Priser og økonomi

Pr. 1. august 2017

Prisregulering:
Skolepenge og diverse betalinger til musik, SFO og Mellemstation vil blive forøget med 3 % pr. 1. august 2020.

Opskrivnings- og indmeldelsesgebyr

 A4A3371 400pxBørnehaveklassen

Opskrivningsgebyr vedr. børnehaveklasse kr. 500,-. Beløbet opkræves af skolen i oktober/november året før den aktuelle børnehaveklasse begynder.
Indmeldelsesgebyr vedr. børnehaveklasse kr. 1250,-. Opkræves, når skolen kan garantere en plads. Garantien gives på betingelse af, at skolen efterfølgende på grundlag af børnehaves udtalelse og/eller samtale med forældrene vurderer, om skolen kan påtage sig den pædagogiske opgave.
Opskrivnings- og indmeldelsesgebyrer tilbagebetales ikke ved evt. udmeldelse.

Øvrige klassetrin

Indmeldelsesgebyr til øvrige klassetrin kr. 1.500,- opkræves, når eleven kan optages i skolen.
Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved evt. udmeldelse.

Øvrige priser og økonomi

Skoleforeningen - Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård:
Årligt kontingent er kr. 300,- som opkræves i pr. 1. august eller ved skolestart.

Rudolf Steiner Børnehus Kvistgård

Daginstitution for børn fra ca. 1 år til skolealder, se priser her.

 A4A2670 400pxSkolepenge & SFO

Skolepenge  *)
1. barn pr. måned kr. 1.616,00 **)
2. barn pr. måned kr. 1.311,00 **)
3. barn pr. måned kr.    335,00 **)
4. og følgende børn pr. måned kr. 25,00 **)

Priser pr. 1. august 2020:
Skolepenge *)
1. barn pr. måned kr. 1.664,00 **)
2. barn pr. måned kr. 1.350,00 **)
3. barn pr. måned kr. 345,00 **)
4. og følgende børn pr. måned kr. 25,00 **)

Børn i børnehuset giver ikke søskenderabat for skolepengene. Dette er begrundet i, at tilskud til drift af børnehave og vuggestue bliver betalt af kommunerne, og tilskuddene for drift af skolen bliver betalt af staten.

Skolefritidsordningen  *)
fra børnehaveklasse til 3. klasse
pr. barn pr. måned kr. 952,00

Pris pr. 1. august 2020:
Skolefritidsordningen *)
fra børnehaveklasse til 3. klasse
pr. barn pr. måned kr. 981,00

Klub  *)
fra 4. klasse til 7. klasse
4. og 5. kl. pr. måned kr. 719,00
6. klasse pr. måned    kr. 575,00
7. klasse pr. måned    kr. 265,00

Priser pr. 1. august 2020:
Klub *)
fra 4. klasse til 7. klasse
4. og 5. kl. pr. måned kr. 741,00
6. klasse pr. måned kr. 592,00
7. klasse pr. måned kr. 273,00

*) Skolepenge, SFO og klub betales i et helt skoleår (1. august-31. juli) i 11 rater. Juli måned er betalingsfri.
Elever, som begynder i nyt skoleår (dvs. medio august), betaler således skolepenge, SFO og klub for hele august måned.
**) Se i øvrigt indmeldelsesskemaets betingelser for opnåelse af søskenderabat.

Gebyr for FI-kort, dvs. ikke tilmeldt Betalingsservice kr. 50,00 pr. opkrævning
Gebyr for rykkerskrivelser vedr. manglende betaling: pr. skrivelse kr. 100,00.

 A4A3477 400pxInstrumentleje og musikundervisning

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård har sin egen instrumentalskole for elever. Betaling for undervisning af skolens instrumentallærere opkræves af skolen i lighed med skolepenge.
Skolens musikinstrumenter kan lejes. Individuelle musikinstrumenter betales af forældrene.
Musikundervisning efter skoletid aftales individuelt med skolens instrumentallærere eller private musiklærere. Læs mere om instrumentalundervisningen her.

Øvrige udgifter i forbindelse med undervisningen

Engangsbeløb anslået:
Eurytmidragt/sko kr. 200,00. Opkræves af skolen (tilbagebetales ikke).
Fløjte (pentaton) i 1. klasse kr. 469,00.
Fløjte (sopran) i 3. klasse kr. 582,00
Fløjter indkøbes af skolen/klasselæreren og opkræves særskilt af skolen.
Derudover må påregnes udgifter til arbejdsbøger/-hæfter og andet materiale til undervisningsbrug, anslået ca. kr. 500 kr. årligt.

Ekskursioner og rejser

 MG 7628 350pxGrund- og Mellemskolen
Fra ca. 4. kl. tager eleverne ofte på en årlig skoleekskursion eller rejse til et sted i Danmark. 
I  8. kl. rejser klassen på vildmarks-/overlevelsestur til f.eks. Sverige/Norge.
Udgifter til skolerejserne betales af forældrene efter aftale m. klasselæreren.

Overskolen
Der foretages større rejser i overskolen
9. kl. tager på landbrugstur
10. kl. tager på landmålingstur 
1. HF rejser på historieekskursion (f.eks. Armenien)
2. HF tager på kunstrejse Italien.
Udgifter betales af forældrene.

Rengøringsordning

Skolen har en rengøringsordning - dvs. at forældrene gør rent i angivne områder 1 gang årligt. Moppenyt med vejledning og fordeling af områderne udsendes ved skoleårets begyndelse.

 MG 7423 350pxFripladstilskud  (finanslovsbevilling)

Der er mulighed for at ansøge om delvis fripladstilskud vedr. betaling af skolepenge og SFO.. Kontakt kontoret for ansøgningspapirer, regler og betingelser.

Opkrævnings- & betalingsform

Forældrebetalte skolepenge, betaling for SFO og øvrige omkostninger opkræves via Nets/Betalingsservice. Første gang udsendes fra skolen via e-mail en opkrævningsspecifikation med et indbetalingskort. Forældrene skal betale via Betalingsservice iht. de betalingsreferencer, som findes på indbetalingskortet.

UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske skriftligt direkte til skolens kontor med 1 måneds varsel til den 1. i hver måned. 
Det gælder udmeldelse af skole, SFO, Klub og Musik.

Revideret: 22. maj 2017