Skip to content

Undervisningsmiljøvurdering for Grundskolen 2023

Samlet vurdering af spørgeskema Børnehaveklasse – 4. klasse

Eleverne trives godt i skolen og er meget tilfredse med undervisningen og deres lærere.
Eleverne oplever, at lærerne er gode til at hjælpe dem med at løse konflikter og at arbejde med det sociale i klasserne.
Mange elever udtrykker glæde ved deres klassekammerater og venner.
Stadigvæk udtrykker en stor del af eleverne, at der er for få toiletter.

Handleplan

Vi arbejder videre i de forskellige fællesskaber og med den gode klassetrivsel.
Vi har fordelt klasserne ud på flere toiletter, men må sande, at der stadigvæk er en udfordring her.

Samlet vurdering af spørgeskema 5. – 7. klasse

Der er fin trivsel i klasserne og eleverne er glade for at gå i skole. De oplever, at de har en god kontakt til de voksne.
Selvom trivslen er god, efterlyser flere elever mere fokus på samtaler om trivsel i klasserne, og nogle elever efterlyser en venligere omgangstone mellem hinanden.
Eleverne er generelt tilfredse med undervisningen. Der er dog en del elever, der bliver forstyrret af larm i timerne.
Stort set er eleverne tilfredse med omgivelserne på skolen. Dog efterlyses flere toiletter.
En del elever efterlyser bedre legefaciliteter i skolegården.

Handleplan

I musikundervisningen deltager nu to lærere for at skabe en bedre ro.
Mentor, koordinator eller klasselærer vil observere og sparre i forskellige fagtimer, hvor eleverne oplever mere larm. Ligeledes vil lærerne være mere opmærksomme på at kommentere og vejlede eleverne til at tale pænt og omsorgsfuldt til hinanden. Skolen har i år benyttet sig af en konsulent til at observere interaktion mellem eleverne samt mellem lærer og elev.
Byggeudvalget arbejder løbende på at gøre ude- og indearealet mere indbydende for eleverne. Der er allerede kommet nye legemuligheder, og flere tiltag er på vej.

Samlet vurdering af spørgeskema 8. – 10. klasse

Der er god trivsel i klasserne. Eleverne føler sig set af lærerne og de er tilfredse med undervisningen.
Flere elever udtrykker at de mangler et sted indenfor, hvor de kan være sammen på tværs af klasserne i frikvartererne.
En del elever mener, at information fra lærerne ikke kommer tids nok. 

Handleplan

Byggeudvalget arbejder løbende på at gøre ude- og inde arealet mere indbydende for eleverne. Der er allerede kommet overdækket bord-bænke, hvor eleverne kan mødes i frikvartererne. Flere tiltag er på vej.
Lærerne vil bestræbe sig på at informere eleverne i bedre tid.
Vi vil fortsætte arbejdet i det sociale for at bibeholde den gode trivsel.

Back To Top