skip to Main Content

Fraværsregler på Steiner HF Kvistgård

Her på Rudolf Steiner HF i Kvistgård er vi eksamens- og karakterfri. Det betyder blandt andet, at det er en forudsætning for at bestå vores HF, at ens fravær er lavt.

Hvis elevens samlede fravær er over 20% ved afslutningen af HF, er uddannelsen ikke bestået.

Hvis en elev har mere end 20% fravær i et fag ved afslutningen af sin HF, er faget ikke bestået. Hvis en elev har to fag, der ikke er bestået, er den samlede uddannelse ikke bestået.

På vores HF vægter vi uddannelsen af det hele menneske, og derfor er alle fag inkluderet i vores fraværsregler.

For at kunne sikre en fyldestgørende undervisning, trivsel og et stabilt læringsmiljø, har Steiner HF på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård følgende fraværsregler:

Fraværet bliver opgjort løbende og ved efterårsferien, juleferien og påskeferien bliver der senest (i det kvartal) indkaldt til samtaler for elever med et fravær, der ser således ud:

  • Ved fravær over 10% kommer eleven til samtale
  • Ved fravær over 15% kommer eleven til samtale og modtager første advarsel.
  • Ved fravær over 10% i det følgende kvartal efter at eleven har modtaget første advarsel, indkaldes til øjeblikkelig samtale. Nedbringes fraværet ikke herefter, vil skolens ledelse i samråd med skolens lærere vurdere, om eleven kan få lov at fortsætte.

Når elever kaldes til fraværssamtaler, orienteres forældrene på SkoleIntra.

Eleverne kan følge med i deres personlige fravær på deres Lectio.

Lærerne er forpligtet til at opdatere fravær på Lectio fra uge til uge.

“Steiner uddannelsen gør, at man ikke bare udvikler sig fagligt men også udvikler sig som menneske på en helt anden måde. Fordi, det er der plads til!

Nora, student 2021

Back To Top