Skip to content

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag udtrykker en intention og en bestræbelse for skolen.

HENT IDENTITET & VÆRDIGRUNDLAG SOM FOLDER HER

Det er idealer, som vi ønsker at leve op til, vel vidende at der sommetider kan være afstand mellem ideal og virkelighed.

 • For os er det værdifuldt, at alle – både elever, forældre og ansatte – kan føle sig trygge og trives i skolefællesskabet. Vi ønsker en skole, som er kendetegnet ved tillid, gode relationer, menneskelig respekt og plads til forskellighed.
 • For os er det værdifuldt med en åben og respektfuld kommunikation. Derfor siger vi ikke noget om andre, som vi ikke kunne have sagt til dem ansigt til ansigt. I stedet møder vi hinanden med venlighed og respekt, og vi undgår aggressiv adfærd.
 • For os er det værdifuldt at betragte alle fag som ligeværdige, og vi bestræber os på at inspirere og motivere eleverne i alle skolens fag.
 • For os er det værdifuldt ikke kun at vurdere elevens faglighed, men også engagement, arbejdsindsats og udvikling i faget og samtidig anvise muligheder for at styrke læringen. Derfor arbejder vi ikke med karakterer og eksamen, men med skriftlige vidnesbyrd.
 • For os er det værdifuldt at tilstræbe en aldersrelateret undervisning, hvor stofområderne introduceres, når vi mener, børnene har størst anlæg for det. I de mindre klasser med en legende tilgang til læring, med nærhed til naturen og årstiderne, og gradvist lader vi stoffet appellere mere og mere til tænkningen.
 • For os er det værdifuldt at integrere tanke, kunst og håndværk i undervisningen. Vi vil give eleverne mulighed for at udvikle sig inden for det område i livet, hvor de har deres styrke, og samtidig styrke deres selvtillid til at give sig i kast med det, de oplever som svært.
 • For os er det værdifuldt, at vores elever har en skoledag præget af nærvær og menneskelig kontakt. Derfor forsøger vi at holde skoledagen fri for mobiltelefoner og personlige computere, med mindre det har en relevant undervisningssammenhæng.
 • For os er det værdifuldt, at eleverne i deres fritid ikke bruger for meget tid foran skærmen.
 • For os er det værdifuldt, at vores elever har et skoleliv uden røg og alkohol. Derfor har vi på skolen ”røgfri skoletid”, som betyder, at hverken elever eller ansatte ryger på eller uden for skolens matrikel inden for skoletiden. Ligeledes er skoleaktiviteter og klasserejser uden alkohol for både elever og ansatte.
 • Vi er bevidste om, at omgivelserne har indflydelse på elevernes trivsel. Derfor tilstræber vi et æstetisk niveau i klasseværelser og undervisningsrum samt i de materialer, vi arbejder med.
 • For os er det værdifuldt, at der er et aktivt, engageret og ligeværdigt samarbejde med forældrene til skolens elever. Vi har høje ambitioner for jeres barns trivsel og udvikling og forventer, at I sætter jer ind i, hvad det indebærer at sætte sit barn på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård.
Back To Top