skip to Main Content

10. klasse & Steiner HF

Steiner HF – når du vil være klogere end bare en karakter

10. klasse & Steiner HF

Steiner HF – når du vil være klogere end bare en karakter

Steiner HF er en anderledes ungdomsuddannelse for dig, der vil bruge det faglige til at udvikle dig som menneske.

Den 2-årige uddannelse er uden eksamen og karakterer, og på Steiner HF er musik, kunst, drama, håndværk og kulturrejser lige så relevante som de naturvidenskabelige, samfundsfaglige og humanistiske fag.

Vi mener, at du skal kunne prøve dig selv af og begå fejl uden at være bekymret for årskarakteren. Derfor lægger vi vægt på selvrefleksion, dialog og skriftlig feedback.

Vi arbejder med en høj faglighed, og vores elever peger bl.a. på lærernes engagement som noget af det, der gør Steiner HF til noget særligt. Det gælder ikke mindst i de kunstneriske fag, hvor du udvikler dine sociale kompetencer og en kreativ, individuel tænkning. Det styrker dig også i de teoretiske fag.

Nogle af fagene, som f.eks. eurytmi, kunst/håndværk og orkester, er måske nye for dig. Derfor kan det være en fordel at begynde i vores 10. klasse, hvis du afslutter 9. klasse til sommer. Her bliver du nemlig introduceret til de nye fag, og så er en del af undervisningen i 10. klasse på Steiner Skolen meritgivende til Steiner HF.

 

Hvad er vigtigt for dig at vide?

Vi arbejder med vidnesbyrd og evaluering i stedet for karakterer og eksamen. Det kan du læse mere om HER

Vi har en udvidet fagpakke, der kan give dig adgang til alle videregående uddannelser via kvote 2. Du kan se hele fagpakken HER

Vores elever fremhæver det gode sammenhold på tværs af klasserne. Det er vigtigt for os, og under Trivsel, fællesskab og socialt liv kan du læse hvorfor.

Hvis du vil vide, hvad det vil sige at gå på en Rudolf Steiner Skole, kan du gå på opdagelse i menupunktet Pædagogik i toppen af siden. Og hvis du er blevet mere nysgerrig efter det, anbefaler vi en række bøger i Litteraturlisten

Der betales skolepenge månedligt, når du går på Steiner HF. Læs mere under Optagelse.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive for at høre mere og aftale et møde.

Venlig hilsen
Anette Jørnung
Rektor
anj@steinerskolen-kvistgaard.dk
mobil: 30307990

Skemaet

Sådan ser skoledagen ud på Steiner HF

Steiner HF indeholder både humanistiske og naturvidenskabelige kernefag samt sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk. Det brede fagudbud samt projekter, praktik og rejser betyder, at du har en afvekslende hverdag.

De to første timer hver dag undervises i et af de teoretiske fag, der kaldes hovedfag (litteratur, matematik, biologi, fysik, historie etc.). En hovedfagsperiode varer 3-4 uger.

Eleverne oplever det som meget tilfredsstillende at få mulighed for at koncentrere sig om et emne og fordybe sig i faget. Hovedfagsperioden afsluttes med et selvstændigt udformet hovedfagshæfte, der dokumenterer din forståelse og personlige bearbejdelse af stoffet. Kunst- og håndværksfagene afsluttes med færdiggørelsen af et produkt (det kan f.eks. være et sølvsmykke, et grafisk tryk eller en dramaopførelse). Efter hver periode får eleven en skriftlig evaluering.

Fagtimerne er de samme året rundt. Her får du hver uge undervisning i dansk, matematik, tysk, engelsk, samfundsfag, idræt, eurytmi og musik.

Håndværkstimerne, de kunstneriske fag og kursusfagene ligger i skemaet som blokundervisning og skaber sammen med hovedfagsundervisningen variation i skoledagen.

Studieåret

Årshjul

Hvert år tilrettelægges fagene i et årshjul, der sammen med studieplanerne for hvert enkelt fag afspejler steinerskolens læreplan i en helhed.

Fra d. 1. maj vil du kunne finde årshjulet her på siden.
Se årshjulet for hvert enkelt klassetrin HER (link til fælles skema med periodeundervisning osv.kommer)

Kunst, håndværk og musik

Alle fag er vigtige

Steiner HF rummer en række fag, der ikke ligner dem, du kender fra en almindelig gymnasial uddannelse. Her er fag som eurytmi, orkester, bogbinding og keramik lige så obligatoriske som dansk, engelsk og matematik.

Der undervises på et højt fagligt niveau, og det gør, at du forlader skolen med et højt niveau af almen dannelse og en lang række kompetencer.

Håndværkstimerne og de kunstneriske fag ligger som regel om eftermiddagen, hvor kroppen trænger til at blive aktiveret.

Kunstneriske fag og bevægelse

 • Tegning
 • Maling
 • Eurytmi
 • Orkester
 • Kor
 • Idræt
 • Dramatik

Håndværksfag

 • Kartonnage
 • Kobbersmedning
 • Sølvsmedning
 • Keramik
 • Tekstil
 • Bogbinding
 • Grafik

Årsopgaven

Årsopgaven – form dit eget projekt

Ved siden af fagundervisningen laver du på 2. år på HF et stort selvstændigt projekt, årsopgaven. Den indeholder både en teoretisk, praktisk og kunstnerisk del, og du vælger selv emnet.

Arbejdet giver dig erfaring med at fordybe dig i et stofområde, udvikle dine egne evner og afprøve forskellige arbejdsmetoder.

Du skal arbejde med årsopgaven ved siden af din skolegang, men du får grundig vejledning undervejs, og til sidst skal du fremlægge opgaven mundtligt for et publikum.

Vurderingen af årsopgaven indgår i det afsluttende vidnesbyrd.

“Her har hver enkelt elev mere selvbestemmelse end jeg har oplevet andre steder. Alle lærerne kender elevernes svage og stærke sider og hjælper til med at udvikle dem”.

 

Steiner HF elev

FÅ LEDIGE PLADSER!

STEINER HF er en karakter- og eksamensfri HF uddannelse.🎓

Se mere på steinerskolen-kvistgaard.dk/steiner-hf eller følg linket i bio’en.📌

FÅ LEDIGE PLADSER!

STEINER HF er en karakter- og eksamensfri HF uddannelse.🎓

Se mere på steinerskolen-kvistgaard.dk/steiner-hf eller følg linket i bio’en.📌
...

Et billede af hele overskolen på en lille ø i Sverige 🌼🇸🇪

Et billede af hele overskolen på en lille ø i Sverige 🌼🇸🇪 ...

Back To Top