Skip to content

1. – 6. klasse

På den første skoledag bliver eleven modtaget med en broget buket blomster som et billede på de mange fortællinger og opgaver, som barnet vil opleve i de kommende år

I 1. klasse får børnene deres klasselærer, der følger dem i de seks grundskoleår. På den første skoledag bliver eleven modtaget med en broget buket blomster som et billede på de mange fortællinger og opgaver, som barnet vil opleve i de kommende år.

I grundskolen er skoledagen delt op, så alle dage begynder med hovedfag i de første to timer, og derefter følger fagtimerne.

I hovedfagene – dansk, regning, geometri, geografi, historie, zoologi og botanik – undervises der hver dag i et sammenhængende tema i et af fagene. Det sker over perioder på 3-4 ugers varighed.

Senere på dagen følger fagtimerne i maling, håndarbejde, eurytmi og idræt, og fra 1. klasse undervises der i sprogfagene tysk og engelsk. Musik og instrumentlære er desuden en integreret del af undervisningen fra 1. klasse.

I løbet af de første skoleår bliver skoledagen trinvis længere, og der udvides med flere forskellige fag. Du kan læse mere om de enkelte fag under Læreplaner.

1. klasse

Den første skoledag er altid noget særligt.

På steinerskolerne modtages børnene i 1. klasse af hele skolen, de får en blomsterbuket og hører deres første eventyr. Herefter har de deres allerførste time.

I 1. klasse introduceres eleverne til det store alfabet og til de fire regnearter, og de har engelsk og tysk, hvor de laver rim og remser og ’smager’ på de fremmede sprog. De maler også og har håndarbejde, hvor de lærer at strikke, og på nogle skoler begynder de at have eurytmi, der er bevægelseskunst.

Fortællestoffet i 1. klasse er klassiske eventyr, hvor verden er hel, og det gode sejrer.

2. klasse

De små bogstaver bliver introduceret i 2. klasse, og læseprocessen er godt i gang.

Børnene skriver, og læreren anerkender det skrevne, så længe lydene for ordene er på plads. Så kommer den korrekte stavning sidenhen.

Der læses gerne tekster i dansk, der tager udgangspunkt i klasseårets tema. Hvor bogstaverne i 1. klasse uddrages af billeder, skrives i 2. klasse fra billede til ord, og eleverne læser det, de selv har skrevet.

Der hoppes, danses og klappes tabeller og regnes videre med de fire regnearter. Regning kommer ind i bevægelse som rytme og takt. I håndarbejde lærer børnene at hækle.

3. klasse

Børnene har nået en alder, hvor de måske begynder at have tanker om liv og død, og at man som menneske er alene i verden.

Undervisningen møder de nye tanker hos børnene gennem fortællestoffet, hvor f.eks. skabelsesberetningen om Adam og Eva og uddrivelsen af Paradis bliver fortalt som et billede på, at mennesket bliver mere selvstændigt.

Når vi opdager, at vi er alene i verden, har vi brug for et sted, hvor vi hører hjemme og at vide, at vi kan klare os selv. Derfor arbejder eleverne med hjemstavnslære. I fællesskab bygger de et lille bygningsværk i mursten, bindingsværk, træ eller et andet materiale – f.eks. et legehus til skolens SFO, hvor næsten hele klassen kan stå.

4. klasse

I 4. klasse har børnene en alder, hvor de bliver mere og mere ‘sig selv’ samt udvikler en evne til at adskille sig selv fra andre.

En individualisering i forhold til omverdenen begynder, hvilket mødes af temaer i undervisningen, der afspejler denne deling og selvstændiggørelse.

I 4. klasse bliver der, i sammenhæng med fortællestoffet, både trampet, spillet, sunget og fløjtet, hvorved både vilje og følelse aktiveres. Langt de fleste elever kan nu læse med større eller mindre sikkerhed og i forskelligt tempo. Læsningen øves også i både tysk og engelsk.

Dyrekundskab og geografi introduceres som nye fag. I geografi begynder eleverne med at se på geografien i det område, hvor de selv bor, for så at bevæge sig videre til Danmarks geografi.

5. klasse

Faget historie begynder på dette klassetrin med de gamle kulturepoker, som giver eleverne mulighed for at sammenligne de meget forskelligartede mytologiske sagn og legender.

Børnene kan opleve, at selv om mennesket altid har haft de samme grundlæggende behov, har dets liv og tanker formet sig helt anderledes i de forskellige gamle kulturer end i nutiden, og at der findes flere mulige skabelsesberetninger om, hvordan verden og mennesket blev skabt.

I matematik udvides decimalsystemet til også at omfatte længde-, vægt- og rummål, og faget frihåndsgeometri introduceres som en forløber for geometri i 6. klasse.

Botanik eller plantekundskab er også et nyt fag, der introduceres i 5. klasse.

6. klasse

I 6. klasse skal eleverne i højere grad lære at tage ansvar for egne handlinger. Fortællestoffet er nu ikke længere legender og sagn, men mere historiske fakta om det gamle Romerrige med dets menneskeskabte love og indførelse af rettigheder.

Eleverne har ofte en udpræget retfærdighedssans på dette klassetrin. Derfor lærer de gennem det faglige stof, at skelne mellem de menneskeskabte love og naturgivne lovmæssigheder.

Fysik er et nyt fag, hvor nøjagtig iagttagelse er af grundlæggende betydning for at forstå disse lovmæssigheder. Gennem selvstændige beskrivelser af fysikforsøgene trænes en objektiv og nøjagtig iagttagelse, hvorefter lovmæssigheder og konklusioner kan udledes i fællesskab i klassen.

“Når jeg tænker tilbage på skoletiden, er det der har gjort mig virkelig glad, var at der var plads til os alle sammen i vores forskelligheder. Der var nogen som var gode til matematik, der var andre der var gode til musik. Vi havde ligesom hver vores ting at blomstre i. Og vi kunne se op til hinanden på en måde, sådan at vi alle sammen havde en værdi.”

 

Camille R., Årgang 2001 – Skuespiller og sanger

Back To Top