skip to Main Content

Trivsel

Steiner HF er en ungdomsuddannelse, som er kendetegnet ved et stærkt elevfællesskab og mange faglige og sociale aktiviteter på tværs af klasserne.

De årlige studierejser, ekskursioner og samarbejdet med andre Steiner HF-skoler bidrager til stærke fællesskaber i og på tværs af klasserne. Det giver dig et netværk og mulighed for venskaber i ind- og udland.

For os er det værdifuldt, at både elever, forældre og lærere føler sig trygge og trives i skolefællesskabet.

Vi ønsker en skole, som er kendetegnet ved tillid, gode relationer, menneskelig respekt og plads til forskellighed. Derfor møder vi hinanden med venlighed, taler respektfuldt sammen og undgår aggressiv adfærd. Vi siger ikke noget om andre, som vi ikke kunne have sagt til dem ansigt til ansigt.

Vi benytter vores intranet til lektier, meddelelser og planlægning, mens uoverensstemmelser og holdningstilkendegivelser drøftes mundtligt.

Steinerskolerne har historisk haft et meget lavt mobbeniveau, og elevernes trivsel har generelt ligget godt i vurderinger af læringsmiljøet.

Læs skolens Mobbepolitik her

Skolen gennemfører den obligatoriske årlige trivselsmåling for gymnasiale uddannelser.

“Steiner uddannelsen gør, at man ikke bare udvikler sig fagligt men også udvikler sig som menneske på en helt anden måde. Fordi, det er der plads til!

Nora, student 2021

Back To Top