Skip to content

Læreplaner

Håndarbejde

Der undervises I håndarbejde på alle klassetrin.

1.klasse

Formål
Formålet er at stimulere fantasien som danner bro til og giver impuls til det konkrete arbejde, således at de fysiske færdigheder bliver værktøj for personligheden. Ved gentagen egen aktivitet at opøve viljen og at grundlægge gode arbejdsvaner.

Eleverne lærer at slå masker op, at strikke først ret siden og så vrang og at lukke af. Alle instruktionerne er iklædt billeder. Eleven bruger sine hænder bilateralt, symmetrisk ved at holde om to strikkepinde og strikke. Opgaverne er mest eget legetøj, som stimulerer fantasi og leg. Garnet er gerne plantefarvet, fordi det kan kombineres i det uendelige. Snore kan drejes alene eller i parvis samarbejde eller de kan knyttes.
Enkle billeder eller figurer kan fremstilles ved nålefilt. Ved disse ekstra opgaver kan der knyttes an til årstiderne.

Forslag til arbejder: Dværge, dukker, dukketøj, tæpper, soveposer, bolde, bælter, halskæder, armbånd, venskabsbånd, bordskåner, fingerdukker.

2.klasse

Formål
Formålet er stadig at opøve vejen til handling ved egen aktivitet, øve fingerfærdighed og at finde egne styrker.Opgaverne tager stadig udgangspunkt i fantasien og barnets naturlige virkelyst. Langsomt skiller venstre hånds arbejde sig ud fra højre hånds, i det hæklenålen tages i brug. Højre hånd fører arbejdsredskabet, mens venstre hånd holder emnet. Genstande, som fremstilles er variable, dog stadig med fokus på leg og temaer i hovedfagsundervisningen.

Forslag: fugle, bolde, nøglering, dyr, pandebånd, sjippetov, vest, pose, pung, boldnet, hængekøje, til dukker, bælte, grydelapper, hånddukker(dyr).

Eleven lærer at hækle luftmasker, fastmasker i forskellige udformninger.
Ved fremstilling af snore kan der arbejdes med den japanske komuhimoteknik, med at slentre og at knytte. Der sys små sting af filt og lette pyntesting (kædesting, strøsting) kan anvendes på hæklearbejder. Der kan nåle filtes i perioder.

3.klasse

Formål
Hvor eleven i 1. og 2. klasse tegnede det færdige håndarbejde i en arbejdsbog er formålet nu langsomt at lade eleven tegne udkast til det ønskede arbejde og derved styrke samarbejdet mellem hoved og hænder og vedvarende lade eleven mærke efter, om udkastet, arbejdet og slutresultatet er smukt og kønt. Derfor er det vigtigt i al håndarbejdsundervisning at der stilles materialer af høj kvalitet til rådighed.

Strikningen tages op igen, nu med 5 pinde, med rundpind og mønster efter eget design. Eleven lærer at tage ud og ind og hæfte ender og montere arbejdet færdigt. Slyngstokke er velegnede til at opøve krydsbevægelser to og to.
Der kan strikkes dyr og mindre beklædningsgenstande til dukker eller eleven selv. Små broderiarbejder kan skabe afveksling.

Forslag: huer, dyr, muffediser, benvarmere, veste, poser, bogbind, (bogomslag) lavendelposer, bogmærke, strådukke.

4.klasse

Formål
I 4. klasse er nye teknikker med brodernål samt flid væsentlige elementer i håndarbejdstimen. Formålet er at styrke handlekraft, udholdenhed, komposition i henhold til brugsgenstandens formål og som på alle de øvrige klassetrin at udvikle og udbygge korpus callosum (dens udvikling afsluttes først ved 19-20 års alderen) så eleven bruger begge hjernehalvdele.Der arbejdes med forskellige broderisting, fortrinsvis korssting i groft og fint materiale. Eleven fremstiller selv sit eget farvemønster til broderiet.
Forslag: taske, nålepude, bogmærke, penalhus, pude, bælte, slyngbold. Der nålefiltes dyr i perioder (se hovedfag dyrekundskab) eller flettes/knyttes med mange snore (se historieundervisning).

5.klasse

Formal
Formålet er både at lære at planlægge og at gennemføre det planlagte igen med sans for det skønne.Eleven strikker strømper eller vanter, gerne med mønster. Strikningen kræver nu et præcist arbejde (2 vanter, 2 strømper), som skal følge og passe til kroppens form (hæl, tommelfinger etc.) strikningen kan udvides til mere komplicerede farvemønstre og / eller strikketeknikker.

