Skip to content

Læreplaner

Sundhed og seksualitet

I vores pædagogik ligger i forvejen en undervisning, der tager højde for eleverne på deres udviklingstrin. Klasselæreren, som følger dem i mange år 

Den antroposofiske pædagogik tager udgangspunkt i, at eleverne i løbet af 0. til 9. klasse lærer sig selv og andre at kende fysisk, følelsesmæssigt og psykisk, således at de gennem undervisningen får viden og færdigheder til at håndtere sundhed, trivsel og seksualitet.

For at kunne vokse, trives og modtage læring, er det vigtigt alle dele af mennesket udvikles.

Derfor er der megen fokus på, at det enkelte barn og hele fælles skabet omkring klassen har det godt.

På alle klassetrin bliver der taget emner op, som er relevante på de forskellige udviklingstrin, og for at børnene herigennem bliver præsenteret for forskellige redskaber og retningslinjer, der kan være en hjælp til selvhjælp.

I tilfælde af dårlig trivsel, det være sig fysisk, følelsesmæssigt, socialt eller psykisk, bliver der altid taget hånd om den enkelte og hele fællesskabet.

Fra børnehaveklasse til 3. klasse

I de små klasser bliver der i hovedfagstimerne taget emner op om krop, sundhed, ernæring og trivsel. Emnerne bliver taget op i relation til børnenes egen hverdag og til hverdagen i skolen.

Der tales om madpakker og sund mad i spisefrikvarteret. Børnene får lov at fortælle om familien og om glæder og sorger.

Ved at børnene lytter til hinanden, får de også en større forståelse for de forskelle, der er i det sociale, det psykiske og det fysiske miljø i forskellige familier.

I 3. klasse bliver der sammenlignet med gamle dages sundhed og trivsel i forhold til deres eget liv.

Desuden er skolen i tæt samarbejde med sundhedsplejersken.

Undervisningen i 4. klasse.

Foruden at relevante emner stadig bliver taget op til debat, er der her en hovedfagsperiode, menneskekundskab, hvor de går på opdagelse i deres egen krop og dens udholdenhed og formåen. Der bliver lyttet til vejrtrækning og målt puls, og her sammenligner de også deres indbyrdes forskelligheder.

Dette kræver, at de har tillid til hinanden og forståelse af hinandens forskelligheder. Her kommer man ofte ind på kroppens sundhed, og hvad de selv kan gøre for at blive sundere og være glade, både med deres krop og for hinanden.

Undervisningen i 5. og 6. klasse

På dette alderstrin kan der være piger, der begynder at menstruere. Derfor tager undervisningen hånd om, at eleverne ved, hvad menstruation indebærer for dem selv og andre.

Undervisningen i 7. klasse

7. klasse har faget hjertets vej i to uger. Hjertets vej er seksualundervisning både fra en anatomisk, biologisk og kunstnerisk vinkel. Undervisning varetages ofte af klasselærer. Hjertets vej i 7. klasse indeholder bl.a. forståelse af kvindens og mandens kønsorganer og deres funktion. 7. klasse har også biologi, der primært omhandler fysiologi.

Undervisningen i 8. klasse

8. klasse har faget hjertets vej i to uger. Undervisning varetages ofte af klasselærer. Hjertets vej i 8. klasse tilrettelægges efter klassens behov og omfatter f.eks. køn, følelser, kropslig udvikling og indretning, kvindens cyklus og mandens sædproduktion, prævention, kønssygdomme, personlige grænser og samtykke, sociale medier, sex og seksualitet. Undervisningen gør brug af film, diskussioner, øvelser og tegning. 8. klasse har også faget biologi, der centrerer sig om anatomi.

Undervisningen i 9. klasse

9. klasse har faget Hjertets Vej i en uge, og her tilstræbes det at invitere en ekstern fagkyndig til at undervise. 9. klasse har desuden biologi, herunder økologi. Undervisningen i seksualitet og sundhed ligger primært i faget hjertets vej, som ruster eleverne til at forholde sig aktivt og reflekteret til køn, krop, sex og seksualitet, samt til at kunne træffe sunde valg på oplyst grundlag i relation til seksualitet og trivsel. I undervisningen er dialog med eleverne væsentlig, og eleverne inddrages aktivt i undervisningen.
I den kunstneriske del af undervisningen arbejdes der med det antroposofiske, æstetiske udtryk. Eleverne tegner, maler eller modellerer biologien, det cykliske og naturens paralleller og indflydelse herpå. Således at udviklingen i puberteten bliver set i kontekst. Undervisningen kan omhandle emnerne grænser, den første gang, følelser, sociale medier, prævention, sexsygdomme, kroppen, mangfoldighed, diskrimination og rettigheder. Eleverne får også mulighed for at skrive anonyme spørgsmål til hinanden eller underviseren, der implementerer spørgsmålene i undervisningen.

“Der er meget godt ved at gå her, men en af de mest nævneværdige ting er de søde lærere samt det gode fællesskab der er på tværs af klasserne”.

 

Elev i 2. HF

Back To Top