skip to Main Content

Verdens- og menneskesynet

Steinerpædagogikken bygger på Rudolf Steiners forståelse af barnets fysiske, sjælelige og åndelige udvikling og er en del af hans antroposofi.

På Rudolf Steiner Skolen Kvistgård ser vi Steinerpædagogikken som en pædagogisk metode, og eleverne undervises ikke i antroposofi.

På de enkelte klassetrin tager vi afsæt i barnets udvikling ved at introducere det for noget, det kan leve sig ind i og har forudsætninger og behov for.

Små børn lærer ved at efterligne de voksne. Denne måde at lære på viderefører vi ved at tage udgangspunkt i, at børnene på de mindste klassetrin primært lærer i kraft af efterligning. Derfor skriver og tegner børnene af efter tavlen. Læreren er barnets forbillede og fører gradvist barnet i retning af de voksnes måde at forstå verden på i overensstemmelse med barnets udvikling.

Efterhånden som eleverne bliver ældre, får de en forståelse for årsag og virkning samt en mere abstrakt tankegang. Læreren er derfor nødt til at have en stor og detaljeret viden om det fag, han eller hun underviser i. Af samme grund indgår faglærere i større og større udstrækning i undervisningen på de højere klassetrin. Også her bearbejder eleverne selv undervisningsstoffet, først i hånden, senere også på computer.

Undervisning til hoved, hjerte og hånd

 • Vi betragter alle fag som ligeværdige, og vi bestræber os på at inspirere og motivere eleverne i alle skolens fag.
 • Rudolf Steiner skolen Kvistgård er en eksamens- og karakterfri skole. Vi giver skriftlige vidnesbyrd, der foruden faglighed vægter elevens engagement, arbejdsindsats og udvikling i faget og samtidig anviser, hvad eleven kan gøre for at styrke sin læring.
 • Undervisningsplanen er tilpasset barnets aldersmæssige udvikling. Vi tilstræber en aldersrelateret undervisning, hvor stofområderne introduceres, når vi mener, børnene har størst anlæg for det. I de mindre klasser møder vi barnet med en legende tilgang til læring, med nærhed til naturen og årstiderne, og gradvist lader vi stoffet appellere mere og mere til tænkningen.
 • På Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård arbejder vi både tankemæssigt, kunstnerisk og håndværksmæssigt. Disse tre områder i livet forsøges integreret i undervisningen, hvorved eleverne får mulighed for at udvikle sig inden for det område, hvor de har deres styrke. Samtidig får de styrket deres selvtillid til at give sig i kast med det, de oplever som svært.
 • For os er det værdifuldt, at vores elever har en skoledag præget af nærvær og menneskelig kontakt. Derfor er skoledagen fri for mobiltelefoner og personlige computere. I de ældre klasser inddrages IT
  i relevante undervisningssammenhænge.
 • For os er det værdifuldt, at eleverne i deres fritid ikke bruger for meget tid foran skærmen.
 • For os er det værdifuldt, at vores elever har et skoleliv uden røg og alkohol. Derfor har vi på skolen ”røgfri skoletid”, som betyder, at hverken elever eller ansatte ryger på eller uden for skolens matrikel i skoletiden. Ligeledes er skoleaktiviteter og klasserejser uden alkohol for både elever og ansatte.
 • Vi er bevidste om, at omgivelserne har indflydelse på elevernes trivsel. Derfor tilstræber vi et æstetisk niveau i klasseværelser og undervisningsrum samt i de materialer, vi arbejder med.
 • Med afsæt i elevernes trivsel og sundhed, er det en del af vores Steiner-pædagogiske praksis at inddragehelseeurytmi, PPU (pædagogisk praktisk undervisning), skolepsykolog og læsevejleder.

“Hvis der er noget der karakteriserer skolen, er det virkelig engagerede lærere, og den følelse jeg kan huske fra dengang, er at jeg virkelig følte mig set som elev og som menneske.”

 

Anders R., Årgang 2010 – Socialpædagog, leder og tidligere elev

Så er det nu på lørdag d. 26. kl 10-15, vi holder julebasar med ponyridning, kagebageri, den magiske krystalgrotte og masser af andre aktiviteter☀️

Det vil i år være muligt at betale med MobilePay (nummeret oplyses i boderne) og i enkelte boder med klippekort, som kan købes på dagen.

Se det foreløbige program på skolens hjemmeside, så I ved, hvad I kan glæde jer til!

https://steinerskolen-kvistgaard.dk/julebasar-2022

Vi glæder os til at se jer🎄

Så er det nu på lørdag d. 26. kl 10-15, vi holder julebasar med ponyridning, kagebageri, den magiske krystalgrotte og masser af andre aktiviteter☀️

Det vil i år være muligt at betale med MobilePay (nummeret oplyses i boderne) og i enkelte boder med klippekort, som kan købes på dagen.

Se det foreløbige program på skolens hjemmeside, så I ved, hvad I kan glæde jer til!

https://steinerskolen-kvistgaard.dk/julebasar-2022

Vi glæder os til at se jer🎄
...

Endelig! Den første sne❄️ Der samarbejdes koncentreret om at bygge årets første snemand☃️

Endelig! Den første sne❄️ Der samarbejdes koncentreret om at bygge årets første snemand☃️ ...

Vinteren er på vej, og 3. klasse har dyppet lys til de mørke aftener. Lysene skal tørre mellem hver dypning, og der skulle mange dyp til, før lysene var færdige 🕯

Vinteren er på vej, og 3. klasse har dyppet lys til de mørke aftener. Lysene skal tørre mellem hver dypning, og der skulle mange dyp til, før lysene var færdige 🕯 ...

🎄J U L E B A S A R 🎄

Det er tid til at sætte kryds i kalenderen! 
Vi holder vores årlige Julebasar d. 26. november, og det bliver fantastisk hyggeligt og stemningsfyldt som altid ⭐️

Der vil være åbent i den magiske krystalgrotte, nisseværkstederne byder ind til julehygge og musikkoncerterne sætter stemningen hele dagen. Detaljeret program følger senere.

Håber vi ses! 💫

🎄J U L E B A S A R 🎄

Det er tid til at sætte kryds i kalenderen!
Vi holder vores årlige Julebasar d. 26. november, og det bliver fantastisk hyggeligt og stemningsfyldt som altid ⭐️

Der vil være åbent i den magiske krystalgrotte, nisseværkstederne byder ind til julehygge og musikkoncerterne sætter stemningen hele dagen. Detaljeret program følger senere.

Håber vi ses! 💫
...

På torsdag holder vi Åben Skole sammen med en lang række andre friskoler. Her er der god mulighed for at kigge forbi, snuppe en kop kaffe og måske tale med en lærer eller to om, hvem vi er og hvad, vi står for 📚

Alle er velkomne! Ingen tilmelding nødvendig 🍁

Håber vi ses: Torsdag 3. nov. fra kl. 16-18. 
Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård

På torsdag holder vi Åben Skole sammen med en lang række andre friskoler. Her er der god mulighed for at kigge forbi, snuppe en kop kaffe og måske tale med en lærer eller to om, hvem vi er og hvad, vi står for 📚

Alle er velkomne! Ingen tilmelding nødvendig 🍁

Håber vi ses: Torsdag 3. nov. fra kl. 16-18.
Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård
...

Back To Top