Skolehaven

Havebrug i skolen

IMG 2084

På Steinerskolen i Kvistgård har vi havebrug på skemaet.

Undervisningsrammen, vores skolehave, er bred og har uudtømmelige didaktiske, pædagogiske og læringsmæssige muligheder.

Vi indretter undervisningen efter årets gang 

(kompostering, klargøring af jord, så, pleje, luge, høst mv.) og de enkelte klassetrins undervisningsstof der transmitteres over i praktisk havebrug, og tilrettelægges didaktisk så det passers alderstrinnet.

Alle klasser er i skolehaven 1-2 gange om året, afhængigt af den enkelte klasses faglige årsplan.


Vores skolehave 5 sammenflettende dele.


Havebrug:

Skolehaven med 16 højbede til dyrkning af div.grønsager.

Frugtbuske: rabarber, ribs, solbær, hindbær.

Drivhus til dyrkning af grønsager og til stiklingepleje, samt kule om vinteren.

Mistbænke til forspiring.

IMG 2082


Prydhave:

Sommerblomster bede: eleverne kan plukke blomster til bl.a. klas

seværelset, månedsfester.

 

Staudebede: 

eleverne kan plukke blomster til bl.a. klasseværelset, månedsfester.

Til almindelig glæde.

Højbede til krydderurter og medicinske urterKlosterhave:

Sansehave – hvor elever kan trække hen og søge ro.


Dyrehold

 

Hønsegård

Høns 2005

Bistader (planlagt 2019/20)

Kaniner


Skolekøkken

 

Udekøkken hvor eleverne har undervisning i madlavning. Eleverne kan tilberede mad af egne grønsager, frugter mv. direkte efter at de er høstet.

De brede anvendelsesrammer i vores skolehave giver god sammenhængskraft mellem fagene, mellem natur og menneske, mellem teori og virkelighed, mellem dyrkning af afgrøder og ernæring, det sociale eleverne imellem både i klassevis og mellem klassetrinnene, mellem de 4 årstider og så meget mere.Fra jord til bord.

Alt hvad vi dyrker i skolehaven, er dyrket økologisk og permakulturelt. Vi forsøger at anvende biodynamik hvor det er muligt.

Alt hvad vi dyrker, kommer fællesskabet til gode.

Altså har en klasse ikke sit eget bed, men er fælles om at tage fat der hvor der skal gøre noget.

Alle følger til gengæld med i hele havens vækst og trivsel og glædes over alle vækster.

Havebrug er håndgribeligt, det er ikke abstrakt. Når vi arbejder i og med naturen brydes mange forestillinger op. Verdenen bliver virkelig og væsentlig.

I havebrug er vi direkte forbundet med det vi har med at gøre.

Sanserne sætter os i forbindelse med omverdenen og med os selv, - fører os til erkendelse.Vi iagttager med alle sanser. Alle kan bidrage og alle har noget at bidrage med. I fællesskabet bliver vi klogere, vi låner hinandens øjne…

I faget får man kendskab til planternes liv, vækst og udformning. Kende til årstidernes skifte i forhold til planteverdenen. Ser helheder og sammenhænge i naturen, og sætter mennesket i samklang med livet, med sig selv og sin omverden. Eleven træder ind i større fællesskaber.

pandekager.jpeg 400px