skip to Main Content

Priser og økonomi

Opskrivnings- og indmeldelsesgebyr

Børnehaveklassen

Opskrivningsgebyr vedr. børnehaveklasse kr. 500,-.
Beløbet opkræves af skolen i oktober/november året før den aktuelle børnehaveklasse begynder.

Indmeldelsesgebyr vedr. børnehaveklasse kr. 1250,-.
Opkræves, når skolen kan garantere en plads. Garantien gives på betingelse af, at skolen efterfølgende på grundlag af børnehaves udtalelse og/eller samtale med forældrene vurderer, om skolen kan påtage sig den pædagogiske opgave.
Opskrivnings- og indmeldelsesgebyrer tilbagebetales ikke ved evt. udmeldelse.

Øvrige klassetrin
Indmeldelsesgebyr til øvrige klassetrin kr. 1.500,- opkræves, når eleven kan optages i skolen.
Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved evt. udmeldelse.

Skolepenge

Skolepenge *)

1. barn pr. måned kr. 1.830,00 **)
2. barn pr. måned kr. 1.485,00 **)
3. barn pr. måned kr. 380,00 **)
4. og følgende børn pr. måned kr. 25,00 **)

Børn i børnehuset giver ikke søskenderabat for skolepengene. Dette er begrundet i, at tilskud til drift af børnehave og vuggestue bliver betalt af kommunerne, og tilskuddene for drift af skolen bliver betalt af staten.

SFO & Mellemstationen

SFO – Skolefritidsordningen *)

Skolefritidsordningen *)
fra børnehaveklasse til 3. klasse
pr. barn pr. måned kr. 1.079,00

Mellemstationen – klub *)

fra 4. klasse til 7. klasse
4. og 5. kl. pr. måned kr. 815,00
6. klasse pr. måned kr. 651,00
7. klasse pr. måned kr. 300,00

*) Skolepenge, SFO og klub betales i et helt skoleår (1. august-31. juli) i 11 rater. Juli måned er betalingsfri.

Elever, som begynder i nyt skoleår (dvs. medio august), betaler således skolepenge, SFO og klub for hele august måned.

**) Se i øvrigt indmeldelsesskemaets betingelser for opnåelse af søskenderabat.

Gebyr for FI-kort, dvs. ikke tilmeldt Betalingsservice kr. 50,00 pr. opkrævning
Gebyr for rykkerskrivelser vedr. manglende betaling: pr. skrivelse kr. 100,00.

Fripladstilskud (Finanslovbevilling)

Der er mulighed for at ansøge om delvis fripladstilskud vedr. betaling af skolepenge og SFO.

Kontakt kontoret for ansøgningspapirer, regler og betingelser.

Instrumentleje og musikundervisning

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård har sin egen instrumentalskole for elever.

Betaling for undervisning af skolens instrumentallærere opkræves af skolen i lighed med skolepenge.

Skolens musikinstrumenter kan lejes. Individuelle musikinstrumenter betales af forældrene.

Musikundervisning efter skoletid aftales individuelt med skolens instrumentallærere eller private musiklærere.

Læs mere om instrumentalundervisningen her.

Øvrige udgifter i forbindelse med undervisningen

Engangsbeløb anslået:

Eurytmidragt/sko kr. 200,00. Opkræves af skolen (tilbagebetales ikke).
Fløjte (pentaton) i 1. klasse kr. 469,00.
Fløjte (sopran) i 3. klasse kr. 582,00
Fløjter indkøbes af skolen/klasselæreren og opkræves særskilt af skolen.

Derudover må påregnes udgifter til arbejdsbøger/-hæfter og andet materiale til undervisningsbrug, anslået ca. kr. 500 kr. årligt.

Ekskursioner og rejser

Grund- og Mellemskolen
Fra ca. 4. kl. tager eleverne ofte på en årlig skoleekskursion eller rejse til et sted i Danmark.
I 8. kl. rejser klassen på vildmarks-/overlevelsestur til f.eks. Sverige/Norge.
9. kl. tager på landbrugstur

Udgifter til skolerejserne betales af forældrene efter aftale m. klasselæreren.

10. klasse og HF
Der foretages større rejser i overskolen
10. kl. tager på landmålingstur
1. HF rejser på historieekskursion (f.eks. Armenien)
2. HF tager på kunstrejse Italien.

Udgifter betales af forældrene.

