Fagene på Steiner HF Kvistgård

Steinerskolens læreplan og kompetenceplaner

Steinerskolerne i Danmark underviser efter en levende læreplan, som har til formål at danne og uddanne eleverne til at kunne tage selvstændigt ansvar i de sammenhænge, de indgår i, under og efter endt uddannelse. Læreplanen danner grundlag for den 12-årige enhedsskole, hvor Steiner HF udgør de sidste 2 år.

Læs en introduktion til Rudolf Steiner-skolen læreplan her.

Udvidet HF-fagpakke og kunst og håndværk

Steiner HF består af en bred fagsammensætning, hvori der indgår en udvidet HF-fagpakke og en række kunstneriske, musiske og håndværksmæssige fag. Alle fag er obligatoriske.

Læs mere om Rudolf Steiner-skolens læreplan her.

For overskolen (10.-12. klasse) er der udarbejdet kompetenceplaner for de enkelte fag, som indeholder formål, lærings- og kompetencemål samt evalueringspraksis for faget.
De fag, der udbydes som HF-fag, følger sammen med fagenes kompetenceplaner de ministerielle HF-læreplaner.

Fagene på Steiner HF Kvistgård

Bredden i uddannelsen giver eleverne mulighed for at tilegne sig både teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder og arbejdsmetoder. Den samlede læreplan udgør en helhed, hvor HF-fagene er en del af fagene, og hvor de enkelte fag understøtter hinanden. Eleverne opnår dermed et kvalificeret grundlag for efterfølgende at vælge uddannelsesretning.

I Steiner HF indgår de obligatoriske HF-fag sammen med fagene musik, kunsthistorie, drama. Herudover indgår der i den udvidede fagpakke ekstra fag ud over de obligatoriske HF-fag.

Fag vi udbyder på Steiner HF Kvistgård

Alle fag er obligatoriske for alle elever på Steiner HF.
De fag, der ligger i vores HF-pakke, udbydes på det niveau, som står angivet ud for faget (A, B, C).

Boglige fag

Dansk A - se kompetenceplan for dansk
Engelsk B - se kompetenceplan for engelsk
Tysk C - se kompetenceplan for tysk
Matematik B
Biologi B
Geografi C
Kemi C - se kompetenceplan for kemi kemi
Fysik- se kompetenceplan for fysik
Historie A
Religion C
Samfundsfag B

Kunstneriske fag og bevægelse

Tegning
Maling
Eurytmi - se kompetenceplan for Eurytmi
Orkester
Kor
Idræt C - se kompetenceplan for idræt
Dramatik C

Håndværksfag

Kartonnage
Kobbersmedning
Sølvsmedning
Keramik
Tekstil
Bogbinding
Grafik

- kompetenceplan for håndværk og billedkunst

- kompetenceplan for kunstbetragtning

Link til kompetenceplanerne for alle fag er på vej.

Skoledagen, årshjul og studieplan

Steiner HF indeholder både humanistiske og naturvidenskabelige kernefag samt sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Det brede fagudbud samt projekter, praktik og rejser betyder, at eleverne har en afvekslende hverdag og forlader skolen med et højt niveau af almendannelse og faglige kompetencer.

Undervisningen er tilrettelagt sådan, at eleverne både tilegner sig kompetencer i kreativ tænkning og sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter inden for alle fagtyper. Samtidig lærer eleverne at arbejde selvstændigt og fordybe sig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder.

Skoledagen er indrettet med teoretiske fag om formiddagen, hvor koncentrationen er størst, fagtimer (fx sprogfag, dansk, matematik) midt på dagen og kunst- og håndværksfag sidst på dagen, hvor kroppen trænger til at blive aktiveret.
En stor del af undervisningen foregår i perioder.

Den daglige undervisning

Alle skoledage begynder med hovedfag, hvor klassen i 3-4 uger fordyber sig i ét fag. Det kan være fysik, litteratur, kemi, biologi, geografi, matematik, historie, økonomi mm. Her er selvstudium, foredrag, diskussions- og gruppearbejdsformer en del af undervisningen, og du udarbejder et arbejdshæfte, et essay eller en rapport, som afleveres ved periodens afslutning.

Fagtimerne er de samme året rundt. Her får du hver uge undervisning i dansk, matematik, tysk, engelsk, samfundsfag, idræt, eurytmi og musik.

