Forældrerådet

Forældrerådets organisatoriske sammensætning

De faste medlemmer af forældrerådet på Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård er sammensat af skoleleder, bestyrelsesformand, klasserepræsentanter fra børnehaveklasse til og med 12. klasse, samt en forældre rådsformand. Forældrerepræsentanterne varetager deres opgaver for 2 år ad gangen således at halvdelen af rådet er på valg hvert år.

Se artikel om kontaktforældres opgaver her.

Forældrerådet mødes 2 til 3 gange om året. Alle forældre der har lyst til at deltage på mødet er velkomne. Forældrerådets formand sender dagsordenen via e-mail til klasserepræsentanterne, og sørger for at den kommer med i fredagsmeldingen, cirka 4 uger inden mødet finder sted. Dette giver alle forældre samt klasserepræsentanterne mulighed for at komme med emner til dagsordenen. Den endelige dagsorden sendes ud på samme vis cirka en uge inden mødet.

Forældrerådets muligheder

  • At være bindeled, et formidlings og kommunikationsorgan mellem skolens lærerkollegium, skolens ledelse, skolens bestyrelse og forældrene, med vægt på dialog
  • At være sparringspartner i forhold til emner vedrørende almene forhold omkring skolen. Det kan for eksempel være arbejdslørdage, månedsfester, mælkeordningen, rengøringsplanen, mm.
  • At være inspirator og udveksle ideer ved skoleledelsens og bestyrelsens fornyende arbejde
  • At sikre afstemning af gensidige forventninger som forældre, skolens ledelse og skolens bestyrelse har til hinanden
  • At være en platform og infokanal hvor der kan stilles spørgsmål om de forhold der berører skolen (for eksempel parkeringsforhold, forældredeltagelse ved morgensang, udførelse og opbakning omkring skolens regler vedrørende mobiltelefoner, parkering, køb i butikken, mm.)
  • At være et opsamlingspunkt af information, der skal formidles videre til alle forældre via klasserepræsentanterne på klassens forældremøder

Forældrerådets udfordringer

  • Hvordan sikrer vi et godt informationsflow i en forældrerådsgruppe med så stor udskiftning af klasserepræsentanter hvert år?
  • Hvordan undgår vi tab af information samt gentagelse af drøftelse af emner?
  • Hvordan sikres et godt informationsflow mellem skoleledelsen, bestyrelsen og forældrene?
  • Forældrerådet har ingen besluttende kompetencer.