Undervisningsmiljø-undersøgelse 2015


Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i 4. - 12. klasse i marts 2015.

Vi udgik fra spørgeskemaundersøgelsen ”Termometeret” fra dcum (Dansk Center for Undervisningsmiljø oprettet af Undervisningsministeriet), hvor vi tilpassede spørgsmålene, så de passede til vores hverdag.

Eleverne i 4. og 5. klasse besvarede spørgsmålene på papir.

Eleverne i 6. – 12. klassebesvarede spørgsmålene på elevintra.

Hent Undervisningsmiljø-undersøgelsen 2015 som pdf.

I. Konklusion

Generelt

 1. Generelt er langt den største del af eleverne glade for deres skole og kammeraterne.

Trivsel

 1. Langt de fleste elever har svaret, at de er overvejende glade, i godt humør og føler sig godt tilpas.
 2. Der er stadig enkelte elever i nogle klasser, der føler sig mobbet.
 3. Langt de fleste elever har en voksen – lærer eller pædagog – de kan tale med på skolen, hvis de har brug for det.
 4. De fleste elever er glade for deres klasse og synes, at de behandler hinanden godt i klassen.
 5. Der er enkelte elever i nogle klasser, der ikke synes, at de har nogen at være sammen med i frikvartererne.

Faglighed

 1. De fleste elever føler, at de klarer sig godt i skolen, lidt afhængig af fag.
 2. Den nødvendige arbejdsro er der ikke altid i timerne.
 3. De fleste mener, at der stilles passende krav, og at de lærer noget i skolen.
 4. Få elever mener, at de er med til at bestemme, hvordan klassen skal arbejde i timerne (f.eks. gruppearbejde).

Fysiske rammer

 1. De fleste elever er tilfredse med klasseværelserne (inkl. luft, lys og temperatur).
 2. Eleverne i mellemskolen er ikke tilfredse med deres arbejdsplads (borde og stole). I overskolen er der stor tilfredshed med arbejdspladsen.
 3. Eleverne i overskolen er tilfredse med deres lokaler.
 4. De fleste elever er tilfredse med toiletforholdene.
 5. 7.-12. klasse synes, at udearealerne er i orden.
 6. Der er blandet tilfredshed med faglokalerne (kemi, idræt, eurytmi…)
 7. Der er blandet tilfredshed, når det gælder rengøring på skolen/i klassen.
 8. Med få undtagelser ved eleverne, hvad de skal gøre i tilfælde af brand.

Helbred:

Langt de fleste elever svarer, at de føler sig sunde og raske.

 

II. Handleplan

Trivsel

 1. Der tales med de klasser, hvor enkelte elever har svaret, at de føler sig mobbet, for at finde ud af, hvem det er, og hvad der sker. Der tales med elever, forældre og de involverede elever i fællesskab.
 2. Trivsel tages op som punkt i klassens time i de enkelte klasser.
 3. Trivsel tages op som punkt på elevrådsmødet for at aftale nogle fælles strategier og holdninger for alle klasser.
 4. Trivsel er et punkt på forældremøderne.
 5. Lærergruppen omkring de klasser, hvor enkelte elever har svaret, at de føler sig mobbet, sætter fokus på netop dette punkt på klassekonferencen.

Faglighed

 1. Da fagligheden opleves som god, fortsætter lærerne med udvikle undervisningen som hidtil.
 2. I kollegiet taler vi om, hvordan vi i endnu højere grad kan lytte til elevernes ønsker i forhold til undervisningsrummet.
 3. Der arbejdes med at forbedre arbejdsroen helt fra 1. klasse af.

Fysiske rammer

 1. Lærerne taler med eleverne om, hvordan de ønsker at forefinde toiletterne, så de kan efterlade dem i samme stand.
 2. Der laves en affalds- og miljødag.
 3. Da en del af problemerne omkring rengøring drejer sig om ”duksetjansen”, bliver vi nødt til at stramme op på dette område. Vi tager det op i klassens time i de forskellige klasser.

Helbred

1. Da de fleste elever svarer, at de har et godt helbred, er vi ikke bekymrede for skolens rammer med hensyn til dette.

Opfølgning:

 1. Om et år følger ledelsesgruppen op på handleplanen.
 2. Om tre år, i 2018, bliver der lavet en ny uvm-undersøgelse.