Kontaktforældre

En kontaktforælder bliver valgt for to år ad gangen på det første forældremøde der finder sted i det nye skoleår. Der skal være mindst to kontaktforældre i hver klasse.Fratrædelse fra posten sker således at der altid er en kontaktforælder der fortsætter, mens en ny bliver valgt. Dette sikrer erfarings- og vidensdeling under kontaktforældrenes samarbejde.

Kontaktforældrene sørger blandt andet for:

 • At diverse lister bliver udfærdiget (for eksempel klassekasse, frugtliste m.m.).
 • At uddelegere klasserelaterede opgaver, for eksempel bollebagning
 • At planlægge forældremøder i samarbejde med klasselæreren

Kontaktforældrene deltager endvidere i de 2 til 3 årlige forældrerådsmøder, hvor almene forhold omkring skolen behandles. Se Forældrerådet.

Til orientering ligger skoleledelse og konfliktmægling udenfor kontaktforældrenes opgave. Det er derfor vigtigt at kontaktforældrene endvidere sætter sig ind i skolens kommunikationsveje, for blandt andet at kunne henvise forældre til de rette personer/funktioner i forbindelse med spørgsmål eller henvendelse.

Klassernes faste opgaver i årets rytme

I løbet af skoleåret er der en række arrangementer som klasserne står for. Kontaktforældrene planlægger og uddelegere opgaverne i klasserne:

 • Modtagelse af 1.klasse (slutningen af august):
  2.klasse står for kagebagning og modtagelse af 1.klasses forældre, medens 1.klasses elever har deres første undervisningstime.
 • Høstfest (slutningen af september):
  3.klasse koger suppe af til alle skolens elever, forældre og lærere. De sørger ligeledes for udendørs pyntning med halmballer, blomster m.m.
 • Julebasaren:
  Alle klasser står for opgaver/boder ved julebasaren. Opgavefordelingen står basarudvalget for. Klassens basarrepræsentant orienteres om opgaverne ved skoleårets første forældrerådsmøde i september/oktober.
 • Månedsfesterne:
  Ved årets månedsfester står alle klasser for kagebagning og betjening af cafeen på skift. Hvert år informeres kontaktforældrene via årskalenderen om, ved hvilke månedsfester de har cafeopgaven.