Afgangsvidnesbyrd og evaluering på Steiner HF Kvistgård

Afgangsvidnesbyrd

Uddannelsens afsluttende afgangsbevis er et ca. 60 sider langt vidnesbyrd, der grundigt beskriver det standpunkt og de kompetencer, du har opnået i alle fag, og desuden angiver pensum og læringsmål.

Vidnesbyrdet dokumenterer dit faglige standpunkt, opfylder de generelle krav på alle videregående uddannelser og er adgangsgivende via kvote 2.
Ud over dit faglige standpunkt dokumenterer vidnesbyrdet dine kompetencer i selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til fagene, sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning.

Eksamensfri med individuel evaluering

Eleverne på Steiner HF får i et tæt samarbejde med deres undervisere udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats, standpunkt og resultater.

Vi mener, at den løbende dialog med eleverne i højere grad end eksaminer gør læringen til en selvstændig proces, og at den motiverer og understøtter lysten til at sætte sig ind i nyt stof. Eleverne får et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og potentialer og løbende forbedre deres faglige niveau.

Vidnesbyrd - er også løbende evaluering

Eleverne får efter hver hovedfagsperiode en skriftlig evaluering.

Hver hovedfagsperiode afsluttes med aflevering af en selvstændig bearbejdelse af det gennemgåede stof, et hovedfagshæfte. Eleverne får efterfølgende en skriftlig vurdering, et vidnesbyrd, hvori eleven gøres opmærksom på styrker og svagheder i arbejdsindsats, tilgang til stoffet og anvendt metode. På samme måde evalueres elevens arbejdsindsats i de kunstneriske og praktiske fag samt i de gennemgående fag i fagtimerne.

I udarbejdelsen af vidnesbyrd lægges stor vægt på, at eleven både får anerkendt sine opnåede kompetencer og får konkrete anvisninger på, hvordan den individuelle indsats kan forbedres.

Afsluttende vidnesbyrd

Det afsluttende vidnesbyrd redegør grundigt for de kompetencer, eleven afsluttende har erhvervet i de enkelte fag, angiver det samlede pensum i alle fag på Steiner HF og indeholder desuden en grundig vurdering af årsopgaven.

Herudover dokumenteres bl.a. kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til såvel de teoretiske som de musiske, kunstneriske og håndværkstekniske fagområder, de sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning.

Vidnesbyrd anvendes, når der søges ind på videregående uddannelser.

Kilde: http://steinerskolerne.dk/ungdomsuddannelse/evaluering-og-vidnesbyrd

Er du nysgerrig på Steiner- HF?

Vil du vide mere?

Kontakt Anette Jørnung tlf. 3030 7990 og få en uformel snak.
Du er også velkommen til at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi glæder os til at møde dig!

Steiner HF er en ungdomsuddannelse, der ligger i forlængelse af vores grundskole.
Tag kontakt til skolen i god tid, og kom gerne og få en rundvisning eller kom til vores åbent hus arrangementer, allerede, når du går i 9. eller 10. klasse.

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
Kvistgård Stationsvej 2
3490 Kvistgård

Se filmen og hør eleverne fortælle om uddannelsen med deres egne ord.


Vidste du at

En undersøgelse viser, at steinerelever, der har dimitteret fra ungdomsuddannelsen på steinerskolen, oplever, at fravalget af eksamen har fremmet kompetencer i selvdisciplin, selvstændighed og ansvarlighed.
Det har de høstet fordele af i deres videre uddannelses- og arbejdsliv.

Kilde:

Hent folderen om Steiner HF her