Skip to content

‘Her er der plads til, at man kan få en idé og føre den ud i livet’

’Når man starter som lærer på en ny skole, går det første år med at opleve hele skoleåret, så det er faktisk først på andet år, at man begynder rigtigt at finde sig til rette, fordi man kender rutinerne’. Sådan lyder det fra Bo Moesby Madsen, der startede som faglærer i matematik, fysik og kemi her på skolen i august sidste år.

Faglærer
Inden han kom til Kvistgård, havde Bo Moesby Madsen ad flere omgange arbejdet på Vidar Skolen i Gentofte, bl.a. som klasselærer for en klasse fra 1. til 8. klasse. Da han kom hertil, skulle det imidlertid ikke være som klasselærer, men som faglærer.

’Jeg har altid været klasselærer. Det har jeg gerne villet, fordi man har ansvar for hele klassens ve og vel i en årrække, både fagligt og socialt. Fagligt set springer man som klasselærer fra det ene fag til det andet, og det er spændende og varierende. Men man kommer ikke rigtig i dybden’, fortæller Bo, som oplever, at man som faglærer har en helt anden mulighed for at fordybe sig i de enkelte fag.

’Jeg har længe gerne ville være faglærer, og det fik jeg mulighed for nu. Helt lavpraktisk betyder det, at jeg underviser i de samme, faste fag, og det giver en mulighed for mere fordybelse i det fag-faglige. Socialt set er det også anderledes – nu deltager jeg f.eks. kun til forældremøderne, når jeg bliver inviteret.’

Hvorfor ville du være lærer?
’Jeg har altid undervist. Som helt ung underviste jeg i svømning – fra begynder til konkurrencesvømning. Siden kom jeg på Audonicon (Rudolf Steiner Seminariet i Skanderborg, red.) og havde egentlig ingen intention om at ville være lærer. Jeg ville være eurytmist og siden sprogformer. Men jeg blev spurgt, om jeg ville være klasselærer på Vidar Skolen, sagde ja og har været lærer lige siden – og det er jeg glad for!’

Hvad lægger du mest vægt på i din undervisning?
’Det er vigtigt for mig, at ALLE skal føle, at de kan finde ud af f.eks. matematik der, hvor de nu er. For så kan alle altid få noget ud af den. Og så betyder det meget for mig, at eleverne får selvværd i matematikken. Så er det ikke så vigtigt med det fag-faglige – det vigtigste er, at man ikke føler afmagt i forhold til et fag. Det er det, der gør det spændende.’

Var det anderledes at komme til Steiner Skolen Kvistgård?
’Som noget helt unikt har vi her på skolen en mellemskole (7.-9. klasse). På andre Steinerskoler har man som klasselærer den samme klasse fra 1. til og med 8. klasse, hvorefter eleverne starter i overskolen. Men her på skolen slipper man klassen efter 6., hvorefter de får en ny lærer. Jeg kan godt lide, at mellemskolen her er ’sin egen’. Ikke mindst fordi det betyder, at det faglige får en anden drejning; der bliver lagt op til, at eleverne allerede fra 7. klasse skal lære at være i skole, ligesom man er i overskolen. Det bliver de mere selvstændige af.’

‘Noget andet jeg er glad for ved Kvistgård er, at ånden her er meget åben og levende. Der er masser af traditioner, men man kan godt få en idé, som så føres ud i livet, det er faktisk fantastisk. Jeg er glad for at være her,’ siger Bo Moesby Madsen og fortsætter: ’Her er en god stemning, og der sker en masse, ikke mindst kunstnerisk.’

Steinerlærer Steiner Skolen Kvistgård helsingør kommune Nordsjælland
Steiner Lærer Kvistgård Steiner Skole helsingør kommune Nordsjælland

Bo Moesby Madsen er faglærer i matematik, fysik og kemi i 7. og 8. klasse og underviser desuden i astronomi og geografi.

“Det bedste ved at gå her er fællesskabet og diversiteten i undervisningen. Vi har både boglige fag og håndværksfag, der alle bidrager til læringen. Derudover har man et godt forhold til lærerne”

 

Steiner HF elev

Back To Top