skip to Main Content

Fag

På Steiner HF kombinerer vi humanistiske og naturvidenskabelige fag med sprog og kunstneriske fag.

Vi mener, at skolens opgave dels består i at nå bestemte faglige mål men i høj grad også, at eleverne lærer at lære. De år, eleverne går på en ungdomsuddannelse, er et tidspunkt i deres liv, hvor de samtidig forholder sig til en række af livets store spørgsmål. De skal lære at orientere sig i verden og de skal blive klar til at lære hele livet. Uddannelsens bredde fagudbud er derfor udformet med dette som det pædagogiske afsæt.

Undervisningen foregår i et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i de enkelte elevers evner og giver dem mulighed for at udvikle teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder.

Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne både tilegner sig kompetencer i fagets kerne, i kreativ tænkning og i sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter inden for alle fagtyper. Samtidig lærer eleverne at arbejde selvstændigt og fordybe sig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder.

Steiner HF udbydes med udvidet fagpakke; Det betyder at den som minimum skal bestå af ét eller to fag på A-niveau og et eller flere fag på B og eventuelt C-niveau. Det betyder også, at afgangselever kan søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2.

“Du kan sagtens gå på Steiner HF selvom du ikke er kreativt anlagt. Jeg har ikke selv været den mest kreative og håndværksdygtige elev, men det har lært mig så meget andet. Jeg mener, det har givet mig udholdenhed og tålmodighed som ingen andre ting kunne have givet mig”

 

Carl Gustav, student 2020, læser økonomi på Københavns Universitet

Back To Top