Skip to content

Regler for udmeldelse

Grundskole (BHklasse – 9. klasse), SFO og Mellemstationen

Udmeldelse skal ske skriftligt direkte til skolens kontor med én måneds varsel til den 1. i hver måned: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk

Opskrivnings- og indmeldelsesgebyrer tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

10. klasse og HF

Udmeldelse skal ske skriftligt direkte til skolens kontor med én måneds varsel til den 1. i hver måned: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk

Opskrivnings- og indmeldelsesgebyrer tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Musikundervisningen

Ønskes eleven frameldt musikundervisningen, skal dette gøres skriftligt til kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk med seks måneders varsel til den 1. i måneden.

Back To Top