skip to Main Content

Tilsynsrapporter

Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

Til forældrekredsen / bestyrelsen ved Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, skolekode 217 020

Rapport om tilsyn med skolens undervisning og elevernes standpunkt for skoleåret 2020 – 2021

Jeg har i år været på 3 besøg, på trods af situationen omkring Covid-19. Mine besøg beskrives nedenfor.

Det er primært bestyrelsen, skolelederen og forældrene, der dagligt fører tilsyn med undervisningens kvalitet. Dernæst kommer den forældrevalgte eksterne tilsynsførende – nemlig undertegnede, som fører tilsyn med følgende:

  1. Tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, engelsk og regning/matematik.
  2. Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud.
  3. Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
  4. Tilsyn med om undervisningssproget er dansk.

Ad.1 Jeg har efter samtaler med flere elever, lærere og ledelsen fået indtryk af at det faglige niveau i de pågældende fag er meget tilfredsstillende. Jeg har selv overværet lektioner i dansk, matematik og engelsk, og oplever et stort engagement hos både elever og lærere, og en seriøs tilgang til fagene. Jeg har gennemset undervisningsmaterialer for både dansk, engelsk og matematik, og det generelle billede er, at både niveauet og engagementet er fint.

Ad.2 Jeg har læst årsplaner og skemaer. Jeg har orienteret mig på skolens hjemmeside, og holdt møder med lærere og ledelse om deres tiltag i forhold til den samlede undervisning. Skolen ønsker at danne til livet, og gøre eleverne indstillet på læring. Skolen betragter alle fag som ligeværdige, og den bestræber sig på at inspirere og motivere eleverne i alle skolens fag.
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er en eksamens- og karakterfri skole. Skolen giver skriftlige vidnesbyrd, der foruden faglighed vægter elevens engagement, arbejdsindsats og udvikling i faget og samtidig anviser, hvad eleven kan gøre for at styrke sin læring. Denne formative evalueringsform er en motiverende faktor for elevernes engagement.
På Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård arbejdes der både tankemæssigt, kunstnerisk og håndværksmæssigt. Disse tre områder i livet integreres i undervisningen, så eleverne får mulighed for at udvikle sig inden for det område, hvor de har deres styrke.
Skolens samlede undervisningstilbud er derfor meget bredt.

Ad.3 Dannelse og opdragelse til demokrati er et af skolens mål. Skolen ønsker at være en skole, der vægter elevernes og forældrenes stemme i dagligdagen. På mine besøg har jeg oplevet skolens demokratiske værdier skinne igennem både i ord og handling.

Ad.4 Undervisningssproget er altid dansk på alle trin i alle fag, medmindre fagene er engelsk eller tysk.
Jeg har på mine besøg (tilsynsbesøg samt årsmødet) ført samtaler med elever, forældre og lærere, samt haft oplysende møder med skoleleder Anette og Cornelia.
Lidt generelt om besøgene Det bliver en lidt anderledes beretning i år. 2. bølge af corona og nedlukning af skolen har sat sit præg. Det har givet mange dønninger og der er sat ekstremt høje krav til både børns, unges og voksnes omstillingsparathed, tålmodighed og evne til at håndtere uvished, ensomhed, usikkerhed, skrappe retningslinjer, krav til faglig, social og personlig udvikling,- vel at mærke uden at kunne mødes og se hinanden ’rigtigt’ i øjnene. I mine øjne har skolen klaret denne opgave flot. Både sidste forår og denne vinter har jeg oplevet en seriøsitet blandt både elever og lærere, der har taget udfordringen op og får det bedste ud af en, – undskyld mit franske, ’lortesituation’. Ingen har bedt om, forudset eller troet på en så udmarvende pandemi, der bare bliver ved med at udfordre os. Men jeg er blevet mødt af smilende, legende, arbejdende og foretagsomme børn og voksne, der prøver at få en alternativ hverdag til at fungere – imponerende 😊. Helt til den sidste uge har der været skemamæssige og personlige udfordringer.

Læs hele tilsynsrapporten HER

“CITAT”

af elev

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

TILMELDINGSFRIST I DAG! Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskoler #steinerhfkvistgård #steinerhf #waldorfeducation

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

TILMELDINGSFRIST I DAG! Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskoler #steinerhfkvistgård #steinerhf #waldorfeducation
...

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri
...

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

Tilmeldingsfrist næste mandag d. 2. oktober. Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #waldorfeducation

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

Tilmeldingsfrist næste mandag d. 2. oktober. Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #waldorfeducation
...

9. klasse slutter fredagen af med at arbejde i hhv. smedjen og keramik 🤩

Hos Aslak i smedjen laver eleverne ‘grillgafler’ - og de starter helt fra bunden med en rund stang, der skal bankes ad mange omgange, så den får sit fine, håndlavede udtryk 🌸

Hos Charlotte i keramik er eleverne i gang med deres skåle - og så er de allerede i gang med at lave de fineste æbler til julebasaren 🍎

Til MÅNEDSFESTEN NÆSTE LØRDAG d. 30. SEPT. vil man kunne se - og købe - en del af elevernes fine værker på en flot udstilling i keramiklokalet ♥️ 

#rsskvistgaard #steinerskolen #steinerskolen #waldorfeducation #9klasse

9. klasse slutter fredagen af med at arbejde i hhv. smedjen og keramik 🤩

Hos Aslak i smedjen laver eleverne ‘grillgafler’ - og de starter helt fra bunden med en rund stang, der skal bankes ad mange omgange, så den får sit fine, håndlavede udtryk 🌸

Hos Charlotte i keramik er eleverne i gang med deres skåle - og så er de allerede i gang med at lave de fineste æbler til julebasaren 🍎

Til MÅNEDSFESTEN NÆSTE LØRDAG d. 30. SEPT. vil man kunne se - og købe - en del af elevernes fine værker på en flot udstilling i keramiklokalet ♥️

#rsskvistgaard #steinerskolen #steinerskolen #waldorfeducation #9klasse
...

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede går her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 💚

På infomødet kan du også høre om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🤩

#steinerhfkvistgård #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #10klasse

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede går her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 💚

På infomødet kan du også høre om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🤩

#steinerhfkvistgård #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #10klasse
...

Back To Top