skip to Main Content

Kompetenceplan for Idræt på Steiner HF

Indledning

Rudolf Steiner skolen er tolvårig med en otteårig grundskole og en fireårig overskole/overbygning. Denne kompetenceplan relaterer sig til overskolen/overbygningen i faget idræt dækkende for undervisningen fra 9. til 12. klassetrin. På Steiner-skolerne tilrettelægges undervisningen, så et fags progression og sammenhæng er tilpasset den unges alder. Således danner den almene udvikling af det unge menneske grundlag for de faglige temaer, der undervises i for hver årgang. Læs mere i ”Introduktion til Rudolf Steiner-skolens læreplan”.

Ved godkendelsen af den toårige Steiner-hf for skolernes 11. og 12. klassetrin skal hf- læreplanen i faget følges og for idræt C ses kravene i hf-læreplanen for fagene på:

Link til læreplanen: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og- laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017

Formål og perspektiv
Det overordnede formål med idrætsundervisningen er at give eleverne erfaringer med og viden om fysisk udfoldelse og dennes sammenhæng med et sundt helbred – en forudsætning for at holde sig rask og være i stand til optimalt at klare de udfordringer som stilles i de øvrige skolefag. Gennem træning inden for forskellige discipliner – gerne under hensyntagen til ønsker fra eleverne – skabes rammer for bevægelsesglæde og udvikling af kropsbevidsthed, fysisk styrke og god kondition – kompetencer der er med til at udvikle og understøtte personlige kompetencer. Endelig giver en række holddiscipliner mulighed for at udvikle sociale kompetencer.

Emneområder
Fysiske aktiviteter af alle slags kan inddrages i kortere eller længere forløb alt efter hvilke rammer og muligheder den enkelte skole har; overordnet kan aktiviteterne inddeles i grundlæggende discipliner som opvarmning, udstrækning samt konditions- og styrketræning

individuelle discipliner

som atletik, bothmergymnastik og rytmisk gymnastik/dans

én mod én discipliner

som badminton, tennis og fægtning

holdspil

som basket ball, hockey, fodbold og håndbold

Der lægges i alle discipliner vægt på at udvikle kropsbeherskelse, styrke og kondition, ligesom tekniske færdigheder øves og udvikles. I holddisciplinerne øves derudover taktiske færdigheder.

Undervisningen tilrettelægges således at der er en passende afveksling som tager hensyn til en alsidig træning og forskelligt fysisk og fagligt niveau hos eleverne. Samtidig skal forløbenes længde give mulighed for fordybelse i den enkelte disciplins tekniske og taktiske udfordringer, ligesom en kontinuitet kan tilgodeses ved at forløb tages op flere gange i løbet af de 4 skoleår.

Kompetencemål

Grundlæggende discipliner

Undervisningen giver mulighed for at kunne:

• gennemføre et opvarmningsprogram, et konditions- og styrkeprogram, ligesom de skal kunne gennemføre et udstrækningsprogram

Individuelle discipliner

Undervisningen giver mulighed for at kunne:

 • demonstrere kropsbevidsthed, kondition og styrke i udfoldelsen af de discipliner der er gennemført som forløb.
 • beherske tekniske og taktiske færdigheder i de gennemførte discipliner
 • vise initiativ og udholdenhed i gennemførelsen i de valgte disciplinerÉn mod én – discipliner

Undervisningen giver mulighed for at kunne:

 • beherske samme færdigheder som nævnt ovenfor
 • beherske en god og sund konkurrencementalitet
 • kende og respektere det enkelte spils reglerHolddiscipliner

Undervisningen giver mulighed for at kunne:

 • beherske samme færdigheder som nævnt ovenfor
 • derudover beherske gode sociale kompetencer så som samarbejdesevner
 • kende og respektere det enkelte spils reglerEvaluering
  Elevens udbytte af undervisningen vurderes ud fra indsatsen i timerne og elevens udvikling i faget.
  Desuden evalueres samlet skriftligt ved 10. og 12. klasses (2.hf) afslutning i et vidnesbyrd med tilhørende konkrete pensumangivelser. Heri beskrives elevens slutkompetencer og den faglige progression som den enkelte har gennemgået. Bedømmelsen sker ud fra lærerens samlede vurderinger efter afsluttet undervisning og opgaveafleveringer.

“Jeg kan godt lide måden undervisningen foregår på, at der ikke er karakterræs eller eksamener”.

 

Steiner HF elev

Vores uddannelse er karakter- og eksamensfri med lige vægt på de boglige og kreative fag 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃
Der er tilmeldingsfrist i dag. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri

Vores uddannelse er karakter- og eksamensfri med lige vægt på de boglige og kreative fag 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃
Der er tilmeldingsfrist i dag. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri
...

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri
...

På Steiner Skolen Kvistgård vægter vi boglige og kreative fag lige højt 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃

Tilmeldingsfrist på mandag d. 2. oktober. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri

På Steiner Skolen Kvistgård vægter vi boglige og kreative fag lige højt 📖🎨

Kom til rundvisning i 10. klasse og på HF FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 og hør meget mere om, hvad vores skole kan tilbyde dig 🌸😃

Tilmeldingsfrist på mandag d. 2. oktober. Skriv til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig☀️

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #eksamensfri #karakterfri
...

Overskolen øver sig til månedsfesten NU PÅ LØRDAG, hvor vi blandt andet skal spille “Nothin’ but a G thing” og andre favoritter.😎
Alle er velkommen og vi håber at se dig der!🥰

Overskolen øver sig til månedsfesten NU PÅ LØRDAG, hvor vi blandt andet skal spille “Nothin’ but a G thing” og andre favoritter.😎
Alle er velkommen og vi håber at se dig der!🥰
...

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede er elev her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 🌸

På infomødet kan du også høre mere om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🥳💚

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #hf

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede er elev her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 🌸

På infomødet kan du også høre mere om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🥳💚

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #10klasse #hf
...

Back To Top