skip to Main Content

Eksamens- og prøvefri

Som elev på Steiner HF får du ikke karakterer, og du går ikke til eksamen. Du får derimod grundig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af din indsats og dine resultater. Vi mener nemlig, at du skal kunne prøve dig selv af og begå fejl uden at være bekymret for årskarakteren.

Da vores HF er eksamens- og prøvefri skal du søge på videregående uddannelser via kvote 2. Vores elever har god erfaring med at komme ind på de uddannelser, de søger. Hør mere om dette til en samtale.

Fagligheden er høj på Steiner HF og vores elever peger bl.a. på lærernes engagement som noget af det, der gør vores uddannelsessted til noget særligt. Vi mener, at den enkelte lærers jævnlige dialog med eleverne er vigtig for motivationen og lysten til at lære. Det giver et godt fokus på hver elevs faglige niveau og på deres udvikling og dygtiggørelse.

Årsopgave

I 2. HF afleverer eleverne en såkaldt årsopgave, som de har arbejdet selvstændigt med igennem et helt år.

Årsopgavens emne er frit valgt og indeholder både en praktisk-kunstnerisk del og en teoretisk-skriftlig del. Arbejdet udføres sideløbende med skolegangen, og eleven får grundig faglig og pædagogisk vejledning.

Eleven gør gennem det lange og selvstændige arbejde erfaringer med at fordybe sig i et stofområde og med at udvikle egne evner og arbejdsmetoder. Eleven forfiner evnen til at reflektere over emnet men også over sine egne metoder.

Opgaven fremlægges mundtligt for et publikum ved afleveringen, og evalueringen indgår i det afsluttende vidnesbyrd.

En årsopgave er noget særligt for steinerelever, og den bliver der værnet om og talt om, og på mange måder har den samme fokus som en eksamen.

Vidnesbyrd

Du modtager løbende evaluering og vurdering af din indsats i hovedfag og af større opgaver. Hver hovedfagsperiode afsluttes med en aflevering om det gennemgåede stof, så lærerne har mulighed for at følge den enkelte elevs faglige standpunkt og udvikling. I de kunstneriske og håndværksmæssige fag er evalueringer også en stor del af læringsprocessen, som altid vægtes højt.

De samlede evalueringer danner rammen om dit vidnesbyrd. Når du er færdig med uddannelsen, får du et afgangsbevis i form af et ca. 60 sider langt vidnesbyrd. Det beskriver grundigt det standpunkt og de kompetencer, du har opnået, i alle fag, og desuden angives pensum og læringsmål. Vidnesbyrdet dokumenterer også dine kompetencer i selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til fagene, dine sociale kompetencer og din evne til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsninger.

Vi havde en læringstilgang som hed, at man så og observerede først, og så snakkede man teori bagefter, og det synes jeg var en rigtig god måde at lære tingene på. At man blev stimuleret til selv at gøre sig nogle overvejelser.”

 

Magdalena, student 2011, læser medicin på Københavns Universitet

På programmet er bl.a. 2. HF’ernes eurytmi-optræden 🌸
Vi glæder os til at se jer i morgen kl. 10 ♥️☘️

#steinerhfkvistgård #steinerskolenkvistgaard

På programmet er bl.a. 2. HF’ernes eurytmi-optræden 🌸
Vi glæder os til at se jer i morgen kl. 10 ♥️☘️

#steinerhfkvistgård #steinerskolenkvistgaard
...

Vi hygger i Armenien.🥰

Vi hygger i Armenien.🥰 ...

Så er det på mandag, der er deadline for at ansøge om en plads på Steiner HF via optagelse.dk ♥️

Læs mere på www.steinerskolen-kvistgaard.dk/steiner-hf

Så er det på mandag, der er deadline for at ansøge om en plads på Steiner HF via optagelse.dk ♥️

Læs mere på www.steinerskolen-kvistgaard.dk/steiner-hf
...

Husk at søge ind på vores karakter-og eksamensfri Steiner HF via optagelse.dk senest 13. marts!
 
Ud over klassiske HF-fag på A-, B- og C-niveau får du også musik, kunst- og håndværksfag 🎶👨‍🎨
 
På Steiner HF får du den udvidede fagpakke, og du kan derfor søge optagelse på både professionsuddannelser, erhvervsakademier og på universitetsuddannelser, når du er færdig.

Du er velkommen til at kontakte vores HF koordinator, Jacob Rosendahl, hvis du har spørgsmål: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk ☘️

Husk at søge ind på vores karakter-og eksamensfri Steiner HF via optagelse.dk senest 13. marts!

Ud over klassiske HF-fag på A-, B- og C-niveau får du også musik, kunst- og håndværksfag 🎶👨‍🎨

På Steiner HF får du den udvidede fagpakke, og du kan derfor søge optagelse på både professionsuddannelser, erhvervsakademier og på universitetsuddannelser, når du er færdig.

Du er velkommen til at kontakte vores HF koordinator, Jacob Rosendahl, hvis du har spørgsmål: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk ☘️
...

Back To Top