skip to Main Content

Indmeldelse

Indmeldelse i Børnehuset

Børn fra ca. 1 år til skolealder

Kontakt Rudolf Steiner Børnehus Kvistgård tlf. 49 13 83 80
eller skriv en mail til boernehuset@steinerskolen-kvistgaard.dk

DU FINDER INDMELDELSESBLANKETTEN HER

Du finder yderligere oplysninger om indmeldelse i Børnehuset her

Indmeldelse i skolen

At vælge skole til sit barn er en stor beslutning, som bør gøres på det rigtige grundlag.

På Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er alle børn velkomne, uanset hvilken religion eller kultur de kommer fra.

For at samarbejdet mellem skole og hjem kan blive så frugtbart som muligt, er det vigtigt at du/I som forældre har gjort jer klart, hvad det vil sige at have sit barn gående på en Rudolf Steiner skole.

Hvis det er et ønske at dit/jeres barn skal optages på skolen, så udfyld venligst nedenstående indmeldelsesblanket og send den til kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk.
Herefter vil du/I blive inviteret til en samtale med den pågældende klasselærer.

Indmeldelsesskema kan hentes her

Optagelsessamtale

Godkendelse til optagelse sker på baggrund af en optagelsessamtale, hvor to af skolens lærere, barnets forældre og barnet selv deltager. Samtalen varer 20-30 minutter.

Samtaler til igangværende klassetrin aftales med den pågældende klasselærer. Ved denne optagelsessamtale deltager klasselæreren, en anden kollega samt forældre og elev.
Skolen indhenter – efter samtykke fra forældre eller værger – oplysninger/udtalelse fra tidligere skole om elevens skolegang og standpunkt og evt. oplysninger hos PPR.

Børn til optagelse i børnehaveklassen i fremtidige år, anbefaler vi at du/I skriver på venteliste. Her anvendes ovenstående indmeldelsesskema.

Vi håber, at hjemmesiden giver svar på mange af de spørgsmål, som opstår i forbindelse med valg af Rudolf Steiner Skolen Kvistgård.

Skema om barnets helbredsoplysninger skal skolen have om foråret i det kalenderår, hvor barnet skal starte i skole. Blanket med helbredsoplysninger kan hentes her: Helbredsoplysninger.pdf

Tilmelding til SFO

Skolens SFO har som udgangspunkt alle elever i bhv.kl., 1., 2. og 3. kl. tilmeldt.

Indmeldelsesskema bliver udleveret, når er barnet er optaget i klassen.
I det tilfælde, hvor forældre ikke ønsker at gøre brug af SFO, meddeles det til skolens kontor på kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk

Indmeldelsesskema til SFO

Tilmelding til Mellemstationer

Skolens klubtilbud til elever fra 4. til 7. klassetrin.

Kontakt kontoret kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk vedr. indmeldelse i klub “Mellemstationen” – læs mere her.

Indmeldelsesskema til Mellemstationen (kommer)

God fredag og god weekend 🌞🌄 #steinerskolenkvistgaard

God fredag og god weekend 🌞🌄 #steinerskolenkvistgaard ...

Her er skolehunden Bob. Han er en Old English Sheepdog og god som dagen er lang. Når der er håndarbejde er han ofte med som gæst. Her i 4. klasse er han ikke så god til korssting, men han er med til at give ro i flokken og eleverne elsker ham 🐑 #steinerskolenkvistgaard Bob🤍

Her er skolehunden Bob. Han er en Old English Sheepdog og god som dagen er lang. Når der er håndarbejde er han ofte med som gæst. Her i 4. klasse er han ikke så god til korssting, men han er med til at give ro i flokken og eleverne elsker ham 🐑 #steinerskolenkvistgaard Bob🤍 ...

God weekend derude ☮️🧡🌿 #steinerskolenkvistgaard

God weekend derude ☮️🧡🌿 #steinerskolenkvistgaard ...

Back To Top