Skip to content

Den 15. maj kl. 17:00-19:00 holder vi Årsmøde i Skoleforeningen på Steinerskolen Kvistgård.

Mødet afholdes i Stenladen.

Dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om skoleforeningens akBviteter i det forløbne år.
  3. Aflæggelse af årsregnskab.
  4. Valg af revisor.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af de fire mødedatoer for skoleforeningen i det kommende skoleår.
  7. Foredrag om vestlig meditation af Henrik Sørensen.

Et meget populært foredrag af erfaren foredragsholder. På hjemmesiden vestligmeditaBon.dk skriver foredragsholderen bl.a.: Vi lever i en tid, hvor den vestlige kultur ofte bliver ligestillet med kølig rationalitet og mangel på bæredygtighed. Derfor kigger de fleste mod østen eller andre steder udenfor vores egen kulturkreds, når de skal =inde kilder til fordybelse og meditation.
Men hvis man graver lidt ned under over=laden, så rummer vesten en rig tradition for spirituel praksis. Den vil vi gerne vil invitere jer med ind i.

Vi håber mange af jer kunne have til at dukke op til dette møde, høre det spændende foredrag og lidt om Skoleforeningens arbejde. Der serveres snack, te og kaffe til mødet.

Back To Top