Skip to content

Skolebestyrelsens Årsmøde afholdes lørdag d. 25. maj kl. 12.30-13.45 i Stenladen efter månedsfesten.

Årsmødet har til formål at skabe indblik i skolens virksomhed og den fælles ånd. På Årsmødet vil bestyrelsen på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med den samlede forældrekreds. Her kan I kan høre skolens tilsynsførende aflægge rapport samt få indblik i skolens økonomi.

Årsmødet er for alle voksne, som er tilknyttet skolen og Børnehuset. Det er et åbent møde for lærere, ledelse, pædagoger, bestyrelse, skoleforeningen og særligt forældre. – Vi håber at se mange af jer!

Back To Top