Skip to content

Ledelsesberetning for skoleåret 2018/19

August 2018 var skelsættende på mange måder, da det blandt andet blev måneden, hvor vi for alvor startede HF-delen op med nye lærere, nye læreplaner og en rektor. Der er fire andre danske steinerskoler, som også har opstartet en HF, og det har betydet, at vi har fået et betydeligt større samarbejde steinerskolerne i mellem. Vi har for alvor mærket, at vi har savnet dette fællesskab, hvor vi kunnet udveksle gode ideer og tiltag og arbejde fremadrettet. Især fællesskabet var meget givtig i forhold til det kommende tilsyn, hvor undervisningsministeriet for alvor skulle godkende vores HF.

HF tilsyn
I november kom Undervisningsministeriet forbi for et tilsyn, og heldigvis godkendte de hele vores opsætning med timefordeling og lærere under uddannelse. Faktisk fik vi en udmærket udtalelse og skolen og især overskolen kunne ånde lettet op.

Skolens fødselsdag
D.26. August fejrede vi skolens 40 års fødselsdag, og skolens kollegium blev enige om, at det ikke skulle være et stort arrangement, da lærerne i forvejen havde rigeligt at gøre med HF og det kommende tilsyn. Fødselsdagen blev fejret med eleverne om dagen med en kæmpelang lagkage og slikposer. Om eftermiddagen kom forældrene, og der blev danset folkedans og sunget fællessang. Det blev en hyggelig dag.

Kollegiets fællesarbejde
I efteråret arbejdede kollegiet med vores fælles værdier og forældresamarbejde. Alle var enige om, at det er et vigtigt arbejde, og netop i disse tider, hvor forandring synes at være normen. Samtidig fik alle lærere synkroniseret deres syn på værdier og forældresamarbejde og kan nu slå kammertonen an, på den gode måde. Dette arbejde munder ud i et lille hæfte, som vi kan give videre til alle forældre. Det glæder vi os til.

I foråret arbejdede kollegiet med mellemskolen – hvordan får vi ro på eleverne og undervisningen? Eleverne har forandret sig, og hvordan håndterer vi ønsket om mere faglighed samtidig med erkendelsen af vigtigheden af fællesskabsdannelse og træning sociale færdigheder.

Økonomi
Skolens økonomi er god – vi fik et overskud ved årsregnskabet på cirka 290000, og det er på trods af, at det er dyrt at have lærere under uddannelse. Vi takker vores finansbogholder for et godt arbejde.

Politikerbesøg
Dette skoleår blev også året, hvor politikerne Lotte Rod (radikale), Caroline Maier (alternativet) og Jakob Sølvhøj (Enhedslisten) besøgte os med stor succes. Især Lotte Rod brugte meget plads på Facebook for at rose vores skole. Alle lærere og faktisk også elever var med til at hjælpe med at gøre rent og strenge sig an på selve dagen. Skolen tog sig virkelig godt ud. Tak til alle.

Overskolen
Denne årsberetning minder om den overordnede beretning fra ledelsen, da den handler om det nyopstartet HF.

Selvom vi syntes at vores lærere var veluddannede nok, så måtte vi sande, at Undervisningsministeriet havde andre mål. Det resulterede i at vi måtte sende 4 af vores cirka 8 lærere afsted på ekstrauddannelse på Universitetet.

Heldigvis melder de alle tilbage, at det har være en positiv oplevelse. De er både inspireret og, når man i mange år ikke for alvor har været på skolebænken, så er det en ny og forfriskende oplevelse.

I august måned begyndte vores første HF, og usædvanligt er det, at 1. HF er den eneste klasse, som har denne status – 12. klasse måtte ikke hedde 2. HF. Alle elever tog det pænt, og måske hjalp det, at vi lærere blev enige om, at vi så vidt muligt skulle behandle 12. klasse som 2. HF med de lærerplaner, der følger.

I august måned begyndte også vore tre nye kolleger, Thelma Steimann (håndværk), Troels Gaihede (samfundsfag) og Nils Grønnegård (biologi og geografi). Det har været spændende at høre om deres erfaringer fra andre gymnasieskoler, og vi mener vi hele tiden bliver klogere – men skolen har også en masse viden at give videre til de nye lærere.

I januar holdte vi åbent hus, og det var på mange måneder en vellykket dag. Alle overskoles elever var klædt på med deres nye hættetrøje, hvorpå vores logo er trykt. De spillede en aktiv rolle på den måde, at de var med til at stå ved de forskellige borde med de forskellige temaer. Der var nye ansigter, og det viste sig, at en del af dem meldte sig ind på skolen.

Nye elever
Det har været vigtigt for os, at reklamere for os selv – både med åbent hus og almindelig presseomtale, er det lykkedes os at skaffe så mange elever til 1. HF næste år, at vi har måttet afvise enkelte elever.

