Børnehaveklassen

 

Fantasi, leg og skaberglæde kendetegner barnet i børnehaveklassealderen, og det er skolens vigtigste opgave at give disse livskilder de bedste betingelser.


EFTERLIGNING er en medfødt evne hos barnet indtil 7 års alderen. Derfor lærer det verden at kende og forstå – ikke ved at få forklaringer og formaninger – men ved at efterligne omgivelserne, som derfor må fyldes med kvalitet. I hverdagens aktiviteter virker den voksne både i handling og holdning som forbillede.

REGELMÆSSIG GENTAGELSE af de samme aktiviteter giver børnene en indre tryghed og tillid. Derfor har vi en dagsrytme, en ugerytme og en årsrytme.

12646661 880858412031338 3106447634419118427 oI DAGSRYTMEN veksler vi mellem samlende fælles aktiviteter, leg og udfoldelse i mere frie rammer.

En fælles aktivitet er f.eks. MORGENSAMLINGEN og SANGLEGEN med fælleslege, fingerlege, rim og remser, hvor børnene øver sig ubevidst i at fungere sammen; når børnene på skift får lov til at være hovedpersoner i legens forskellige roller som prinser og prinsesser, harer, fugle, heste etc., fremmer det barnets sproglige og motoriske udvikling.

SMÅ DAGLIGE GØREMÅL såsom havearbejde, madlavning, enkle reparationer, håndarbejde,oprydning og andre meningsfyldte opgaver udføres, mens
børnene er tilstede. Børnene kan enten deltage eller se på og siden efterligne i deres leg. Børn må lære at indgå i en social sammenhæng. Vi bruger derfor meget af tiden til fri leg. Her skaber børnene selv rammerne for deres leg og finder sammen i større eller mindre grupper, hvor pædagogen kun træder til, når der opstår problemer, som børnene ikke selv kan løse.

IMG 4807DEN DAGLIGE EVENTYRFORTÆLLING styrker børnenes evne til at danne indre billeder og nærer deres fantasi. De gamle folkeeventyr indeholder dybe sandheder om livet og døden, som barnet sjæleligt genkender og næres af i udviklingen af egen moralfølelse.

I UGERYTMEN har hver dag sin egen beskæftigelse, hvor vi eksempelvis maler, går ture, modellerer, bager, tegner, laver mad eller har eurytmi. Eurytmi er et bevægelsesfag på Rudolf Steiner Skolerne.


ÅRSTIDFESTERNE danner årsrytmen, som en række perler på snor. I årstidernes skiften lever vi med i naturens kredsløb, og gennem forberedelser og afholdelse af festerne får børnene smukke og stemningsfulde oplevelser.
Vi holder: Høstfest – Michaelsfest – Lanternefest – Adventsfest – Julefest – Hellig Tre Kongersfest – Fastelavnsfest – Dukke-Bamsefest – Påskefest – Pinsefest - Sommerfest – Barnets egen fødselsdag.

Kvalitet i omgivelserne og råderum for børnenes leg og udvikling søger vi at sikre bl.a. ved, at LEGEPLADSEN er enkel: med græs, sand, bålplads, graveredskaber, træstubbe, klatremuligheder og regnvand for at opmuntre børnenes opfindsomhed og glæde ved at bevæge sig. LEGETØJET i naturmateriale er i let forarbejdet form for at udvikle sanserne og stimulere fantasien.

I børnehaveklassen lægger vi vægt på samrbejde med FORÆLDRENE.
Der holdes 2-3 forældremøder om året. Et par gange årligt arrangeres arbejdsdage. Der holdes julebasar. Forældrene varetager en del af rengøringen. Vi holder forældrekonsultationer. Til jul- og sommerfesten er forældrene inviteret med.