skip to Main Content

Eksamens- og prøvefri

Som elev på Steiner HF får du ikke karakterer, og du går ikke til eksamen. Du får derimod grundig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af din indsats og dine resultater. Vi mener nemlig, at du skal kunne prøve dig selv af og begå fejl uden at være bekymret for årskarakteren.

Fagligheden er høj på Steiner HF og vores elever peger bl.a. på lærernes engagement som noget af det, der gør vores uddannelsessted til noget særligt. Vi mener, at den enkelte lærers jævnlige dialog med eleverne er vigtig for motivationen og lysten til at lære. Det giver et godt fokus på hver elevs faglige niveau og på deres udvikling og dygtiggørelse.

Vidnesbyrd

Du modtager løbende evaluering og vurdering af din indsats i hovedfag og af større opgaver. Hver hovedfagsperiode afsluttes med en aflevering om det gennemgåede stof, så lærerne har mulighed for at følge den enkelte elevs faglige standpunkt og udvikling. I de kunstneriske og håndværksmæssige fag er evalueringer også en stor del af læringsprocessen, som altid vægtes højt.

De samlede evalueringer danner rammen om dit vidnesbyrd. Når du er færdig med uddannelsen, får du et afgangsbevis i form af et ca. 60 sider langt vidnesbyrd. Det beskriver grundigt det standpunkt og de kompetencer, du har opnået, i alle fag, og desuden angives pensum og læringsmål. Vidnesbyrdet dokumenterer også dine kompetencer i selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til fagene, dine sociale kompetencer og din evne til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsninger.

Vi havde en læringstilgang som hed, at man så og observerede først, og så snakkede man teori bagefter, og det synes jeg var en rigtig god måde at lære tingene på. At man blev stimuleret til selv at gøre sig nogle overvejelser.”

 

Magdalena, student 2011, læser medicin på Københavns Universitet

Back To Top