skip to Main Content

Læreplaner

Samfundsfag

Samfundsfagsundervisningen i 9. klasse bibringer eleverne viden om de bærende demokratiske principper i Danmark. Herunder er det især magtens tredeling (Montesquieu) i Danmark, parlamentarismen i Danmark sammenlignet med udlandet (bl.a. USA og UK) og folketingets sammensætning og virkemåde, der er fokusområder.

Endvidere er kriminalitet og straffelovgivningen et tema, hvor eleverne gennem gruppearbejde med forskellige cases bliver kendt med hvilke strafferammer, der eksisterer indenfor forskellige former for kriminalitet. Mediernes rolle i det politiske spil vil også være et tema i 9. klasse.

Desuden vil samfundsfagsundervisningen i 9. klasse indeholde emner som identitet og gruppedannelser, både med udgangspunkt i klassen som social gruppe og identiteten som skoleelev, men også med et større perspektiv, hvor fokus er flyttet til integration mellem forskellige kulturer.

Slutmål
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

– gøre rede for folketingets opbygning

– gøre rede for lovgivningsprocessen i Danmark

– gøre rede for, hvordan det danske parlament i opbygning adskiller sig fra parlamenter i USA og UK

– diskutere mediernes rolle i meningsdannelserne i samfundet

– diskutere mediernes rolle som forbindelse mellem magthavere og borgere

– diskutere hvilke udfordringer, der opstår, når individet skal indgå i en gruppe

– diskutere hvilke udfordringer, der opstår, når to grupper med forskellig kulturel baggrund skal integreres

“Der er meget godt ved at gå her, men en af de mest nævneværdige ting er de søde lærere samt det gode fællesskab der er på tværs af klasserne”.

 

Elev i 2. HF

Back To Top