skip to Main Content

10. klasse

Steiner skolens 10. klasse er både for dig, der allerede er elev i vores skoles 9. klasse, men i høj grad også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser.

Måske vil du bruge din 10. klasse på også at afprøve nye fag, du ikke har haft før?
Måske overvejer du om en Steiner HF kunne være noget for dig næste år?

Uanset hvilken baggrund du har for at tage 10. klasse på vores skole, er du meget velkommen!

Steiner skolens 10. klasse er både fagligt og socialt en forlængelse af 9. klasse, men vi har meget gode erfaringer med at sluse elever fra andre skoler ind i klasserne og integrere dem i klassens sammenhold. Det er der mange elever, der har gjort, og de taler altid positivt om oplevelsen.

Samtidig lægger 10. klasse også op til den 2-årige HF-uddannelsen på Steiner Skolen. Det faglige niveau og indholdet i undervisningen er derfor i højere grad en del den samlede ungdomsuddannelse, og der undervises på gymnasialt niveau i flere fag.

Hvis du tager 10. klasse på Steiner Skolen og fortsætter på Steiner HF, kan du få merit for flere af fagene. Det betyder, at du får mere ud af undervisningen på Steiner HF.

Kontakt os

Kontakt os i dag og hør mere om vores 10. klasse

Jacob Rosendahl Pedersen
10. klasse og HF koordinator
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Anette Jørnung
Rektor
anj@steinerskolen-kvistgaard.dk

Back To Top