Værdigrundlag

I børnehave og vuggestue arbejder vi udfra Rudolf Steiners menneskesyn. I vores dagligdag bestræber vi os på at omsætte det antroposofiske grundlag til pædagogiske impulser. Det er værdifuldt, at alle børn bliver set som dem de er. Vi anser det som vigtigt, at barnet føler sig hjemme i sig selv og i gruppen. Børnehavens dags-, uge-, og årsrytme er med til at stimulere barnets sprog, sanser, motorik og følelsesliv. Det giver barnet de redskaber, der skal til for at indgå i vores fælles dagligdag.
I samarbejdet med forældrene er det vigtigt for os, at mødes i fælles tillid med respekt, afstemte forventninger, åbenhed og dialog.
Vores smukke hus danner rammen om vores værdigrundlag. Her mødes æstetik og glæde.

Læs gerne videre på vores hjemmeside, virksomhedsplan og læreplaner.

Udarbejdet af Ledelse og personale i børnehave og vuggestue.Derfor gør vi:

* Vi måler og sammenligner ikke børnene i forhold til hinanden.
* Vi tager hensyn til deres individuelle behov.
* Vi arbejder med at skabe æstetiske og smukke fysiske rammer.
* Vi bruger naturmaterialer i forbindelse med legetøj m.m og arbejder med de 4 elementer på legepladsen (jord, vand, ild og luft).
* Vi bruger sangleg og eventyr som et pædagogisk redskab.
* Vi Bager, maler, fortæller eventyr, sangleg og laver mad med kærlighed.
* Vi giver hånd, er lyttende i forhold til barnet, har fysisk kontakt, arbejder på at skabe tillid mellem barn/voksen (du kan altid regne med mig), og bestræber os på en respektfuld dialog mellem barn/voksen.
* Vi gør alt for at holder dag, uge og årsrytmen i hævd. Udviser Glæde/ genkendelsens glæde som voksen i forbindelse med forberedelse af årstidsfesterne, og i det hele taget mellem børn og voksne. - Alt dette skaber en sammenhæng for barnet i forhold til naturen – årets gang, og lærer barnet de sociale færdigheder der er godt at have med sig videre i skolen mm.
* Vi arbejder både individuelt og i samlet gruppe med Rudolf Steiners antroposofiske litteratur. Vi læser hver dag hans dag- og uge vers til den morgensamling de voksne har i haven. Her snakker vi om dagens gøremål, og vigtige beskeder gives videre.
* Institutionen financierer personalets kurser/videre-uddannelse i antroposofisk pædagogik. Vi ajourfører og opdaterer hele tiden vores virksomhedsplan og læreplaner i forhold til det, vi pædagogisk gør i institutionen.