Skip to content

Ledelsens årsberetning 2019-2020

Hele skolen

Elevantal
Vores HF afdeling er stadig ny, og vi har heldigvis haft en stor tilgang til 1. HF, den har i dag 26 elever. 2.HF har 24 elever.
Vores 9. og 10. klasse er små, det vil sige cirka 14 elever, men for tiden er der stadig elever, der ønsker at melde sig ind, så vi regner med at klasserne vokser til 18-20 elever. Det er vigtigt for os, at vi har en stor sund overskole, da det virker nedadtil positivt på de yngre klasser. Vores 7. og 8. klasser er pænt store, så det ser lovende ud.
På grund af corona har vi desværre ikke vores åbent hus i maj, hvilket er kritisk, da vi rekrutterer mange elever på denne dag. Vi er ved at arrangere alternativer: ekstra rundvisninger med maksimum 10 gæster– det kunne være rundvisninger delt op klassevis. Da vi har brugt meget energi til at få skolen langsomt genåbnet, så er det først nu, at vi vender os ud ad til i forhold til omkringliggende samfund. Det skal nok lykkes.

Antal elever generelt i dette skoleår
I sidste beretning skrev vi: ledelsen/kollegiet ønsker her i foråret at arbejde på en brobygningfra mellemskolen til overskolen. Vi vil meget gerne rekruttere elever internt. Vi har haft en runde, og var i gang med en runde mere, men så blev skolen ramt af lockdown. Evalueringen har vi til gode.

Årstemaer i kollegiet
Ledelsen/kollegiet arbejder med et tema til vores stormøder, temaet er fællesarbejdet. Hvordan skaber vi et godt fællesskab i kollegiet. Indtil videre ved vi fra medarbejdersamtalerne, at lærerne og administrationen har det godt. Vi vil gerne bevare den gode stemning, og vi har derfor gjort os umage med at få et godt AMU-team op og stå.
Desuden har vi i kollegiet også arbejdet med det kunstneriske i fagene. Det gælder både de boglige og de ikke boglige fag. Det har også været vigtigt, da vi mener, at det at arbejde kunstnerisk giver livsduelige og frie elever, når de er færdige med 2. HF hos os. .Det er også et af vore varemærker udadtil.

Forældresamarbejdet
I forhold til forældresamarbejdet havde vi en intension i ledelsen om at besøge alle forældremøder her i foråret. En del datoer var allerede i kalenderen. På grund af nedlukningen blev det ikke muligt. Vi ønsker at sætte gang i projektet til efteråret. Ideen er ganske enkel – vi vil undersøge,hvordan forældrene trives her på skolen.

PR
Vi har haft en del PR-tiltag i løbet af året. Vi har været aktiv i kommunens Åben Skole dag i november 19. Der var stor tilmelding, cirka 4 gange så mange, som der plejer, kom på skolen og hørte om alle klasser fra 1. klasse til HFafdelingen med.
Vi havde en julebasar, der blev så populær, at det skabte trafikkaos – der blev endda efterfølgende skrevet om både trafikkaos og julebasar i lokalaviserne.
Vi har haft HF åbent hus – vi havde desværre ikke den tilstrømning, vi havde håbet på. Det skyldes nok vores succes med åbent hus i november 19.
De tre ovenstående arrangementer blev annonceret med pressemeddelelser og boost på facebook, og til julebasar også med annoncer.
Sidst i februar havde vi franske lærere på besøg. Selve besøget var i øvrigt en succes, da de ønskede at rejse tilbage til Frankrig og ændre på forhold på deres egne skoler.

På grund af corona blev vores store arrangement i Tivoli med orkester og kor aflyst.

Byggeprojekt
Da vi har for mange elever pr. klasserum i Nordlængen blev vi klar over, at det er nødvendigt at udvide skolen med et par klasseværelser. Der skal 1. og 10. klasse flytte ind, når de en dag står klare. Indtil videre har vi fundet en entreprenør, og vores bank Merkur vil vende tilbage om et eventuelt lån. Hvis vi får lov at bygge, vil vi kunne udvide vores skole på sigt og endda med måske flere spor. Vi forestiller os, at ovenstående er med til generelt at øge tilstrømning til alle klasser,og vi vil gerne fylde op til 28 elever. Der er også på nuværende tidspunkt ventelister på mange af vore klasser.

Samarbejde med andre skoler og Dansk lærerstævne
Vi har et virkeligt givtigt samarbejde med de andre steinerskoler. Vi mødes på kryds og tværs, både fagligt men også om det organisatoriske. Vi kan mærke, at det giver gevinst her i coronakrisen, for det er nemmere at tage beslutninger, når vi gør det i fællesskab.