Med venlig hilsen
Anette Jørnung
Rektor og overskolekoordinator

Mellemskolen
I begyndelsen af skoleåret fik vi ny klasselærer i mellemskolen: Marianne Kusk i 7. klasse. I 8. klasse er Ninka Nikoline klasselærer og i 9 kl. er Kristina Lomborg.

I midten af juni tager 7. klasse på togt med skonnerten Fylla i Det Sydfynske Øhav. Dette for at få en lille fornemmelse af, hvordan opdagelsesrejsende søfarere oplevede verden fra et skib.

Samtidig drager 8. klassemed Nikoline, Aslak og Martin Mourier til Lapland, nærmere bestemt til Jokkmokk, hvor de igen i år vil padle i kano og sove i telt.

9. klasse skal også i juni på landbrugstur til Hedagergård i Vestjylland sammen med Morten Klingvort og Christina Cortzen.

I efteråret opførte 8. klasse Finn Methlings dramatisering af Kasper Hausers liv for 4.-12. klasse samt forældre og venner. Det var en flot forestilling, og historien og spillet tryllebandt os alle.

Før Påske gik 8. klasse i gang med deres produktopgave. Igen i år har vi valgt at lægge stor vægt på det praktiske arbejde. Derfor havde 8. klasse en måned til at lave et produkt. Det var interessant at se, hvad de valgte at fordybe sig i. Derefter havde de tre uger til at skrive en procesbeskrivelse samt lidt om baggrunden for projektet. Efterfølgende fremlagde de deres projekter for resten af skolen (6.-12. klasse).

9. klasse har arbejdet med og fremlagt den store engelskopgave, der blev vist for 7.-12. klasses elever i salen. 9. klasse har været i erhvervspraktik og har i år skullet tage stilling til deres videre skoleforløb. 9. klasse er nu en integreret del af mellemskolen.

Mellemskolen har haft gavn af to nye HF-lærere Troels Gaihede og Niels Grønborg, i henholdsvis Historie/Samfundsfag og Fysik/Biologi.

Vores besvær med at finde en naturvidenskabelig underviser til Mellemskolen, har betydet at Annette Jørnung har undervist i 8 og 9 klasse matematik.

Vi håber at vi i det ny skoleår har løst dette, og fået ansat en kompetent naturvidenskabelig/

Mellemskole var ved fire interne konferencer værter og tilrettelæggere af Mellemskolens rolle
i skolen. Vi er overbevist om at det samlede kollegie høstede gode inspirationer, og vi regner med at vi i det ny skoleår vil skulle komme med yderligere oplæg.

Mellemskolen har siden efterår haft “serviceeftersyn”, idet proceskonsulent Lotte Juul Lauersen fra det antroposofiske institut Inter-Mezzo, har observeret i mellemskoleklassernes undervisning. Dels for at give lærerne feedback og nye ideer, men også for at vi som sole holder os opdaterede og udviklende.

Lotte Juul deltog endvidere ved den afsluttende MSdebat på konferencen.

Med venlig hilsen
Ib Kasper Hansen mellemskolekoordinator og skoleleder

Grundskolen
Forældresamarbejde har haft en stor del af opmærksomheden i grundskolen i år. I mange klasser viser det sig, at vi må lægge flere kræfter i samarbejdet, mellem forældre og lærer og ligeså forældrene blandt hinanden, til gavn og forbillede for eleverne, som får tydeligere rammer omkring sig for at udvikle deres sociale færdigheder. I efteråret holdt vi et fælles forældremøde hvor Agnete fortalte om hvilken undervisnings indhold barnet møder i sine første skoleår og hvordan det hænger sammen med barnets udvikling. Dette oplæg videreudvikles nu til en årlig begivenhed – Forældreseminar – som er obligatorisk for alle forældrene til kommende elever på skolen. Vi har i år også fået ekstern supervision i de fleste af klasserne både fra Gitte Drewes og Lotte Juul. Det er en stor hjælp for klasselæreren at få lov til at spare med en udefra kommende fagperson omkring deres undervisning.

