Skip to content

Som vi tidligere har informeret om, har Helsingør Dagblad i en artikelrække sat fokus på mulig PFAS-forurening i vores lokalområde i forbindelse med, at firmaet Accoat, som holder til i Kvistgård, er kommet under mistanke for at udlede PFAS.

Skolen har nu fået foretaget jordprøver bredt rundt på vores grund, og vi er glade for at kunne orientere om, at der ikke kan konstateres PFAS-forurening på vores grund!

I to ud af 10 målte områder er der tjærerester, som ligger lidt over grænseværdien, vi har sat en undersøgelse i gang, hvor vi får taget yderligere prøver af jorden de to pågældende steder, når prøverne er retur, forholder vi os til dem og planlægger næste skridt.

Den forurening der er målt på de to områder er en diffus forurening, dvs. at den formentlig er luftbåren og at betragte som almindelig i områder med bebyggelse og trafik.

Skolen har kontaktet Helsingør Kommune og orienteret dem om resultaterne af vores prøvetagning. 

Vi vil løbende orientere om nyt.

 

Ønsker I at se nærmere på dokumentation på ovenstående, kan I læse Excel-arket med alle de undersøgte stoffer i en kolonne yderst til venstre HER

I kan også læse brevet fra Niras, det firma, hvor vi bestilte målingerne HER

 

Back To Top