Skip to content

Kompetenceplan for Eurytmi på Steiner HF

Indledning

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er tolvårig med en niårig grundskole og en treårig overskole/overbygning. Denne kompetenceplan relaterer sig til overskolen/overbygningen i faget eurytmi dækkende for undervisningen fra 10. til 12. klassetrin. På Steiner-skolerne tilrettelægges undervisningen, så et fags progression og sammenhæng er tilpasset den unges alder. Således danner den almene udvikling af det unge menneske grundlag for de faglige temaer, der undervises i for hver årgang. Læs mere i ”Introduktion til Rudolf Steiner-skolens læreplan”.

Formål og perspektiv
Eurytmi er et gennemgående bevægelsesfag gennem alle skolens 12 klassetrin. Faget yder et væsentligt og helhedsorienteret bidrag i skolens pædagogik ved at styrke og støtte udvikling af individualitet, god og naturlig forankring i kroppen som basis for optimale kognitive processer, og socialt at stimulere sans for samarbejde, individuel og gruppemæssig dynamik og flexibilitet.

Som kunstfag på de videregående trin vægtes kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt nærvær sammenhængende. Hertil søges anatomisk-fysiologisk grundlæring samt fornemmelse for rum– geometri–struktur, harmonisk bevægelses–koordination og kunstnerisk–dynamisk social iagttagelsesevne udviklet. Faget lægger sig således som forbindende og relaterende til såvel boglige, naturvidenskabelige som andre kunstneriske faggrene.

Generelt for faget eurytmi på de videregående klassetrin gælder at der sker en gradvist større bevidstgørelse og selvstændiggørelse af eleverne i kunstnerisk retning. Eleverne udvikler begreber og indsigt i den eurytmiske bevægelseskunst og i dens relationer til beslægtede fag og kunstarter. Der lægges igennem de videregående klassetrin i stigende grad vægt på elementer i moderne bevægelseskunst og i bevidst kropsarbejde og performing. Regelmæssig forberedelse og gennemførelse af sceneoptræden er i denne sammenhæng procesmæssigt væsentlig som afslutning af disse kunstneriske undervisningsforløb.

Emneområder og kompetencemål
Kontrast og polaritet (10. kl. samt 1. og 2. HF)
Grundøvelser bygger på kontraster som udvidelse-sammentrækning, lys-mørke, inde- ude, objektiv- subjektiv, jeg-du. Bevidstgørelse heraf i tekst og musik. Teoretisk behandling af eurytmiske strukturer og elementer supplerer bevægelsesarbejdet.

Musikteori (10. kl. samt 1. og 2. HF)
Grundelementer i den klassiske musik som dur/moll og dissonans, intervaller, rytme og takt repeteres og bearbejdes teoretisk og praktisk/bevægelsesmæssigt. Instrumentering og polyfonisk musik analyseres og tolkes i bevægelsesmæssigt udtryk. Aspekter af moderne klassisk musik omsættes i scenisk/koreografisk udtryk.

Poetik (10 kl. samt 1. HF)
Temaer i poetikken fra nordisk og græsk digtining og mytologi frem til mere moderne tekster. Aspekter af specifikt menneskelige kvaliteter; tanke, følelse og vilje. Dionysiske og apolliniske principper i kunsten, polaritet mellem individ og gruppe o.a. Metrik, fx stigende/faldende rytmer.

Koreografier (10. kl. samt 1. og 2. HF)

Bevægelse i koreografiske former : orientering/ansvar/ledelse. Fornemmelse for (scene-)rummets dimensioner. Kunstnerisk – bevægelsesmæssigt arbejde med stemninger og indhold, der ligger i musik og digtning.

Eurytmiske kunst- og virkemidler (1. og 2. HF)
Teoretisk og bevidsthedsvækkende behandling af de eurytmiske elementer og strukturer. Træk af eurytmiens og den moderne dans’ historie, deres forudsætninger. Indblik i andre forskellige bevægelsesformer, møde med forskellige danseformer, drama m.v.

Æstetik (1. og 2. HF)
Perspektiver for scenografi og scenisk udtryk, primært i den moderne dans, undersøges. Også aspekter af scenisk beklædning og udstyr mhp. at understøtte fx det bevægelsesmæssige og/eller stilmæssige udtryk .

Kropsbeherskelse (10. kl. samt 1. og 2. HF)
Med afsæt i anatomi-undervisningen på forskellige klassetrin undersøges knogle-, muskel-, åndedræts- og blodsystem fra bevægelseskunstens perspektiver, fx fodens, håndens, brystkurvens eller rygsøjlens anatomiske struktur og udformning. Relationer mellem kroppens rytmiske anlæg og muligheder og rytmiske elementer i musik, digtekunst og skulptur udforskes – eurytmi som bevæget skulpturel kunst.

Socialkompetence (10. kl. samt 1. og 2. HF)
Udvikling af sociale færdigheder / bevidsthed. Man lærer at forholde sig til / bevæge sig harmonisk med andre mennesker. Øvelser og iagttagelsesforløb, der sigter imod lytten, åbenhed og indre bevægelighed. Fokus på den enkeltes indlæringsevne og styrkelse af evnen til nærvær og fleksibilitet. Fantasi og overblik opmuntres. Styrkelse af innovative evner, selvstændige initiativer med fokus på såvel individ som helhed.

Scenisk optræden (10. kl. samt 1. og 2. HF)
Sceneopførelser udgør væsentlige stationer som afslutning af ofte ganske bredspektrede kunstneriske processer i bevægelsesarbejdet. Performativ læring og muligheder for bred evaluering af elevers kunnen og indsats, ligesom eleverne kan evaluere egen / indbyrdes kunnen og indsats.

Evaluering
Elevens udbytte af undervisningen vurderes ud fra deltagelsen i timerne samt indsats og udvikling ved indøvning og præsentation af større og mindre eurytmiforestillinger
Desuden evalueres samlet skriftligt ved 10. og 12. klasses (2. HF’s) afslutning i et vidnesbyrd med tilhørende konkrete pensumangivelser. Heri beskrives den faglige progression som eleven har gennemgået og elevens sluttelige standpunkt og kompetencer. Bedømmelsen sker ud fra lærerens samlede vurderinger efter afsluttet undervisning, optrædener og evt. opgaveafleveringer.

“Jeg har valgt at gå på Steiner HF, fordi jeg elsker der høje faglige niveau. Derudover elsker jeg det gode undervisningsmiljø og den gode kontakt til lærerene”.

 

Steiner HF elev

Back To Top