Skip to content

Adgang til videregående uddannelse

Selvom Steiner HF er karakter- og eksamensfri, kan du sagtens søge direkte ind på en videregående uddannelse.

Du skal bare søge via kvote 2. Du vil med den udvidede fagpakke, som Steiner HF tilbyder, kunne søge optagelse på både professionsuddannelser, erhvervsakademier og på universitetsuddannelser.

Når du bliver færdig på Steiner HF modtager du et Vidnesbyrd i stedet for et eksamensbevis. Det er formelt sidestillet med andre afsluttede gymnasiale eksaminer.

For alle kvote 2 ansøgere, uanset om du kommer fra en Steiner HF eller ej, er det relevant at kunne dokumentere særlige kvalifikationer. Den dokumentation er en integreret del af Steiner HF’s vidnesbyrd. Her dokumenteres blandt andet dine kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til:

  • Teoretiske fag
  • Musiske fag
  • Kunstneriske fag
  • Håndværksfag

Derudover bliver dine sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning også beskrevet.

Læs mere om adgangskriterierne

Regler og praksis for optagelseskravene på de forskellige uddannelser ændrer sig ofte for at følge med kravene, der stilles af samfundet.

Tag fat på studievejlederne på de enkelte skoler, du er interesseret i, da det er de enkelte uddannelsesinstitutioner og studieretninger, der fastlægger kriterierne for optagelse af studerende via kvote 2. De kan oplyse dig om de aktuelle krav og de suppleringsmuligheder, der er nødvendige på lige præcis den uddannelse, du sigter mod i fremtiden.

Se også UddannelsesGuiden, hvor du kan læse om de aktuelle adgangskriterier til de videregående uddannelser og mere om, hvad en kvote 2 ansøgning er.

Du er også velkommen til at kontakte skolens kontor på tlf. 49 13 96 87 eller på kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk for at få svar på dine spørgsmål.

LÆS MERE: Videreuddannelse efter Steiner HF – hvad kan man?

LÆS eksempler på, hvilke studievalg tidligere Steiner HF-elever har taget HER

10. klasse på Steiner Skolen Kvistgård Helsingør Kommune

Vi havde en læringstilgang som hed, at man så og observerede først, og så snakkede man teori bagefter, og det synes jeg var en rigtig god måde at lære tingene på. At man blev stimuleret til selv at gøre sig nogle overvejelser.”

 

Magdalena, student 2011, læser medicin på Københavns Universitet

Back To Top