Skip to content

Fagpakke og skema

På Steiner HF tilbyder vi en udvidet fagpakke, hvor vi kombinerer humanistiske og naturvidenskabelige fag med sprog og kunstneriske fag. Elever med vores HF kan derfor søge direkte ind på videregående uddannelser. Den er dog også rettet mod professionsbachelorer og erhvervsrettede uddannelser.

Vi mener, at skolens opgave dels består i at nå bestemte faglige mål men i høj grad også, at eleverne lærer at lære. Vores HF udbyder kun én fagpakke, som er baseret på, at vores elever får så bred en vifte af fag som muligt. Det er en af steinerskolernes kongstanker, at for at afgangselever skal kunne klare sig bedst muligt i et samfund i rivende udvikling, så skal alle faggrupper vægtes så lige som muligt. Vi uddanner altså ikke til et specielt videregående forløb.

Undervisningen foregår i et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i de enkelte elevers evner og giver dem mulighed for at udvikle teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder.

Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne både tilegner sig kompetencer i fagets kerne, i kreativ tænkning og i sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter inden for alle fagtyper. Samtidig lærer eleverne at arbejde selvstændigt og fordybe sig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder.

Steiner HF udbydes med udvidet fagpakke. Det betyder, at den som minimum skal bestå af ét eller to fag på A-niveau og et eller flere fag på B- og eventuelt C-niveau.

Det betyder også, at afgangselever kan søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2.

Fag og niveau i forhold til ministeriets og steinerskolens krav:

Dansk A, Engelsk B, Tysk C

Matematik B

Biologi B, Kemi C, Geografi C

Historie A, Samfundsfag B, Religion C

Dramatik B

Andre fag i forhold Steiner Skolens krav:

Fysik, idræt, orkester, kor, sølv- og kobbersmedning, bogbinding, tekstiltryk, billedkunst, film & foto, keramik og eurytmi (bevægelsesfag)

Her ser du, hvilke fag vores uddannelse giver direkte adgang til, altså uden supplerende fag: www.ug.dk/6til10klasse/steiner-hf

10. klasse på Steiner Skolen Kvistgård Helsingør Kommune

“Du kan sagtens gå på Steiner HF, selvom du ikke er kreativt anlagt. Jeg har ikke selv været den mest kreative og håndværksdygtige elev, men det har lært mig så meget andet. Jeg mener, det har givet mig udholdenhed og tålmodighed, som ingen andre ting kunne have givet mig”

 

Carl Gustav, student 2020, læser erhvervsøkonomi og matematik, HA (mat.), på CBS

Back To Top