skip to Main Content

Vidnesbyrd og evaluering

Selvrefleksion, dialog og skriftlig feedback – ingen eksamener og karakterer

Når du er færdig med uddannelsen, får du et afgangsbevis i form af et ca. 60 sider langt vidnesbyrd.

Det beskriver grundigt det standpunkt og de kompetencer, du har opnået, i alle fag, og desuden angives pensum og læringsmål.
Desuden dokumenterer vidnesbyrdet dine kompetencer i selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til fagene, sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning.

Eksamensfri med individuel evaluering

Du får en udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af din indsats, standpunkt og resultater. Det sker i et tæt samarbejde med dine undervisere.
Vi mener, at den løbende dialog gør din læring til en selvstændig proces, og at den motiverer dig til at sætte dig ind i nyt stof, udvikle dine egne interesser og forbedre dit faglige niveau.

Den løbende evaluering

Hver hovedfagsperiode afsluttes med, at du skal aflevere en selvstændig bearbejdelse af det gennemgåede stof. Det kalder vi et hovedfagshæfte. Efterfølgende får du en skriftlig vurdering, et vidnesbyrd, som peger på styrker og svagheder i din arbejdsindsats, tilgang til stoffet og anvendt metode. På samme måde evalueres din arbejdsindsats i de kunstneriske og praktiske fag samt i de gennemgående fag i fagtimerne.
Når vi laver dit vidnesbyrd, er det vigtigt for os, at du bliver anerkendt for de kompetencer, du har opnået, men også at du får konkrete anvisninger til, hvordan du kan forbedre din indsats.

Sådan bruger du dit vidnesbyrd, når du skal læse videre

Dit afsluttende vidnesbyrd dokumenterer dit faglige standpunkt, opfylder de generelle krav på alle videregående uddannelser og er adgangsgivende via kvote 2.

For kvote 2-ansøgere skal du kunne dokumentere særlige kvalifikationer, og dette er en integreret del af vidnesbyrdet på Steiner HF.

Regler og praksis ændrer sig hyppigt på dette område. Det er de enkelte uddannelsesinstitutioner og studieretninger, der fastlægger kriterierne for optagelse af studerende via kvote 2. Studievejlederne på skolen kan oplyse om de aktuelle krav og de suppleringsmuligheder, der er nødvendige i forhold til de enkelte uddannelsers specifikke fagkrav.

HER kan du læse mere om, hvordan du søger om optagelse på en videregående uddannelse, hvis du har gennemført Steiner HF

Se også Uddannelsesguiden, www.ug.dk, hvor du kan læse om de aktuelle adgangskriterier til de videregående uddannelser:

Kilde: www.steinerskolerne.dk

“Det bedste ved at gå her er den brede faglige palette. Samtidig med det har vi fede kreative fag uden at gå på kompromis med det faglige”.

 

Steiner HF elev

Her er et billede af hele overskolen på en lille ø i Sverige kom og mød os lørdag den 22 januar🌼🇸🇪

Her er et billede af hele overskolen på en lille ø i Sverige kom og mød os lørdag den 22 januar🌼🇸🇪 ...

Back To Top