skip to Main Content

Samfundsfag

Samfundsfagsundervisningen i 9. klasse bibringer eleverne viden om de

bærende demokratiske principper i Danmark. Herunder er det især magtens

tredeling (Montesquieu) i Danmark, parlamentarismen i Danmark

sammenlignet med udlandet (bl.a. USA og UK) og folketingets sammensætning

og virkemåde, der er fokusområder.

Endvidere er kriminalitet og straffelovgivningen et tema, hvor eleverne

gennem gruppearbejde med forskellige cases bliver kendt med hvilke

strafferammer, der eksisterer indenfor forskellige former for kriminalitet.

Mediernes rolle i det politiske spil vil også være et tema i 9. klasse.

Desuden vil samfundsfagsundervisningen i 9. klasse indeholde emner som

identitet og gruppedannelser, både med udgangspunkt i klassen som social

gruppe og identiteten som skoleelev, men også med et større perspektiv, hvor

fokus er flyttet til integration mellem forskellige kulturer.

 

Slutmål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og

færdigheder, der sætter dem i stand til at

– gøre rede for folketingets opbygning

– gøre rede for lovgivningsprocessen i Danmark

– gøre rede for, hvordan det danske parlament i opbygning adskiller sig fra

parlamenter i USA og UK

– diskutere mediernes rolle i meningsdannelserne i samfundet

– diskutere mediernes rolle som forbindelse mellem magthavere og

borgere

– diskutere hvilke udfordringer, der opstår, når individet skal indgå i en

gruppe

– diskutere hvilke udfordringer, der opstår, når to grupper med forskellig

kulturel baggrund skal integreres

Back To Top