Skip to content

Den 31. maj kl. 17:30-18 er det atter blevet tid til, at Skoleforeningen skal holde årsmøde. Her kan forældrekredsen høre skolens tilsynsførende aflægge rapport om skolens undervisning, møde bestyrelsen, få indblik i skolens økonomi m.v.

Dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om skoleforeningens aktiviteter i det forløbne år
  3. Aflæggelse af årsregnskab
  4. Valg af revisor
  5. Indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af de fire mødedatoer for skoleforeningen i det kommende skoleår

Forslag til behandling på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse, dvs. d. 18.5.23.

Vel mødt!

Back To Top