelige helhed, klassen har været i kraft af sang-, fløjte- og strygerkorene, brydes nu op til fordel for det individuelle instrument. Her begynder for alvor orkesterundervisningen, som fører frem til overskolens symfoniorkester.

Instrumentalundervisning

Skolen har sin egen instrumentalskole for elever.
Vi har lagt vægt på at skabe en god musikundervisning – også uden for skoletiden – og har derfor et godt team af instrumentalundervisere, der underviser på skolen.
Musiklærerne er privatundervisere i skolens lokaler, og der er således tale om private aftaler mellem musiklærere og forældre – uden om skolens almindelige administration. Med hensyn til det pædagogiske arbejde har skolen et formaliseret samarbejde med musiklærerne.
Der arrangeres kammerkoncerter med mindre ensembler og solister, forårskoncerter mm., og naturligvis spilles der på julebasaren og til månedsfester.

Betaling for undervisning af skolens instrumentallærere opkræves af skolen i lighed med skolepenge.
Skolen har desuden en instrumentbank, der udlejer musikinstrumenter. Individuelle musikinstrumenter betales af forældrene.
Instrumentalundervisning aftales individuelt med skolens instrumentallærere eller private musiklærere.

Retningslinjer for instrumentalundervisningen

Der tilbydes musikundervisning med enten sololektioner eller fælleslektioner. Lektionslængden aftales med musiklæreren. Det tilstræbes at lægge timerne efter skoletid, dog kan op til én times ventetid forekomme. Skolen tilbyder undervisning i violin, bratsch, cello, fløjte, klarinet, saxofon, trommer og trompet.

Undervisningen foregår som lektioner på 20 minutter.

Hvis der ikke skrives ønsket lektionslængde på tilmeldingen noteres som en begyndelse 20 minutters lektion. Det kan justeres, når instrumentallæreren kontakter jer for at aftale det endelige tidspunkt.
Der undervises 30 lektioner i løbet af et skoleår, typisk fra september til maj.
En del af undervisningen søges lagt som samspilsundervisning.

Hvis læreren pga. fravær ikke kan undervise 30 lektioner på et skoleår, reguleres elevbetalingen.
Elevfravær erstattes ikke.
Enkeltundervisningen søges lagt udenfor elevens skemalagte timer. Dispensation herfra gives kun med godkendelse fra forældre, klasselærer og eventuelt faglærer.
Der er tre måneders prøvetid for nye elever, derefter bindende tilmelding resten af skoleåret.
For elever, der foregående år har spillet samme instrument hos samme lærer, er tilmeldingen bindende for et skoleår.

Husk: Afbud skal meldes direkte til elevens musiklærer, også når det skyldes arrangementer på skolen.

Betaling

Betalingen opkræves forud sammen med skolepengene i 10 månedlige rater, fra 1. september til 1. juni.

Kr. 500 – for 20 minutters undervisning

Skolen kan i begrænset omfang udleje violin og cello til 400 kr./halvår.

Tilmelding til instrumentalundervisningen

Send en mail til Daniel Storm: dst@steinerskolen-kvistgaard.dk hvor I noterer:

  • Barnets navn
  • Klassetrin i kommende skoleår
  • Hvilket instrument der ønskes undervisning på (og eventuelt lærer)
  • Lektionslængde
  • Eventuelt instrumentleje

“Vi leger mere samlet her end på min gamle skole, både piger og drenge. Da jeg kom ind i klassen følte jeg mig velkommen og jeg har fået mange nye venner.”

 

Elev i 5. klasse

Back To Top