Skip to content

Pædagogik og didaktik

Steinerpædagogikken retter sig mod, at børn og unge skal kunne udvikle sig til selvstændige voksne, der er i stand til at agere fredeligt, etisk, demokratisk, bæredygtigt og med individuelt initiativ ud fra deres egen dømmekraft og indsigt. Steinerskoler tilstræber at være inkluderende og at fremme social retfærdighed.

Skemaet på Steiner HF Kvistgård byder på fag, der både lever op til de statslige læreplaner og Steinerpædagogikkens.

Vi har på vores skole bestræbt os på at have så bred en fagpakke som muligt. Det vil for eksempel sige, at vores niveau B fag spreder sig over flere faggrupper, udover det har vi kreative og musiske fag. Vi mener, at alle fag bidrager med noget helt specielt til et menneskes udvikling.

Undervisningens metode og tilrettelæggelse er tilpasset den unges alder og individuelle udvikling, så det, man møder i uddannelsen, vækker genklang i det, der rør sig i ungdomsårene.

På Steiner HF Kvistgård vil vi lære eleverne at fordybe sig, og det gør vi bl.a. ved at tilrettelægge fagene i rullende skemaer. Det betyder, at eleverne har det samme fag i hovedfag (kl. 8 – 10 hver dag) i en længere periode på nogle uger, hvorefter de får et nyt fag. På den måde får eleverne muligheden for at komme langt ind i og hele vejen rundt om et givent fag.

Udover at deltage i den boglige del af undervisningen er det også vigtigt, at eleverne på Steiner HF Kvistgård bidrager til den kunstneriske del af fagene. Der er derfor afsat tid til, at de deltager aktivt – f.eks. tegner og maler eleverne en del i løbet af timerne. Denne kunstneriske deltagelse betyder også, at der bliver skabt et nærvær og en elevinvolvering, der styrker både indlæringen og den sociale del af skolegangen.

Der gennemføres en fænomenologisk undervisning på Steiner HF Kvistgård. I naturfag betyder det for eksempel, at fænomenet præsenteres inden, vi taler om teorien. Denne tilgang sigter imod at lære eleverne at forholde sig refleksivt til de erfaringer, der gør, at de ser verden, som de gør.

Vi har Dramatik på B niveau – vi har opgraderet det, fordi vi mener, at performance og mundtlig fremstilling bliver en vigtig del af elevers videre færd i samfundet. Vi mener også, at dramatik bidrager til at kunne finde ind til egen identitet.

Sidst, men ikke mindst lægger skolen stor vægt på musik- og håndværksfagene. Pædagogisk inddrager begge fag det kunstneriske og engagerer hele mennesket, men ellers har fagene hver deres aftryk.

Musikfagene bidrager til det sociale liv, da eleverne spiller og synger sammen, men ellers er produktet flygtigt og usynligt. Musikken har sit eget sprog, både hvad angår noder og musikforståelse og kan sammenlignes med at øve et sprog som tysk og engelsk.

I håndværksfagene arbejder eleverne med hænderne, og derfor også med færdigheden at kunne handle. Der skal en vis portion vilje til at få produktet færdigt, for eksempel en sølvring, men også kendskab til kvaliteten af det materiale man arbejder med.

Fremover vil kollegiet arbejde intensivt med AI, da vi er meget bevidste om, at det i fremtiden vil have en stor indflydelse på elevernes skriftlighed.

10. klasse på Steiner Skolen Kvistgård Helsingør Kommune

“Her har hver enkelt elev mere selvbestemmelse end jeg har oplevet andre steder. Alle lærerne kender elevernes svage og stærke sider og hjælper til med at udvikle dem”.

 

Steiner HF elev

Back To Top