skip to Main Content

Studieplaner

Kompetenceplan for Eurytmi på Steiner HF

Indledning

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er tolvårig med en niårig grundskole og en treårig overskole/overbygning. Denne kompetenceplan relaterer sig til overskolen/overbygningen i faget eurytmi dækkende for undervisningen fra 10. til 12. klassetrin. På Steiner-skolerne tilrettelægges undervisningen, så et fags progression og sammenhæng er tilpasset den unges alder. Således danner den almene udvikling af det unge menneske grundlag for de faglige temaer, der undervises i for hver årgang. Læs mere i ”Introduktion til Rudolf Steiner-skolens læreplan”.

Formål og perspektiv
Eurytmi er et gennemgående bevægelsesfag gennem alle skolens 12 klassetrin. Faget yder et væsentligt og helhedsorienteret bidrag i skolens pædagogik ved at styrke og støtte udvikling af individualitet, god og naturlig forankring i kroppen som basis for optimale kognitive processer, og socialt at stimulere sans for samarbejde, individuel og gruppemæssig dynamik og flexibilitet.

Som kunstfag på de videregående trin vægtes kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt nærvær sammenhængende. Hertil søges anatomisk-fysiologisk grundlæring samt fornemmelse for rum– geometri–struktur, harmonisk bevægelses–koordination og kunstnerisk–dynamisk social iagttagelsesevne udviklet. Faget lægger sig således som forbindende og relaterende til såvel boglige, naturvidenskabelige som andre kunstneriske faggrene.

Generelt for faget eurytmi på de videregående klassetrin gælder at der sker en gradvist større bevidstgørelse og selvstændiggørelse af eleverne i kunstnerisk retning. Eleverne udvikler begreber og indsigt i den eurytmiske bevægelseskunst og i dens relationer til beslægtede fag og kunstarter. Der lægges igennem de videregående klassetrin i stigende grad vægt på elementer i moderne bevægelseskunst og i bevidst kropsarbejde og performing. Regelmæssig forberedelse og gennemførelse af sceneoptræden er i denne sammenhæng procesmæssigt væsentlig som afslutning af disse kunstneriske undervisningsforløb.

Emneområder og kompetencemål
Kontrast og polaritet (10. kl. samt 1. og 2. HF)
Grundøvelser bygger på kontraster som udvidelse-sammentrækning, lys-mørke, inde- ude, objektiv- subjektiv, jeg-du. Bevidstgørelse heraf i tekst og musik. Teoretisk behandling af eurytmiske strukturer og elementer supplerer bevægelsesarbejdet.

Musikteori (10. kl. samt 1. og 2. HF)
Grundelementer i den klassiske musik som dur/moll og dissonans, intervaller, rytme og takt repeteres og bearbejdes teoretisk og praktisk/bevægelsesmæssigt. Instrumentering og polyfonisk musik analyseres og tolkes i bevægelsesmæssigt udtryk. Aspekter af moderne klassisk musik omsættes i scenisk/koreografisk udtryk.

Poetik (10 kl. samt 1. HF)
Temaer i poetikken fra nordisk og græsk digtining og mytologi frem til mere moderne tekster. Aspekter af specifikt menneskelige kvaliteter; tanke, følelse og vilje. Dionysiske og apolliniske principper i kunsten, polaritet mellem individ og gruppe o.a. Metrik, fx stigende/faldende rytmer.

Koreografier (10. kl. samt 1. og 2. HF)

Bevægelse i koreografiske former : orientering/ansvar/ledelse. Fornemmelse for (scene-)rummets dimensioner. Kunstnerisk – bevægelsesmæssigt arbejde med stemninger og indhold, der ligger i musik og digtning.

Eurytmiske kunst- og virkemidler (1. og 2. HF)
Teoretisk og bevidsthedsvækkende behandling af de eurytmiske elementer og strukturer. Træk af eurytmiens og den moderne dans’ historie, deres forudsætninger. Indblik i andre forskellige bevægelsesformer, møde med forskellige danseformer, drama m.v.

