Skip to content

Steiner HF

Steiner HF er en karakter- og eksamensfri HF uddannelse, som er adgangsgivende til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægtes boglige og kreative fag lige højt.

Du behøver ikke at have gået på en Steinerskole, for at tage en Steiner HF. Kommer du fra en anden grundskole eller efterskole, kan du ansøge om at blive optaget på uddannelsen efter de almindelige optagelseskriterier for gymnasiale uddannelser. På baggrund af en samtale vil skolen, sammen med dig, vurdere om Steiner HF er det rette valg. Det er ikke en forudsætning, at du har gået på en Steinerskole i grundskoleforløbet.

Optagelsesproceduren er forskellig for elever, der kommer fra en anden skole end for dem, som kommer fra vores egen grundskole.

Går du i Steiner Skolens nuværende 10. klasse, optages du på HF på baggrund af en samtale.

Kommer du fra en anden skole, kan du søge om optagelse på Steiner HF via www.optagelse.dk eller ved at kontakte os. Så hjælper vi dig videre og besvarer også eventuelle spørgsmål, du måtte have.

Kontakt os

Kontakt os i dag for en personlig samtale med rektor Anette Jørnung eller HF koordinator Jacob Rosendal, og find ud af, om Steiner HF er noget for dig.

Jacob Rosendal Pedersen
HF koordinator
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Anette Jørnung
Rektor
anj@steinerskolen-kvistgaard.dk

Steiner HF siden 2018 – se, hvordan det er gået

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) har i samarbejde med Steinerskolerne i Danmark udarbejdet en følgeforskningsrapport om de første Steiner HF-afgangselever fra 2020-2022. Ud af de 360 adspurgte afgangselever på de fem Steiner HF-skoler i hele Danmark har 344 besvaret undersøgelsen (svarende til 95%).

Du kan læse uddrag af rapporten HER

Steiner HF Kvistgård Helsingør Kommune Videregående uddannelse
10. klasse på Steiner Skolen Kvistgård Helsingør Kommune

Vi havde en læringstilgang som hed, at man så og observerede først, og så snakkede man teori bagefter, og det synes jeg var en rigtig god måde at lære tingene på. At man blev stimuleret til selv at gøre sig nogle overvejelser.”

 

Magdalena, student 2011, læser medicin på Københavns Universitet

Back To Top