Håndværkstimerne, de kunstneriske fag og kursusfagene ligger i skemaet som blokundervisning og skaber sammen med hovedfagsundervisningen variation i skoledagen. Håndværkstimerne, de kunstneriske fag og kursusfagene ligger i skemaet som blokundervisning og skaber sammen med hovedfagsundervisningen variation i skoledagen.
Håndværkstimerne, de kunstneriske fag og kursusfagene ligger i skemaet som blokundervisning og skaber sammen med hovedfagsundervisningen variation i skoledagen.

Hovedfag

De to første timer hver dag undervises i et af de teoretiske fag, der kaldes hovedfag (litteratur, matematik, biologi, fysik, historie etc.). En hovedfagsperiode varer 3-4 uger. Kunst- og håndværksfagene om eftermiddagen undervises i forløb af tilsvarende længde.
Eleverne oplever det som meget tilfredsstillende at få mulighed for at koncentrere sig om et emne og fordybe sig i faget. Hovedfagsperioden afsluttes med et selvstændigt udformet hovedfagshæfte, der dokumenterer elevens forståelse og personlige bearbejdelse af stoffet. Kunst- og håndværksfagene afsluttes med færdiggørelsen af et produkt (sølvsmykke, grafisk tryk,dramaopførelse, etc.).
Efter hver periode får eleven en skriftlig evaluering.

Fagtimerne

Mellem hovedfag og kunst- og håndværksfagene ligger fagtimerne, der er de faste ugentlige øvetimer i dansk, matematik, sprog, kor, orkester, idræt etc.
Da fagene er sammensat, så de interagerer med hinanden i metode og indhold, vil tilrettelæggelsen af og afslutningstidspunktet for de enkelte fag adskille sig fra andre HF-former.

Håndværksfag

Ligger sidst på dagen, hvor kroppen trænger til at blive aktiveret. Hvert år tilrettelægges fagene i et årshjul, der sammen med studieplanerne for hvert enkelt fag afspejler steinerskolens læreplan i en helhed.

Årshjul og studieplaner

Fra d. 1. maj vil du kunne finde årshjul og studieplaner her på siden.
Se årshjulet for hvert enkelt klassetrin her (link til fælles skema med periodeundervisning osv.kommer)
Se studieplaner for de enkelte fag her (link til studieplaner for hvert fag kommer)

Årsopgaven – dit eget projekt

Ved siden af fagundervisningen laver du på 2. år på HF et stort selvstændigt projekt, årsopgaven. Den indeholder både en teoretisk og praktisk del. Emnet vælger du selv. Arbejdet giver dig erfaring med at fordybe dig, udvikle egne evner og afprøve forskellige arbejdsmetoder.

Arbejdet udføres sideløbende med skolegangen, og eleven får grundig faglig og pædagogisk vejledning i det omfang, der er behov for. Gennem det lange, selvstændige arbejde gør eleven sig erfaringer med at fordybe sig i et stofområde og udvikle egne evner og arbejdsmetoder.

Opgaven fremlægges mundtligt for et publikum ved afleveringen.
Der tildeles individuelle vejledningstimer i forløbet, og evalueringen indgår i det afsluttende vidnesbyrd.


Er du nysgerrig på Steiner- HF?

Vil du vide mere?

Kontakt Anette Jørnung tlf. 3030 7990 og få en uformel snak.
Du er også velkommen til at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi glæder os til at møde dig!

Steiner HF er en ungdomsuddannelse, der ligger i forlængelse af vores grundskole.
Tag kontakt til skolen i god tid, og kom gerne og få en rundvisning eller kom til vores åbent hus arrangementer, allerede, når du går i 9. eller 10. klasse.

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
Kvistgård Stationsvej 2
3490 Kvistgård

Se filmen og hør eleverne fortælle om uddannelsen med deres egne ord.


Rune Asmussen fortæller


”Jeg fik lov til at betragte, observere, smage på og røre ved alt i fysiklokalet. Og den fænomenologiske tilgang var meget mere værdifuld end blot at få det rigtige svar. Netop det, at svaret ikke blev givet, gjorde noget godt for min interesse. Jeg fik en kæmpe nysgerrighed. ...Og det er vigtigt at se rigtig meget, inden man konkluderer.”

Rune Asmussen, afdelingschef i Randers Kommune, og tidligere SteinerelevHent folderen om Steiner HF her

Vil du gå på Steiner HF?

Hvis du er interesseret i at gå på Steiner HF Kvistgård, så kan du henvende dig til skolens kontor for at aftale en samtale
Vi glæder os til at høre fra dig
Tlf: 49 13 96 87
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.