Værdigrundlag

Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds værdigrundlag beskriver skolens formål,  grundelementer i skolens virke, skolens værdier og principper i undervisningsplanen og skolen i et demokratisk samfund.
Værdigrundlaget er revideret og udarbejdet i december 2018

 RUDOLF STEINER SKOLEN KVISTGÅRD’S VÆRDIGRUNDLAG

IDENTITET

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, grundlagt i 1978, er en friskole beliggende i landlige omgivelser på Kvistgårds gamle hovedgård.

Vores pædagogiske arbejde er inspireret af steinerpædagogikken, som den er beskrevet af Rudolf Steiner (1861-1925). Steinerpædagogikken bygger på Rudolf Steiners forståelse af barnets fysiske, sjælelige og åndelige udvikling og er en del af hans antroposofi. På Rudolf Steiner Skolen Kvistgård ser vi steinerpædagogikken som en pædagogisk metode, og eleverne undervises ikke i antroposofi.strikhuer

Vores skole tilbyder en grundskole- og ungdomsuddannelse, som med respekt for børns forskellige iboende evner har til hensigt at støtte og styrke den enkeltes personlige, sociale og faglige modning på en sådan måde, at vores elever efter endt ungdomsuddannelse kan indgå i et demokratisk samfundsliv og frit og selvstændigt vælge deres egen livsvej. Skoledagen består gennem hele skoleforløbet af både håndværksfag, bevægelsesfag, boglige fag og musikfag, og klasserne er udelte fra børnehaveklasse til 12. klasse.

Vores grundskoleuddannelse lever op til de faglige krav der er formuleret i Undervisningsministeriets Fælles Mål, og vores ungdomsuddannelse er en statsligt anerkendt Hf-uddannelse.

VÆRDIGRUNDLAG

Vores værdigrundlag udtrykker en intention og en bestræbelse for skolen. Det er idealer, som vi ønsker at leve op til, vel vidende at der sommetider kan være afstand mellem ideal og virkelighed.

TRIVSEL & KOMMUNIKATION

UNDERVISNING TIL HOVED, HJERTE OG HÅND

FORVENTNINGER TIL SAMARBEJDET  MELLEM SKOLE OG FORÆLDRE

Af hensyn til barnet, forældrene og skolen er det vigtigt, at man som forælder inden barnets indmeldelse har gjort sig klart, hvad det indebærer at sætte sit barn på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, og hvordan dette valg adskiller sig fra fx at sætte sit barn i folkeskolen.

Vi forventer:

 

IDENTITET & VÆRDIGRUNDLAG er udarbejdet i december 2018.


HENT IDNTITET & VÆRDIGUNDLAG SOM FOLDER HER