Skip to content

Rejser, praktik og projekter

Ekskursioner, længere rejser, praktikophold og projekter udgør vigtige elementer i uddannelsen, fordi det giver dig mulighed for at omsætte og afprøve din viden dér, hvor den skal bruges, nemlig i det omgivende samfund.

Rejser

Steiner HF, ligesom hele Steinerskolen, er blandt andet baseret på ’praksisorienteret læring’. Det er, som navnet også antyder, læring, der sker gennem oplevelser. Ting, man ser og gør i praksis. På samme måde er det også vigtigt med studierejser i og udenfor Europa. Både for at opleve kulturelle forskelle, men også for at studere vores kulturarv. Helt praktisk, så samles mange af fagene (kunstbetragtning, historie, religion, tegning, arkitektur m.m.) i den store kunst- og arkitektur rejse gennem den europæiske kulturarvs ’vugge’: Italien, Schweiz, Frankrig. Udover en fremlæggelse om et kunst- eller arkitektur værk, som du har forberedt før rejsen, kommer du til at iagttage, beskrive og tegne de værker, du ser undervejs. Iagttagelserne og tegningerne bruges til at udarbejde en kunstbog efter rejsen.

Rejsen er vigtig for os, fordi den kommer til at afslutte alle de fagområder og arbejdsmetoder, du har mødt på uddannelsen. Målet er, at du vil opleve en helhed og sammenhæng mellem fagene og så det historiske perspektiv i en helhed.

Tur til Armenien

I 1. HF tager klassen op en samfunds- og kunstrejse til Armenien i ca. 12 dage. Her arbejder eleverne på et børnehjem i en periode og herefter rejser klassen videre og fordyber sig i kultur og kunst.

Kunstrejsen

I 2. HF kulminerer kultur- og æstetikundervisningen i en 14 dages kunstrejse til Italien.

Udveksling på andre Steinerskoler

Mange elever vælger at tilbringe kortere eller længere perioder på en Steinerskole i udlandet for at opleve en anden kultur, knytte nye venskaber og styrke deres sprogkundskaber. Det er en oplagt mulighed også for HF elever. Læs mere om Steinerskoler verden rundt HER

Praktik

I 1. HF kommer du i socialpraktik som en del af samfundsfag. Du kommer i praktik et sted, hvor der er mennesker, der har brug for hjælp. For eksempel et plejehjem, en institution, et flygtningecenter, et herberg for hjemløse, et suppekøkken eller lignende. Formålet med socialpraktik i 1. HF er blandt andet at give dig mulighed for at beskæftige dig med opgaver, der har stor betydning for andre mennesker end dig selv. Opgaver hvor hvert lille bidrag er vigtigt for helheden. Derudover får du også indsigt i, hvor stor betydning nogle mennesker kan have for andre.

Projekter

Projektorienteret undervisning er en stor del af uddannelsen på Steiner HF. Her får du mulighed for at fordybe dig individuelt i emner, du selv vælger, eller at omsætte teoretisk viden til et praktisk produkt. Projekterne har altid det formål at forbinde læring fra et ét eller flere fag med en større forståelse for teorien bag, og at give eleverne mulighed for fordybelse og engagement.

I dramaperioden i 2. HF får du f.eks. mulighed for at omsætte litteraturundervisningen til praksis. Du styrker dit sprog, modet til at stå frem og formidle et budskab. Samtidig udvikler det klassens og dine egne sociale kompetencer.

Overskolestævnet (OSS)

Stævnet er en årlig fire dage lang begivenhed der afholdes for alle landets steineroverskoler (9. klasse – 2. HF (12. klasse)). Stævnet finder altid sted i Kristi Himmelfartsferien og skifter placering mellem de forskellige skoler fra år til år.
På stævnet afholdes der workshops i eksempelvis kunst, parkour, basket, street art og lignende. Og så er volleyballturneringen et fast punkt på programmet.
Overskolestævnet arrangeres og afholdes af elevrepræsentanter fra hver skole og er en rigtig god mulighed for at få erfaring i projektstyring, fundraising og meget andet.

Stævnet er 100% non profit; alle indtægter går til mad, undervisere og andre udgifter i forbindelse med afholdelse af stævnet.

10. klasse på Steiner Skolen Kvistgård Helsingør Kommune

“Det er virkelig motiverende, at skolen kan tilbyde et så højt niveau af musikundervisning.”

 

Frederik, 2. HF (2023) om sin celloundervisning

Back To Top