Christina Vilhelmsen, som gør et kæmpe arbejde som sekretær for sammenslutningen, er medvirkende årsag til, at det går så godt på tværs af skolerne.
Derfor var det ikke svært for os, set i lyset af 100 års dagen for steinerbevægelsen, at sende alle vore kolleger afsted til Dansk lærerstævne. Vi havde dejlige dage sammen, hvor vi blev tanket op fagligt og socialt.

Nye lærerplan for brug af digitale hjælpemidler til undervisning.
Netop på Dansk lærerstævne var det et hot emne at arbejde med en ny lærerplan for
digital undervisning. Det er ikke kun i Danmark, men i hele Europa, at der bliver arbejdet
på dette. Der er nedsat på tværs af Danmark et udvalg, som har været meget flittig, men på grund af krisen er den lagt lidt væk. På vores skole er vores plan at følge lærerplanen og muligvis få den implementeret til efteråret.

Nye ansatte
Astrid Dahl blev vores nye skolesekretær, og hun har knoklet for at komme ind på vores skole og få struktur på kontoret.

Økonomi
Bestyrelsen fremlægger regnskabet.

Rektor Anette Jørnung

Overskolen
Overskolen har haft travlt med at indrette sig på de nye HFbetingelser, samtidig med at den gør alt for at bevare det særkende, der er ved steineruddannelsen. Det viser sig via trivselsundersøgelser, at vores elever har det godt, men at de også, ligesom andre unge føler et pres. På vores skole gør vi meget ud af få hver enkelt til at trives, således er klasselederskabet nu delt mellem to lærere og vi har en ungecoach.

Der er nu tre lærere, der er under uddannelse, og det er virkelig hårdt arbejde for de tre lærere. Hvis alt går som det skal, og det gør det jo, så er vi alle færdiguddannede til sommer 2022 – og det har vi lovet ministeriet.

Alle de store flotte ture er blevet aflyst på grund af coronakrisen, og det mærkes især hos de ældste elever. De tager nu det hele flot.

I overskolen fik vi en ny kollega, nemlig Bastian Friborg, som underviser i religion i 1. HF, og Jacob Rosendal er blevet overskolekoordinator.

Mellemskolen
Mellemskolens helt store misere, har jo i år, naturligvis været den i skrivende stund, nedlukkede og fjernundervisende skole.

Vi havde fra skoleårets start en succesfuld Skonnertsejlads med det gode skib Fylla, som dog i år blev bordet i Ålborg, i stedet for Svendborg som vanligt. Men klasse og medfølgende lærere Kristina Lomborg og Christian Busk, havde en fortrinlig sejlads.

Laplandsturen, der skulle have foregået i juni, er nu udsat til afvikling (grundet Covid-19) i aug./sept., og vi håber det kan lade sig gøre. Skoleåret 20-21 vil derfor betyde hele to Laplandsrejser, idet den kommende 8. kl. skal sendes afsted i juni 21.

Desværre er det blevet så stor en succes for Fylla, at vi i år ikke har været istand til at få plads til den kommende 7. klasse.

Lærergruppen i Mellemskolen oplevede endnu engang, at den person vi ansatte, som varetager af klasselærer samt naturvidenskabelig undervisning i mellemskolen, ikke stod distancen, og sagde op ved jul.

Vi har været heldig at kunne trække på vores tidligere elev Bastian Friborg, i forhold til Matematik i 7 og 8. klasse, men vi har jo naturligvis haft øjne og øre åbne efter kandidater med stamina og erfaring i Mellemskoleundervisning, der jo er en ganske særlig disciplin.

Stillingen har været slået op og blandt tre og tyve ansøgere valgte vi de tre bedst kvalificerede og har nu ansat lærere både til at varetage den naturvidenskabelige undervisning i MS, samt ny klasselærer til den kommende 7. kl.. Det sidste har været nødvendigt da Ninka Nickoline har besluttet sig for at prøve nye udfordringer efter sommerferien.

