skip to Main Content

Verdens- og menneskesynet

Steinerpædagogikken bygger på Rudolf Steiners forståelse af barnets fysiske, sjælelige og åndelige udvikling og er en del af hans antroposofi.

På Rudolf Steiner Skolen Kvistgård ser vi Steinerpædagogikken som en pædagogisk metode, og eleverne undervises ikke i antroposofi.

På de enkelte klassetrin tager vi afsæt i barnets udvikling ved at introducere det for noget, det kan leve sig ind i og har forudsætninger og behov for.

Små børn lærer ved at efterligne de voksne. Denne måde at lære på viderefører vi ved at tage udgangspunkt i, at børnene på de mindste klassetrin primært lærer i kraft af efterligning. Derfor skriver og tegner børnene af efter tavlen. Læreren er barnets forbillede og fører gradvist barnet i retning af de voksnes måde at forstå verden på i overensstemmelse med barnets udvikling.

Efterhånden som eleverne bliver ældre, får de en forståelse for årsag og virkning samt en mere abstrakt tankegang. Læreren er derfor nødt til at have en stor og detaljeret viden om det fag, han eller hun underviser i. Af samme grund indgår faglærere i større og større udstrækning i undervisningen på de højere klassetrin. Også her bearbejder eleverne selv undervisningsstoffet, først i hånden, senere også på computer.

Undervisning til hoved, hjerte og hånd

 • Vi betragter alle fag som ligeværdige, og vi bestræber os på at inspirere og motivere eleverne i alle skolens fag.
 • Rudolf Steiner skolen Kvistgård er en eksamens- og karakterfri skole. Vi giver skriftlige vidnesbyrd, der foruden faglighed vægter elevens engagement, arbejdsindsats og udvikling i faget og samtidig anviser, hvad eleven kan gøre for at styrke sin læring.
 • Undervisningsplanen er tilpasset barnets aldersmæssige udvikling. Vi tilstræber en aldersrelateret undervisning, hvor stofområderne introduceres, når vi mener, børnene har størst anlæg for det. I de mindre klasser møder vi barnet med en legende tilgang til læring, med nærhed til naturen og årstiderne, og gradvist lader vi stoffet appellere mere og mere til tænkningen.
 • På Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård arbejder vi både tankemæssigt, kunstnerisk og håndværksmæssigt. Disse tre områder i livet forsøges integreret i undervisningen, hvorved eleverne får mulighed for at udvikle sig inden for det område, hvor de har deres styrke. Samtidig får de styrket deres selvtillid til at give sig i kast med det, de oplever som svært.
 • For os er det værdifuldt, at vores elever har en skoledag præget af nærvær og menneskelig kontakt. Derfor er skoledagen fri for mobiltelefoner og personlige computere. I de ældre klasser inddrages IT
  i relevante undervisningssammenhænge.
 • For os er det værdifuldt, at eleverne i deres fritid ikke bruger for meget tid foran skærmen.
 • For os er det værdifuldt, at vores elever har et skoleliv uden røg og alkohol. Derfor har vi på skolen ”røgfri skoletid”, som betyder, at hverken elever eller ansatte ryger på eller uden for skolens matrikel i skoletiden. Ligeledes er skoleaktiviteter og klasserejser uden alkohol for både elever og ansatte.
 • Vi er bevidste om, at omgivelserne har indflydelse på elevernes trivsel. Derfor tilstræber vi et æstetisk niveau i klasseværelser og undervisningsrum samt i de materialer, vi arbejder med.
 • Med afsæt i elevernes trivsel og sundhed, er det en del af vores Steiner-pædagogiske praksis at inddragehelseeurytmi, PPU (pædagogisk praktisk undervisning), skolepsykolog og læsevejleder.

“En oplevelse af at være en del af et fællesskab hvor alle er accepterede og alle hjælpes ad til at lære, både elever og lærere”.

 

Steiner HF elev

Der er enkelte ledige pladser til vores #steinerhf Orienteringsdag på lørdag. Læs mere om arrangementet og om tilmelding på hjemmesiden og @steinerhfkvistgaard 🌿

Der er enkelte ledige pladser til vores #steinerhf Orienteringsdag på lørdag. Læs mere om arrangementet og om tilmelding på hjemmesiden og @steinerhfkvistgaard 🌿 ...

Krybbespil for de mindste klasser her på falderebet til en juleferie 🎄👏 God jul til alle jer der følger med 💫💚 ✨

#steinerskolenkvistgaard #krybbespil #skuespil #jul

Krybbespil for de mindste klasser her på falderebet til en juleferie 🎄👏 God jul til alle jer der følger med 💫💚 ✨

#steinerskolenkvistgaard #krybbespil #skuespil #jul
...

13. december og en lille klasseopdelt Lucia koncert. Her en bid af “Dejlig er den himmel blå” sunget af 5. klasse 🕯✨👏

❄️
❄️
❄️
❄️
❄️

#steinerskolenkvistgaard #sanktalucia #dejligerdenhimmelblå #5klasse_kvistgaard #julekoncert

13. december og en lille klasseopdelt Lucia koncert. Her en bid af “Dejlig er den himmel blå” sunget af 5. klasse 🕯✨👏

❄️
❄️
❄️
❄️
❄️

#steinerskolenkvistgaard #sanktalucia #dejligerdenhimmelblå #5klasse_kvistgaard #julekoncert
...

Eleverne i 7. klasse har lavet filmen CHRISTMAS POEM inspireret af Greta Thunberg ❄️

Digtet var lavet til Julebasaren. Nu får i det her. Glædelig jul til alle ✨

#7klasse_kvistgaard #blahblahblah #christmaspoem #christmas #gretathunberg @gretathunberg #steinerskolenkvistgaard

Eleverne i 7. klasse har lavet filmen CHRISTMAS POEM inspireret af Greta Thunberg ❄️

Digtet var lavet til Julebasaren. Nu får i det her. Glædelig jul til alle ✨

#7klasse_kvistgaard #blahblahblah #christmaspoem #christmas #gretathunberg @gretathunberg #steinerskolenkvistgaard
...

Back To Top