Børnehaveklassen fyldtes igen med 28 nye elever og er nu klar til at møde op i 1.klassen efter sommerferien.1. klasse har med Hanne B. som klasselærer og Helle som støttelærer fundet rytmen og lært alle bogstaver og tal at kende og glæder sig til deres første optræden på scenen til sommermånedsfesten. 2. klasse har arbejdet videre med det sociale.3. klasse har i år måtte undvære deres klasselærer i en del måneder. 4. klasse fik ny klasse- og støttelærer i begyndelsen af skoleåret.5. klasse er glade for at være faddere for deres fadderklasse 1. klasse. Klassen har gået Lucia optog på skolen og i børnehaver. Vi har haft mange nye og spændende fag som botanik, Nordens geografi og historie. Til sommer skal klassen på lejrskole til Skagen.6. klasse har i løbet af skoleåret fået en ny elev og en del nye fag: , fysik, geometri, geologi . Klassen har sat sig selv det mål, at optræde ved hver månedsfest. De optrådte også som noget nyt med ‘Olav Osteson drømmekvad’ til Hellig-tre-kongers dag, med folkedans til skolens jubilæum, på forskellige plejehjem og en del af klassen optrådte som engle ved julespillet. Klassen tager til Bornholm i juni måned for at cykle øen rundt og høre om geologi og middelalderen. Kommende skoleår rykker klassen op i mellemskolen og Agnete overtager den nye 1. klasse til august 19.

SFO-en har været udfordret med en langtidssygemelding af den koordinerende pædagog. Men heldigvis har vores unge team været stabil og båret situationen med hjælp af vikarer. Vi har udvidet SFO-en meden pædagog, det betyder at vi har to pædagoger og tre medhjælper ansat, samt en vintermedhjælper fra november til marts

I Mellemstationen begyndte Lone Gendrup i forsommer at overtage efter Nanna Golles. Året er gået med at skabe sammen med 4.-5. og 6. klasse og Andreas nogle hyggelige og gode eftermiddagstimer.

med venlig hilsen
Cornelia Dinner Henriksen Grundskolekoordinator og souschef

Børnehuset
Børnehuset har haft et omskifteligt år med mange forandringer.

I foråret 2018 blev det besluttet at der skulle ansættes en overordnet leder for børnehuset. Anette Henriksen var stadig syg og der var desværre ikke nogen udsigt til hun kom tilbage foreløbigt, så Anette blev opsagt. Der var en ansættelsesproces, med børnehuset, ledelsen, bestyrelsen og Konsulent Charlotte Von Bülow, hvor der blev gennemarbejdet ny stillingsbeskrivelse for den kommende leder. Stillingen blev slået op, men der kom desværre ingen ansøgere til stillingen.

Beslutningen var at der skulle konstitueres en leder og dette krævede også en del, da der ikke var mange kandidater til dette. Lea Modest, som var bestyrelsesformand for børnehusets forældrebestyrelse, sagde ja til at tage stillingen som konstitueret leder fra 1. august. I november blev stillingen slået op igen og Lea søgte stillingen og fik den og blev fastansat i stillingen fra

1.1.2019. Lone Bang, som var midlertidig koordinator i børnehaven er blevet pædagogisk leder for børnehaven 15 timer om ugen.

Der har været en del personaleudskiftning og 2 pædagoger og 4 medhjælpere er stoppet i årets løb. Dette har givet en del måneder, hvor nogle stillinger har været dækket af faste vikarer.

Det blev i efteråret besluttet at der skulle laves 3 børnehavegrupper i stedet 2, så grupperne kunne blive mindre. Samtidig at opnormere pædagogtimerne så, der skulle være 2/3 dele pædagoger og 1/3 medhjælpere. Dette lykkedes slut april, hvor alle stillinger er besat og nu er der 6 pædagoger og 3 medhjælpere i børnehaven. Fællesrummet er i gang med at blive lavet færdig som stue, så nu er der plads til 63 børn i børnehaven, altså fordelt på 3 stuer, så hver stue bliver på 21 børn.

Der blev i oktober ansat ny køkkenansvarlig, så nu er det Johanes, som er uddannet kok og som ved rigtigt meget om mad fra et antroposofisk udgangspunkt, som laver mad hver dag.

Vuggestuen har fået en ny pædagog og en ny medhjælper og Vibeke som før var koordinator er blevet stuepædagog i vuggestuen.

Det er håbet på et tidspunkt at kunne finansiere at børnehavens personale kommer på 37 timer, så skemaet kan hænge bedre sammen.

Vi har haft en meget stor tilgang til ventelisten og der er generelt stor interesse for børnehuset.

Pædagogisk har vi arbejdet meget med den nye dagtilbudslov, som især handler om nye styrkede lærerplaner. Vi har alle været på kursus, arrangeret af sammenslutningen for Rudolf Steiner Dagtilbud, i nye evaluerings og dokumentations redskaber, til brug i implementeringen af den nye dagtilbudslov.

Vi har 2 medarbejdere på diplom uddannelse i de nye styrkede lærerplaner, udbudt af Helsingør kommune i samarbejde med staten. Vi har uddannet endnu en praktikvejleder og har haft praktikanter i både børnehave og vuggestue.

Børnehusets julebasar, slog alle rekorder i salg, som kommer alle de nye tiltag i huset til gode.

Med venlig hilsen Lea Modest
Leder i Børnehuset

“CITAT”

af elev

Back To Top