Skip to content

Ledelsesberetningen for hele skolen for skoleåret 2023/24. 

Eleverne er skolens omdrejningspunkt – vi spørger os selv, hvordan kan de komme til at blomstre, hvordan kan vi lærere og pædagoger hjælpe til med at give børnene en lysere fremtid?

Svaret er vores pædagogik.

Steinerpædagogikken bør ikke være statisk, den skal følge med tiden, og der kan sagtens blæse nye vinde med andre filosoffer end Rudolf Steiner. Grundværdien bør dog blive bevaret. Men hvad er egentlig vores grundværdier?

På vores hjemmeside står der blandt andet:

For os er det værdifuldt at integrere tanke, kunst og håndværk i undervisningen. Vi vil give eleverne mulighed for at udvikle sig inden for det område i livet, hvor de har deres styrke, og samtidig styrke deres selvtillid til at give sig i kast med det, de oplever som svært.

For os er det værdifuldt, at vores elever har en skoledag præget af nærvær og menneskelig kontakt. Derfor har vi blandt andet også en mobilfri skole.

Når vi nu taler om at styrke elevernes selvtillid, så ønsker lærerne at fremme alle elevers trivsel – det er et vedvarende arbejde. Vores fokus til lærermøderne lige nu er de mere sårbare, det vil sige elever, der har særlige behov. Vi har et par gange hørt og arbejdet med foredrag af læge Thomas Johansson, som er uddannet almen praktiserende læge og også antroposofisk læge, og i det kommende tidlige efterår vil kompetente mennesker fra ADHD foreningen komme og holde foredrag, og kollegiet vil derefter arbejde med materialet.

Trivsel for børn og voksne er som sagt vigtig. Vi fik lavet trivselsmåling for børn og unge på vores skole og så er jeg i gang med at besøge alle klasser i vores grundskole. Jeg når i dette skoleår ikke 7. og 5. klasse, det når jeg i efteråret.

Det pædagogiske og faglige arbejde værner lærerne og pædagogerne om, og vores skole er lærer- og pædagogdrevet. Det betyder ikke, at vi ikke skal høre på kritik og forslag fra forældre og ministerier. Kritik og forslag skal behandles på lærer- og pædagogmøder.

Vi fik i dette skoleår sat gang i APV for ansatte. Resultatet hænger i kaffestuen og ifølge vores AMO-udvalg er den positiv. Det betyder ikke, at der ikke er noget, vi skal arbejde på. Vi scorer pænt højt på alle parametre, men ikke højt på parameteren følelsesmæssigt belastet. Vi skal tale om på møderne, hvordan vi kommer dette til livs. Alle elevers trivselsmålinger er gode. På HF-niveau kan vi sammenligne på landsplan, og her ser vi, at eleverne trives lidt bedre hos os. Så er der skolens forældre, som er kommet til orde på forældremøder, jeg mangler stadig at besøge et par klasser, men der er kommet mange gode forslag til, hvad vi på skolen og i ledelsen kan gøre bedre. Alle forslag vil til sommer blive samlet og gjort tilgængelige sammen med handlingsplanen.

Der er en kritisk dokumentar om steinerskolerne på vej, og i den forbindelse har der været flere møder på tværs af landet, hvor repræsentanter fra alle steinerinstitutioner er mødt op. Det gælder både ansatte og elever. En kommunikationsrådgiver blev bestilt til at samle alle nøgleordene, der beskriver steinerskolernes værdi. Der er kommet en fortælling ud af det – en fælles fortælling, som alle kan være tilfredse med, jeg sender den snart ud til jer. Fortællingen minder meget om de værdier, der står på vores hjemmeside. Den kritiske dokumentar kommer d. 12. august, og vi kommer til at få brug for alles hjælp, også jer forældres, til at sprede de gode budskaber i den forbindelse. 

Til sidst vil jeg nævne PFAS-problematikken, som er kommet op igen blandt nogle forældre. Vi har ellers fået lavet de undersøgelser, der skulle til for at kunne sige, at vi ikke har mere af bestemte PFAS i forhold til resten af Danmark. Det kostede os ret mange penge at få det undersøgt. Bestyrelsen har inviteret Brian Boserup fra Facebookgruppen Fællesskab imod forurening til møde. Julie Antvorskov, som er forælder her på skolen og forsker i PFAS, og jeg selv, var også tilstede. Vi har talt om at få foretaget flere nye undersøgelser, som kan bidrage til debatten. Vi skal drøfte det mere indgående på det kommende bestyrelsesmøde. Jeg vil løbende informere på Intra.

HF-tilsynet – på alle fem Steiner HFuddannelser – som blev varslet for knapt seks år siden, kom endelig her i januar. Formålet med tilsynet var fra ministeriets side at følge op på, om vi levede op til de krav, der var stillet til uddannelse, trivsel og undervisning. Tilsynet gik godt, ingen Steiner HF-uddannelser fik anmærkninger.

Til sidst kan I læse om:

Børnehuset

I børnehuset er Lea Modest vikar for leder Eva Touborg, som er på barsel frem til årsskiftet. Der har ikke været det store det sidste år af store ting, ej heller personale udskiftning. Der har været tilsyn, som gik rigtigt fint med gode tilbagemeldinger fra kommunen.

Grundskolen

I år har vores overordnede fokus været trivsel – det enkelte barns trivsel og klassens trivsel.

I den forbindelse har vi gjort brug af Gitte Drewes og Lotte Juul, som begge er coaches og rådgivere tilknyttet skolen. De har været inde i forskellige klasser i grundskolen.

Vi har mange elever i grundskolen, klasserne er mere eller mindre er fyldt op og vi har en stabil lærerstab. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at Hannebeth Boss, efter at have sendt 6. klasse videre til mellemskolen her til sommer, bliver kommende 1. klasses lærer.

Mellemskolen

Vi har i år forsøgt at bringe mellemskolen og overskolen sammen som en form for brobygning, hvilket til dels er lykkedes. Vi kan stadig blive bedre.

Vi har besøgt og haft besøg af andre steinerskoler, bl.a. Kristofferskolen med deres mellemskoleorkester, og vi har besøgt Vidarskolen og set deres 8. klasses skuespil.

Fodboldturneringen med Michaelskolen var en festlig dag, som både store og små var med til. Med heppekor og stor glæde lykkedes det Kvistgård at vinde kampene.

Fremadrettet vil vi gøre det til en tradition, at hele mellemskolen deltager i den naturvidenskabelige BLOOM festival, som hvert år finder sted i maj måned. Det er tredje gang, at vores 9. klasse deltager.

Lærerstaben efter sommerferien bliver den samme som i år. Dog får den kommende 7. klasse en ny klasselærer, Julie Knudsen. Vi glæder os til at tage imod hende.

Overskolen

I dette skoleår har to lærere færdiggjort deres gymnasielæreruddannelse, så nu er alle lærere færdige, og vi vil fremadrettet have endnu mere fokus på vores HF-arbejde.

Vores 10. klasse er desværre meget lille, hvilket har givet en del udfordringer, men vi har lært af det, og har allerede nogle ændringer til næste års 10. klasse, som også er lille. Heldigvis har vi 12 ny elever, som gerne vil ind i vores HF næste år. Vi har aldrig haft så mange på venteliste til HF, som i år – det er glædeligt.

1.HF og 2. HF er to store klasser.

Med venlig hilsen Anette Jørnung, rektor

“Her har hver enkelt elev mere selvbestemmelse end jeg har oplevet andre steder. Alle lærerne kender elevernes svage og stærke sider og hjælper til med at udvikle dem”.

 

Steiner HF elev

Back To Top