Rengøringsordning

Skolen har en rengøringsordning – dvs. at forældrene gør rent i angivne områder 1 gang årligt. Moppenyt med vejledning og fordeling af områderne udsendes ved skoleårets begyndelse.

Opkrævnings- og betalingsform

Forældrebetalte skolepenge, betaling for SFO og øvrige omkostninger opkræves via Nets/Betalingsservice.

Første gang udsendes fra skolen via e-mail en opkrævningsspecifikation med et indbetalingskort. Forældrene skal betale via Betalingsservice iht. de betalingsreferencer, som findes på indbetalingskortet.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt direkte til skolens kontor med 1 måneds varsel til den 1. i hver måned.

Det gælder udmeldelse af skole, SFO, Mellemstationen og musikundervisningen.

Camilla fra 2. HF har en artikel i seneste udgave af Steinerbladet🥳💪

Artiklen er skrevet i forbindelse med Årsopgaven og handler om bæredygtige byggemetoder 🏗

Læs Camillas artikel på vores hjemmeside (link i bio) under fanen ‘10. Klasse & HF’ - Artikler 📑

#steinerhfkvistgård #steinerhf #waldorfeducation #steinerbladet #bæredygtigtbyggeri

Camilla fra 2. HF har en artikel i seneste udgave af Steinerbladet🥳💪

Artiklen er skrevet i forbindelse med Årsopgaven og handler om bæredygtige byggemetoder 🏗

Læs Camillas artikel på vores hjemmeside (link i bio) under fanen ‘10. Klasse & HF’ - Artikler 📑

#steinerhfkvistgård #steinerhf #waldorfeducation #steinerbladet #bæredygtigtbyggeri
...

Meld dig til rundvisningen på fredag og hør mere om vores karakter- og eksamensfri 10. klasse og HF-uddannelse 🌸

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og se vores dejlige skole ☘️

Tilmelding senest i dag, mandag d. 8. maj til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig foran hovedhuset på fredag d. 12. maj kl. 13:30 🥳

#steinerhfkvistgård #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #waldorfeducation

Meld dig til rundvisningen på fredag og hør mere om vores karakter- og eksamensfri 10. klasse og HF-uddannelse 🌸

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og se vores dejlige skole ☘️

Tilmelding senest i dag, mandag d. 8. maj til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig foran hovedhuset på fredag d. 12. maj kl. 13:30 🥳

#steinerhfkvistgård #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #waldorfeducation
...

10. klasse har de sidste fire uger haft dramaperiode og har arbejdet med Shakespeares ’Helligtrekongersaften’ 🎭

På mandag er der premiere på forestillingen i Teaterhuset i Espergærde. Der er to forestillinger for elever og en for forældre og venner 🥳🌼

#steinerskolenkvistgaard #steinerhfkvistgård #10klasse #teaterhusetespergærde

10. klasse har de sidste fire uger haft dramaperiode og har arbejdet med Shakespeares ’Helligtrekongersaften’ 🎭

På mandag er der premiere på forestillingen i Teaterhuset i Espergærde. Der er to forestillinger for elever og en for forældre og venner 🥳🌼

#steinerskolenkvistgaard #steinerhfkvistgård #10klasse #teaterhusetespergærde
...

Så er det på torsdag, vi holder infomøde om vores 10. klasse 🥳
 
Kom og hør om vores karakter- og eksamensfri 10. klasse, som både er for elever, der kommer her fra skolen, men i høj grad også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med masser af variation, kreative fag og projekter 🌸
 
Skriv til vores koordinator for 10. klasse og HF, Jacob Rosendahl Pedersen og meld dig til: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk. Så ses vi på torsdag kl. 17 💪🏼💚

#steinerhfkvistgård #steinerhf #steinerskolenkvistgaard #10klasse

Så er det på torsdag, vi holder infomøde om vores 10. klasse 🥳

Kom og hør om vores karakter- og eksamensfri 10. klasse, som både er for elever, der kommer her fra skolen, men i høj grad også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med masser af variation, kreative fag og projekter 🌸

Skriv til vores koordinator for 10. klasse og HF, Jacob Rosendahl Pedersen og meld dig til: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk. Så ses vi på torsdag kl. 17 💪🏼💚

#steinerhfkvistgård #steinerhf #steinerskolenkvistgaard #10klasse
...

Back To Top