Stoftryk med naturmaterialer kan afprøves(se plantekundskab) der kan udarbejdes hånddukker og spil med disse.

6. klasse

Formål
Formålet er at vække elevens forståelse for de oprindelige folkeslag ved et ganske konkret arbejde. At lægge bunden for næste års håndarbejde ved at sy beklædning, som skal omslutte den tredimensionelle dukkekrop og vække glæden ved at udforme spyd, bælter, øreringe, frisure mm til dukken, i overensstemmelse med dette folkefærds traditioner og levevis.
Forslag: flokdyr, etniske dukke, tasker, forklæder, hjemmesko. Som ekstra arbejde kan eleven sy egne hjemmesko og derved få et bevidst forhold til sine fødders form og funktion.

Eleven udarbejder et flokdyr i bevægelse. Bevægelsen kræver kendskab til dyrets led og gangart. Fra tegningen på fladt papir skabes et tredimensionelt mønster. Stoffet farves af eleven og de enkelte dele sys sammen med hånden. Dyret vendes, så vrangen vender indad og stoppes så fast, at det kan stå. Processen kræver omtanke (mønster), præcist arbejde (sys tæt), og kraft (stoppe ud).

Der udarbejdes en dukke af etnisk herkomst. Dukkens proportioner svarer nu til elevens proportioner. Forskellige folkefærds dragter er enkle, meningsfulde og ikke underlagt skiftende mode og derfor nemme at gå til for eleven.

7.klasse

Formål
Formålet er at eleven ser og erfarer, hvordan tekniske opfindelser letter menneskets arbejde, at kunne omgås symaskinen, evt. reparere den, at få et mere bevidst forhold til de rumlige forhold ved sin egen krop og at få et overskueligt kendskab til modens udvikling gennem tiderne.Håndsymaskiner og trædesymaskiner introduceres nu, hvis ikke det er gjort sidst i 6. klasse ved ganske enkelte opgaver. Håndsymaskinens opbygning og funktion er gennemskuelig og knytter an til fysikundervisningen.
Opgaven er at sy tøj til overkroppen (ikke kropsnært endnu) at tage mål, aftegne mønster, klippe stoffet ud, sætte og sy det rigtigt sammen og give bånd, knaphul, kanter osv. Den sidste finish.

Forslag: anorak, jakke af yndlingstæppet, poncho, rollespilskostumer, forklæde til 1. klasses eleverne.
Eleverne arbejder selvstændigt og konkret med begrebet mode i en skriftlig og mundtlig opgave. Her kan der knyttes an til historieundervisningen (korstogenes indflydelse på klædedragten) med et utal af eksempler.

8.klasse

Formål
Elevens frie udfoldelse fremmes og støttes.Sidst i 7. klasse, senest i 8. syr eleven på elektrisk symaskine. Der kan sys en skjorte og herfra er vejen banet til selvstændig planlægning, udformning og gennemførelse af beklædning i øvrigt.
Eleven stifter bekendtskab med forskellige materialer og deres herkomst, deres fordele og ulemper (se historieundervisningen/industrialiseringen). Der kan arbejdes med større fælles projekter ligesom på en fabrik (forklæder, betræk til madrasser, puder til fritidsordningen, poser til børnehaven) skind, kohudsarbejde, som kræver fysiske kræfter kan tages op (rasler, punge, veste, luffer). Eleven lærer at håndtere strygebræt og strygejern (stryge et rumligt klædningsstykke på et fladt bræt) og stoppe strømpe eller andet(grundlag for tekstilsløjd i 10. klasse). I forbindelse med dramaperiode syr og ændrer eleverne kostumer. Her fordres bevidst arbejde med mønster farver, syteknikker.

I 8. klasse fordybes den tekniske kunnen fra 7. klasse, der lægges vægt på at forstå historien, dvs. udvikling af tekniske redskaber, maskiner, naturlig og kemisk farve samt naturlige og kemiske fibre, ud fra håndarbejdets synsvinkel.

9.klasse

Formål
Formålet med håndværksundervisningen er at eleverne opøver sans for kvalitet, materialekendskab og videreudvikler deres evner som udholdenhed, nøjagtighed, samarbejdsvilje, selvstændighed og selvværd.

9. klasse er den første af skolens overskoleklasser, der indbefatter 9. klasse – 2. HF. I 9. klasse beskæftiger eleverne sig med forskellige håndværk, som pileflet, plakattegning, sy sko til dem selv, kobbersløjd og lignende.

“Vi leger mere samlet her end på min gamle skole, både piger og drenge. Da jeg kom ind i klassen følte jeg mig velkommen og jeg har fået mange nye venner.”

 

Elev i 5. klasse

Back To Top