Grundskolen
Grundskolen har arbejdet videre med og lagt vægt på at give forældrene endnu bedre indblik i det Waldorf pædagogiske arbejde på skolen. Vi fortsatte med det årlige forældreseminar, som byder på indblik i de enkelte fag og forældrenes rolle i samarbejde med lærerne. Temaet er også begyndt, at blive udbredt mere som gruppearbejde ved forældremøderne.
Samtidig har forældre og lærer arbejdet på en digital forældre håndbog, som fra nu af løbende udvikles.
Vi fortsætter også med at have supervision af Gitte Drewes og Lotte Juul i enkelte klasser i grundskolen.
Grundskolen har fulgt arbejdet med de digitale medier i de andre grupper og lavet et oplæg til en fælles målsætning for vores aldersgruppe.

Børnehaveklassen åbnede døren for 25 elever og Helle Hultgren fulgte klassen, udover Anita Stokkebæk og Cornelia Dinner Henriksen, som støttelærer i nogle timer om ugen. Klasselærer for kommende 1. klasse, med 28 elever, blev Agnete Fredslund og klassen har Anne Damtoft med som hjælpeærer.
Hanne Boss fulgte eleverne i 2. klassetrinnet.
I 3. klasse med Suzanne Olsson som klasselærer og Thomas Arendt som støttelærer, måtte vi tage afsked med nogle elever, som vi ikke kunne tilbyde den rette undervisning mere.
4.klasse arbejdede videre med deres lærer Signe Athena Juhl Jensen og støttelærer Brigitte Mack.
5. klasse og den nye klasselærer Aslak Downing arbejdede videre med Helene Kringelbach som støtte.
Stig Nielsen overtog 6.klasse i årets løb, da deres lærer af private grunde måtte sige op. Inger Barfod var med hele året, som støttelærer.
I SFOen fik vi ansat to nye medhjælper Celine Lindeskov Kristiansen og Sixten Bachmann. Puk Hornsay fortsætter med, at være de koordinerende pædagog.

Mellemstationen med Lone Gendrup, fik også en ny medhjælper Ida Hasselager.
Også i år har alle grundskoleklasserne nydt godt af deres uger i skolehaven. Her kan alle fordybe sig i arbejdet med naturen og dennes rytme.
Men alt i alt et skoleår der ikke glemmes hverken af lærere eller elever i Mellemskolen.

Børnehuset
Året har båret præg af forandringer i personalegruppen og i husets struktur.
I januar startede Lea som fast leder i børnehuset.
Børnehaven er gået fra at have 56 børn fordelt på 2 stuer, til 63 børn fordelt på 3 stuer. Solstuen er den nye gruppe, som består af de kommende skolebørn.
I oktober blev det besluttet at huset skulle have en Souschef, så ledelsen nu består at Lea som er daglig leder og Cristina som er Souschef og har 15 timer på kontoret.
Året gik med at få godkendt den 3. stue og få sat åbningstiden sat op, så vi blev et fuldtidstilbud (2 timer pr uge). Finde penge via forældrebetalingen til rengøring fra professionelt firma, samt måtte service. Og finansiere at samtlige medarbejdere gik op i tid.
Der er problemer med indeklimaet, fordi vores udluftningssystem ikke får skiftet filtre tit nok, så service blev sat op til 2 gange årligt. Der var problemer med at hvis anlægget bliver skruet op, til ideel styrke, så larmer det alt for meget, så der kom et firma ud og kiggede på hvordan støjen fra systemet kan reduceres.
I februar stoppede Natascha, som var pædagogisk assistent, da hun skulle ind og studere. Og i marts stoppede Birgitte, som havde en del fysiske udfordringer med at være i børnehave. Vi ansatte Sally- Ann og Andrea rykkede fra vuggestuen ind i børnehaven, for at blive medhjælper der. Vi manglede en pædagog, da børnetallet steg og har ansat Maria i børnehaven. I vuggestuen blev Sille ansat som medhjælper. I december stoppede Vibeke, som har været i huset i mange år i vuggestuen og Jacqueline overtog hendes opgave som stuepædagog. Cristina rykkede fra børnehave til vuggestue i forbindelse med Vibeke stoppede. I sommeren stoppede Johannes som var i køkkenet og vi ansatte midlertidigt en af vores medhjælpere i stillingen.

Vi har hele året haft fokus på de nye styrkede lærerplaner og begyndte i slutningen af året, et forløb med konsulent Heidi Hansen, som kommer til at strække sig over hele 2020 også.
Huset har været præget af stadig at være i proces. Processen har været hård, men også god for huset.
Hilsen Cornelia, Ib Kasper og Anette Jørnung

“Her har hver enkelt elev mere selvbestemmelse end jeg har oplevet andre steder. Alle lærerne kender elevernes svage og stærke sider og hjælper til med at udvikle dem”.

 

Steiner HF elev

Back To Top