Æstetik (1. og 2. HF)
Perspektiver for scenografi og scenisk udtryk, primært i den moderne dans, undersøges. Også aspekter af scenisk beklædning og udstyr mhp. at understøtte fx det bevægelsesmæssige og/eller stilmæssige udtryk .

Kropsbeherskelse (10. kl. samt 1. og 2. HF)
Med afsæt i anatomi-undervisningen på forskellige klassetrin undersøges knogle-, muskel-, åndedræts- og blodsystem fra bevægelseskunstens perspektiver, fx fodens, håndens, brystkurvens eller rygsøjlens anatomiske struktur og udformning. Relationer mellem kroppens rytmiske anlæg og muligheder og rytmiske elementer i musik, digtekunst og skulptur udforskes – eurytmi som bevæget skulpturel kunst.

Socialkompetence (10. kl. samt 1. og 2. HF)
Udvikling af sociale færdigheder / bevidsthed. Man lærer at forholde sig til / bevæge sig harmonisk med andre mennesker. Øvelser og iagttagelsesforløb, der sigter imod lytten, åbenhed og indre bevægelighed. Fokus på den enkeltes indlæringsevne og styrkelse af evnen til nærvær og fleksibilitet. Fantasi og overblik opmuntres. Styrkelse af innovative evner, selvstændige initiativer med fokus på såvel individ som helhed.

Scenisk optræden (10. kl. samt 1. og 2. HF)
Sceneopførelser udgør væsentlige stationer som afslutning af ofte ganske bredspektrede kunstneriske processer i bevægelsesarbejdet. Performativ læring og muligheder for bred evaluering af elevers kunnen og indsats, ligesom eleverne kan evaluere egen / indbyrdes kunnen og indsats.

Evaluering
Elevens udbytte af undervisningen vurderes ud fra deltagelsen i timerne samt indsats og udvikling ved indøvning og præsentation af større og mindre eurytmiforestillinger
Desuden evalueres samlet skriftligt ved 10. og 12. klasses (2. HF’s) afslutning i et vidnesbyrd med tilhørende konkrete pensumangivelser. Heri beskrives den faglige progression som eleven har gennemgået og elevens sluttelige standpunkt og kompetencer. Bedømmelsen sker ud fra lærerens samlede vurderinger efter afsluttet undervisning, optrædener og evt. opgaveafleveringer.

“Det bedste ved at gå her er fællesskabet og diversiteten i undervisningen. Vi har både boglige fag og håndværksfag, der alle bidrager til læringen. Derudover har man et godt forhold til lærerne”

 

Steiner HF elev

Vores uddannelse er karakter- og eksamensfri med lige vægt på de boglige og kreative fag 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃
Der er tilmeldingsfrist i dag. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri

Vores uddannelse er karakter- og eksamensfri med lige vægt på de boglige og kreative fag 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃
Der er tilmeldingsfrist i dag. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri
...

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri
...

På Steiner Skolen Kvistgård vægter vi boglige og kreative fag lige højt 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃

Tilmeldingsfrist på mandag d. 2. oktober. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri

På Steiner Skolen Kvistgård vægter vi boglige og kreative fag lige højt 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃

Tilmeldingsfrist på mandag d. 2. oktober. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri
...

Overskolen øver sig til månedsfesten NU PÅ LØRDAG, hvor vi blandt andet skal spille “Nothin’ but a G thing” og andre favoritter.😎
Alle er velkommen og vi håber at se dig der!🥰

Overskolen øver sig til månedsfesten NU PÅ LØRDAG, hvor vi blandt andet skal spille “Nothin’ but a G thing” og andre favoritter.😎
Alle er velkommen og vi håber at se dig der!🥰
...

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede er elev her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 🌸

På infomødet kan du også høre mere om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🥳💚

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #hf

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede er elev her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 🌸

På infomødet kan du også høre mere om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🥳💚

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #hf
...

Back To Top