skip to Main Content

Færdselslære og førstehjælp

Færdselslære

På skolen følger vi ministeriets krav til undervisningsplan, se Undervisnings ministeriets hjemmeside for Fællesmål 2009, Færdselslære. 

Alle skolens klasser er jævnligt på tur, og på alle klassetrin er der en lejrtur, hvor eleverne i særlig grad bliver undervist i færdselsregler. Det skal bemærkes, at i 5. klasse og 6. klasse drager klasserne på cykelture á 5 dages varighed til henholdsvis Skagen og Bornholm. I dagene op til lejrturene cykeltræner eleverne på mindre ture i lokalområdet.

Førstehjælp

I 8. klasse deltager eleverne i Helsingør Ungdomsskoles førstehjælpskursus. Kurset ligger som regel efter en periode i biologi, hvor der har været undervist i anatomi og fysiologi.

Back To Top