skip to Main Content

Studieplaner

Historie på Steiner HF

10. Klasse

Pensum

 • hovedlinjer i Europas og verdens historie fra antikken til middelalderen
 • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
 • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
 • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie ̶̶ stats- og nationsdannelser.
 • historiebrug og -formidling
 • historiefaglige teorier og metoder.

Der skal indgå materiale på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog.
Undervisningen tilrettelægges, så der er en spredning i tid: og beskæftiger sig med perioden fra ca. 10.000 f.Kr. til ca. 500 e.Kr.

Kompetencer

Historiefaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og studieforberedende formål med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed.

Faget udvider elevernes historiske viden, kritiske egenskaber og identitet og stimulerer deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden for at opnå forståelse af den komplekse verden, de lever i og hvordan deres samtid er blevet til.

Eleverne opnår viden og kundskaber om centrale begivenheder og udviklingslinjer i Europas historie, og indsigt i den kulturel baggrund som ligger til grund for den moderne verden som vi lever i i dag. Eleverne skal gennem arbejdet med fagets mange kilder opnå en reflekteret indsigt i deres egen og andres historicitet og dermed kvalificere deres historiske bevidsthed. Denne indsigt giver dem evnerne til at forstå en kulturel forandring, hvilket styrker deres evne til at forstå egen kultur og møde andre kulturer i en verden præget af hurtig forandring og øget samkvem på tværs af kulturer.

Arbejdet med faget giver eleverne redskaber til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet historisk materiale, herunder de mange former for historieformidling og historiebrug, som de stifter bekendtskab med i og uden for skolen. Gennem arbejdet med historisk materiale opøves elevernes kritisk-analytiske, kreative og innovative evner.

1. HF

Pensum

 •  hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie i middelalderen til og med det 19. århundrede
 • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
 • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
 • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie ̶̶ stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
 • nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
 • spredning i tid: mindst ét forløb skal have hovedvægt på tiden mellem ca. 500-1500, og mindst ét forløb skal have hovedvægt på tiden efter ca. 1900.

I 1. HF er der også 2 KS (kultur og samfundsfag) forløb. Hvor eleverne lærer at arbejde på tværs af fagene religion, historie og samfundsfag. Begge forløb arbejder ud fra de faglige kompetencer eleverne skal opnå i 1. HF.

I 1. HF er der også et forløb hvor de med udgangspunkt i danskundervisningen (litteraturen) har et forløb i historie hvor de to skal kombineres i en opgave. Forløbet arbejder ud fra de faglige kompetencer eleverne skal opnå i 1. HF.

Undervisningen tilrettelægges, så der er spredning i tid og beskæftiger sig med perioden mellem 500-1900 e.Kr.


Kompetencer

Historiefaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og studieforberedende formål med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed.
Faget udvider elevernes historiske viden, kritiske egenskaber og identitet og stimulerer deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden for at opnå forståelse af den komplekse verden, de lever i og hvordan deres samtid er blevet til.
Eleverne opnår viden og kundskaber om centrale begivenheder og udviklingslinjer i Danmarks, Europas og verdens historie, og indsigt i egen kulturel baggrund og andre kulturer.
Eleverne skal gennem arbejdet med fagets mange kilder opnå en reflekteret indsigt i deres egen og andres historicitet og dermed kvalificere deres historiske bevidsthed. Denne indsigt giver dem evnerne til at forstå en kulturel forandring, hvilket styrker deres evne til at forstå egen kultur og møde andre kulturer i en verden præget af hurtig forandring og øget samkvem på tværs af kulturer. Arbejdet med faget giver
eleverne redskaber til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet historisk materiale, herunder de mange former for historieformidling og historiebrug, som de stifter bekendtskab med i og uden for skolen. Gennem arbejdet med historisk materiale opøves elevernes kritisk-analytiske, kreative og innovative evner.

2. HF

Pensum

 • hovedlinjer i Europas og verdens historie med udgangspunkt i det 20 århundredes historie.
 • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
 • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
 • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
 • stats- og nations- dannelser/forandringer
 • politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
 • demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
 • globalisering
 • historiebrug og -formidling
 • historiefaglige teorier og metoder.
Der skal indgå materiale på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog.
Undervisningen tilrettelægges, så der er en spredning i tid hvor hovedvægten er på det 20. Århundrede, men med tråde tilbage til omkring det 16. århundrede.

 

Kompetencer

Historiefaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og studieforberedende formål med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed.

Faget udvider elevernes historiske viden, kritiske egenskaber og identitet og stimulerer deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden for at opnå forståelse af den komplekse verden, de lever i og hvordan deres samtid er blevet til.

Eleverne opnår viden og kundskaber om centrale begivenheder og udviklingslinjer i Danmarks, Europas og verdens historie, og indsigt i egen kulturel baggrund og andre kulturer.

Eleverne skal gennem arbejdet med fagets mange kilder opnå en reflekteret indsigt i deres egen og andres historicitet og dermed kvalificere deres historiske bevidsthed. Denne indsigt giver dem evnerne til at forstå en kulturel forandring, hvilket styrker deres evne til at forstå egen kultur og møde andre kulturer i en verden præget af hurtig forandring og øget samkvem på tværs af kulturer. Arbejdet med faget giver

eleverne redskaber til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet historisk materiale, herunder de mange former for historieformidling og historiebrug, som de stifter bekendtskab med i og uden for skolen. Gennem arbejdet med historisk materiale opøves elevernes kritisk-analytiske, kreative og innovative evner.

10. klasse på Steiner Skolen Kvistgård Helsingør Kommune

“Det bedste ved at gå her er fællesskabet og diversiteten i undervisningen. Vi har både boglige fag og håndværksfag, der alle bidrager til læringen. Derudover har man et godt forhold til lærerne”

 

Steiner HF elev

Vores uddannelse er karakter- og eksamensfri med lige vægt på de boglige og kreative fag 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃
Der er tilmeldingsfrist i dag. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri

Vores uddannelse er karakter- og eksamensfri med lige vægt på de boglige og kreative fag 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃
Der er tilmeldingsfrist i dag. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri
...

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri
...

På Steiner Skolen Kvistgård vægter vi boglige og kreative fag lige højt 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃

Tilmeldingsfrist på mandag d. 2. oktober. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri

På Steiner Skolen Kvistgård vægter vi boglige og kreative fag lige højt 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃

Tilmeldingsfrist på mandag d. 2. oktober. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri
...

Overskolen øver sig til månedsfesten NU PÅ LØRDAG, hvor vi blandt andet skal spille “Nothin’ but a G thing” og andre favoritter.😎
Alle er velkommen og vi håber at se dig der!🥰

Overskolen øver sig til månedsfesten NU PÅ LØRDAG, hvor vi blandt andet skal spille “Nothin’ but a G thing” og andre favoritter.😎
Alle er velkommen og vi håber at se dig der!🥰
...

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede er elev her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 🌸

På infomødet kan du også høre mere om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🥳💚

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #hf

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede er elev her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 🌸

På infomødet kan du også høre mere om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🥳💚

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #hf
...

Back To Top