Skip to content

Indmeldelse i Børnehuset

Børn fra ca. 1 år til skolealder

Kontakt Rudolf Steiner Børnehus Kvistgård tlf. 49 13 83 80
eller skriv en mail til boernehuset@steinerskolen-kvistgaard.dk

Du kan udfylde indmeldelsesblanketten her

Du finder yderligere oplysninger om indmeldelse i Børnehuset her

Indmeldelse i grundskolen (0. – 9. klasse)

At vælge skole til sit barn er en stor beslutning, som bør gøres på det rigtige grundlag.

På Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er alle børn velkomne, uanset hvilken religion eller kultur de kommer fra.

For at samarbejdet mellem skole og hjem kan blive så frugtbart som muligt, er det vigtigt at du/I som forældre har gjort jer klart, hvad det vil sige at have sit barn gående på en Rudolf Steiner skole.

Hvis det er et ønske at dit/jeres barn skal optages på skolen, så udfyld venligst nedenstående elektroniske indmeldelse til skolen.

Du skal benytte dit NemID for at skrive dit barn på venteliste. Hvis du ikke har NemID, skal du kontakte skolen. Når opskrivningen er foretaget, vil du modtage en kvittering på mail. 

Herefter vil du/I blive inviteret til en samtale med den pågældende klasselærer, når der er mulighed for optagelse i klassen.

Hvis du er forældremyndighedsindehaver, men barnet har en anden bopælsadresse end din, bedes du kontakte skolen på mail kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk eller telefon 49 13 96 87.

Ved opskrivning på elektronisk venteliste, gives der samtidig tilladelse til, at skolen må opbevare familiens personlige oplysninger, så længe eleven står på venteliste og går på skolen.

Du kan opskrive dit barn på ventelisten her

Optagelsessamtale

Godkendelse til optagelse sker på baggrund af en optagelsessamtale, hvor to af skolens lærere, barnets forældre og barnet selv deltager. Samtalen varer 20-30 minutter.

Samtaler til igangværende klassetrin aftales med den pågældende klasselærer. Ved denne optagelsessamtale deltager klasselæreren, en anden kollega samt forældre og elev.
Skolen indhenter – efter samtykke fra forældre eller værger – oplysninger/udtalelse fra tidligere skole om elevens skolegang og standpunkt og evt. oplysninger hos PPR.

Børn til optagelse i børnehaveklassen i fremtidige år, anbefaler vi at du/I skriver på venteliste. Her anvendes ovenstående indmeldelsesskema.

Vi håber, at hjemmesiden giver svar på mange af de spørgsmål, som opstår i forbindelse med valg af Rudolf Steiner Skolen Kvistgård.

Skema om barnets helbredsoplysninger skal skolen have om foråret i det kalenderår, hvor barnet skal starte i skole. Blanket med helbredsoplysninger kan hentes HER.

Optagelse i 10. klasse eller på Steiner HF

Du kan godt blive optaget på Steiner HF, selvom du ikke har gået i steinerskole.

Vi starter altid med at invitere dig til en samtale på skolen, hvor vi sammen finder ud af, om vores ungdomsuddannelse er det rette valg for dig.
Du kan bestille en samtale hos overskolekoordinator Jacob Rosendal HER

Du kan opskrive dit barn på ventelisten her

Der betales skolepenge månedligt, når du går på Steiner HF Kvistgård.
Juli er betalingsfri.
Du skal desuden regne med udgifter til rejser og ekskursioner.
Du finder mere information om skolepengene HER

Tilmelding til SFO

Skolens SFO har som udgangspunkt alle elever i børnehaveklasse, 1., 2. og 3. kl. tilmeldt.

Indmeldelsesskema bliver udleveret, når er barnet er optaget i klassen.
I det tilfælde, hvor forældre ikke ønsker at gøre brug af SFO, meddeles det til skolens kontor på kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk

Du kan hente indmeldelsesskema til SFO her

Tilmelding til Mellemstationen

Skolens klubtilbud til elever fra 4. til 7. klassetrin.

Kontakt kontoret kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk ved spørgsmål omkring indmeldelse i klub “Mellemstationen”.

Du han hente indmeldelsesskema til Mellemstationen her

Back To Top