skip to Main Content

Musik

Musik- og instrumentalundervisning

Musikundervisningen er en stor og vigtig del af livet på skolen.

I 3. klasse får hvert barn sin første violin, og klassen har en fælles ugentlig orkestertime ud over en ugentlig holdundervisningslektion.

  1. klasse fortsætter stort set linjen fra 3. klasse. Dog bliver violinspillet mere individuelt plejet, og nodelæsningen tager for alvor fat i tæt samarbejde med klasselærerens brøkregningsperioder.

I 5. klasse sker det første store musikalsk skift. Den indtil nu ubrydelige helhed, klassen har været i kraft af sang-, fløjte- og violinkorene, brydes nu op til fordel for det individuelle instrument. Her begynder for alvor orkesterundervisningen, som fører frem til overskolens symfoniorkester.

Instrumentalundervisning

Skolen har sin egen instrumentalskole for elever.
Vi har lagt vægt på at skabe en god musikundervisning – også uden for skoletiden – og har derfor et godt team af instrumentalundervisere, der underviser på skolen.
Musiklærerne er privatundervisere i skolens lokaler, og der er således tale om private aftaler mellem musiklærere og forældre – uden om skolens almindelige administration. Med hensyn til det pædagogiske arbejde har skolen et formaliseret samarbejde med musiklærerne.
Der arrangeres kammerkoncerter med mindre ensembler og solister, forårskoncerter mm., og naturligvis spilles der på julebasaren og til månedsfester.

Betaling for undervisning af skolens instrumentallærere opkræves af skolen i lighed med skolepenge.
Skolen har desuden en instrumentbank, der udlejer musikinstrumenter. Individuelle musikinstrumenter betales af forældrene.
Instrumentalundervisning aftales individuelt med skolens instrumentallærere eller private musiklærere.

Retningslinjer for instrumentalundervisningen

Der tilbydes musikundervisning med enten sololektioner eller fælleslektioner. Lektionslængden aftales med musiklæreren. Det tilstræbes at lægge timerne efter skoletid, dog kan op til én times ventetid forekomme. Skolen tilbyder undervisning i violin, bratsch, cello, fløjte, klarinet, saxofon og trompet.

Undervisningen foregår som:

  • undervisning i lektioner på 20 minutter
  • undervisning i lektioner på 25 minutter
  • undervisning i lektioner på 30 minutter

Hvis der ikke skrives ønsket lektionslængde på tilmeldingen noteres som en begyndelse 20 minutters lektion. Det kan justeres, når instrumentallæreren kontakter jer for at aftale det endelige tidspunkt.
Der undervises 30 lektioner i løbet af et skoleår, typisk fra september til maj.
En del af undervisningen søges lagt som samspilsundervisning.

Hvis læreren pga. fravær ikke kan undervise 30 lektioner på et skoleår, reguleres elevbetalingen.
Elevfravær erstattes ikke.
Enkeltundervisningen søges lagt udenfor elevens skemalagte timer. Dispensation herfra gives kun med godkendelse fra forældre, klasselærer og eventuelt faglærer.
Der er tre måneders prøvetid for nye elever, derefter bindende tilmelding resten af skoleåret.
For elever, der foregående år har spillet samme instrument hos samme lærer, er tilmeldingen bindende for et skoleår.

Husk: Afbud skal meldes direkte til elevens musiklærer, også når det skyldes arrangementer på skolen.

Betaling

Betalingen opkræves forud sammen med skolepengene i 10 månedlige rater, fra 1. september til 1. juni.

Kr. 402,73 – for 20 minutters undervisning

Kr. 503,41 – for 25 minutters undervisning

Kr. 604,10 – for 30 minutters undervisning

Skolen kan i begrænset omfang udleje violin og cello til 400 kr./halvår.

Tilmelding til instrumentalundervisningen

Send en mail til Daniel Storm: dst@steinerskolen-kvistgaard.dk hvor I noterer:

  • Barnets navn
  • Klassetrin i kommende skoleår
  • Hvilket instrument der ønskes undervisning på (og eventuelt lærer)
  • Lektionslængde
  • Eventuelt instrumentleje

“Vi leger mere samlet her end på min gamle skole, både piger og drenge. Da jeg kom ind i klassen følte jeg mig velkommen og jeg har fået mange nye venner.”

 

Elev i 5. klasse

Nu har vi igen rundvisninger 🌞🌱 I den anledning har vi en ekstra her på fredag. Læs mere om tilmelding på hjemmesiden 😃👉 steinerskolen-kvistgaard.dk 👩🏽‍💻 #steinerskolenkvistgaard #uddannelse #waldorfeducation

Nu har vi igen rundvisninger 🌞🌱 I den anledning har vi en ekstra her på fredag. Læs mere om tilmelding på hjemmesiden 😃👉 steinerskolen-kvistgaard.dk 👩🏽‍💻 #steinerskolenkvistgaard #uddannelse #waldorfeducation ...

På besøg i 2. klasse da de øvede “Goldilocks and the Three Bears” 🐻  #steinerskolenkvistgaard #waldorfeducation #2klasse_kvistgaard

På besøg i 2. klasse da de øvede “Goldilocks and the Three Bears” 🐻 #steinerskolenkvistgaard #waldorfeducation #2klasse_kvistgaard ...

I sidste uge med 6. klasse i Kvistgårdskoven 🌲🌱🌞 #kvistgårdskov #steinerskolenkvistgarard #skov #forår #6klasse_kvistgaard

I sidste uge med 6. klasse i Kvistgårdskoven 🌲🌱🌞 #kvistgårdskov #steinerskolenkvistgarard #skov #forår #6klasse_kvistgaard ...

#Plakattegning i solen ✍️🌞 #steinerskolenkvistgaard #waldorfeducation

#Plakattegning i solen ✍️🌞 #steinerskolenkvistgaard #waldorfeducation ...

Et par elever i deres første møde med smedjen 🔥⚒😃 #steinerskolenkvistgaard #smedje

Et par elever i deres første møde med smedjen 🔥⚒😃 #steinerskolenkvistgaard #smedje ...

Måske kender du en af vores kommende lærere, pædagoger eller medhjælpere? Læs mere på hjemmesiden under “Ledige stillinger” 🌱 #steinerskolenkvistgaard #rudolfsteiner

Måske kender du en af vores kommende lærere, pædagoger eller medhjælpere? Læs mere på hjemmesiden under “Ledige stillinger” 🌱 #steinerskolenkvistgaard #rudolfsteiner ...

Haren er kommet. Æggene er klar. Påsken er over os ✨ God ferie her fra Børnehaveklassen 🐣🌱 #steinerskolenkvistgaard #påske #bhkl_kvistgaard

Haren er kommet. Æggene er klar. Påsken er over os ✨ God ferie her fra Børnehaveklassen 🐣🌱 #steinerskolenkvistgaard #påske #bhkl_kvistgaard ...

Back To Top