Skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer i den selvejende institution
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

Juni 2020

Bestyrelsesmedlemmer repræsenterende Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgårds bestyrelse:

Ulla Lau Hyldegård (formand)
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Anne Lis Dannevang
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Maria Rugaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Thomas Papousek Rindom
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sommer Johansson
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer:

Søren Dahm (næstformand)
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lars Søgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annette Heine Bjørn
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

René Viborg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bent Svenningsen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
Bestyrelsens udvalg 

Økonomiudvalg:
Ulla Lau Hyldegård (formand)
Anette Jørnung
Cornelia Dinner Henriksen
Laila Seierstad

PR-udvalg:
René Viborg
Søren Dahm
Jacob Rosendal Pedersen
Anette Jørnung
 
Byggeudvalg:
Bent Gerstrøm
Ib Kasper Hansen
Laila Seierstad

Fondsudvalg:
Ulla Lau Hyldegård

 


 

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægter og lovgivningen i øvrigt.
Bestyrelsens opgave er herudover at være ledelsesmæssig samtale- og sparringspartner for lederne og medarbejderne på skolen. Bestyrelsen har særligt fokus på, at der er en god sammenhæng imellem de kvalitative resultater, der skal nås og de ressourcer, der medgår hertil. Bestyrelsen udøver sin samtale- og sparringspartnerrolle ud fra skolens værdi-, mål- og handlingsgrundlag, og ud fra de økonomiske rammer, der er aftalt.

Bestyrelsesarbejdet skal:

ske internt i bestyrelsen og i et samspil med ledelsen og medarbejderne

ikke beskæftige sig med daglige driftsspørgsmål, men det er værdifuldt, at bestyrelsen medvirker til at kommunikere med omverden om det skolen står for, og bringer evt. reaktioner fra omverden med til ledelsen og medarbejderne

godkende udviklings- og tilpasningsaktiviteter og følge op herpå i bestyrelsen

foregå med fokus på at bidrage til, at man opretholder og udvikler grundlaget for de opgaver man løser. F.eks. byggeprojekter/fondsøgning mm.

være engagerende og "konstruktiv kritisk" og dermed kan medvirke til, at der opnås en god synergieffekt

samarbejde med skolens ansatte og forældrekredsen med respekt for dokumentet ”Kommunikationsveje på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

Bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens årlige tilrettelæggelse og hvordan bestyrelsen i øvrigt tilrettelægger sit arbejde fremgår af skolens vedtægter.. Bestyrelsen beslutter hvert år ved skoleårets begyndelse, hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med i det pågældende skoleår.